Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 8.9.2023

Předmět žádosti:

Žadatel požádal o zodpovězení:

1. Zda ČPZP pojišťovna k zajištění dostupnosti hrazené péče porodních asistentek v oblasti Plzeňský kraj oslovila aktivně nějaké porodní asistentky za posledních 12 měsíců, které konkrétně a jaké konkrétní legislativní podmínky nesplňovaly, že nebylo možné s nimi uzavřít smlouvu.

2. Které porodní asistentky má ČPZP do tohoto dne nasmlouvané pro 06021 - KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU - Komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou v poradně pro těhotné ženy se zařazením do prenatální poradny, vystavením těhotenské průkazky a rozpisem všech vyšetření během těhotenství 06023 - KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU - Kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou v poradně pro těhotné ženy 06211 - NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V ŠESTINEDĚLÍ PORODNÍ ASISTENTKOU - Návštěva těhotné, pokud bylo provedeno přístrojové vyšetření akce plodu.

3. Kdy ČPZP začne aktivně uplatňovat § 40 odst. 7 a 46 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění na kody : 06021 , 06023, 06211?

 

Sdělená informace:

 

Ad 1) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále jen „ČPZP“) za posledních 12 měsíců nejednala o uzavření rámcové smlouvy s žádným poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti 921 – porodní asistentka v Plzeňském kraji, neboť žádný z nich nesplnil podmínky stanovené ust. § 46 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tj. neabsolvoval výběrové řízení vyhlašované krajským úřadem podmiňující navázání smluvního vztahu s ČPZP.

Ad 2) V příloze byl žadateli zaslán seznam poskytovatelů zdravotních služeb v odbornosti 921 – porodní asistentka, kteří se podílí na zajištění místní a časové dostupnosti zdravotních služeb v rozsahu výkonů 06021, 06023 a 06211 pojištěncům ČPZP. Ve smluvní síti ČPZP je dostupnost zdravotních služeb v rozsahu výkonů 06021, 06023 a 06211 zajištěna zejména prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb v odbornosti 603 - gynekologie a porodnictví.

Ad 3) Viz odpověď Ad 2) výše.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.