Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9. 6. 2021

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků z jednotlivých ATC skupin: H01AC01, M03AX01, B02BD02, B02BD04, B02BD06, B02BX06 za období leden 2020 – duben 2021 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument