Kód pojišťovny

Bonus Plus

Získání bodů

Získání a přípis bodů

Aktivity

Body

Připisováno za/období

1. Aktivace programu

50

při aktivaci programu

2. Preventivní prohlídky

Praktický lékař

50

1x za 24 měsíců (1)

Stomatolog

50

1x za 12 měsíců (2)

Gynekolog

50

1x za 12 měsíců (3)

3. Cílené preventivní prohlídky

Mamoscreening

50

1x za 24 měsíců

Screening rakoviny děložního hrdla

50

1x za 12 měsíců

Screening rakoviny tlustého střeva - kolonoskopie

50

1x za 10 let

Test na okultní krvácení ve stolici

50

1x za 24 měsíců (4)

4. Věrnost

Věrnost pojišťovně

100

1x za 12 měsíců, ve stanovených termínech

Věrnost pojišťovně nad 5 let

50

1x za 12 měsíců, při dosažení 5 a více let u pojišťovny, ve stanovených termínech

Věrnost pojišťovně nad 10 let

50

1x za 12 měsíců, při dosažení 10 a více let u pojišťovny, ve stanovených termínech

5. Prevence civilizačních chorob

Odvykání kouření

50

po ukončení kurzu

Snižování nadváhy

50

po ukončení kurzu

(1) U dětí do 3 let připisováno za každou absolvovanou preventivní prohlídku, na kterou mají ze zákona nárok (9x v prvním roce života, v 18 měsících a ve 3 letech)
(2) U dětí a mladistvých do 18 let 1x za 6 měsíců, u dospělých 1x za 12 měsíců
(3) U žen od 15 let
(4) U pojištěnců ve věku 50-54 let včetně 1x za 12 měsíců

 

Přípis bodů za preventivní a cílené preventivní prohlídky

Body za absolvování preventivních prohlídek a cílených preventivních prohlídek se připíší až v okamžiku, kdy lékař vykáže poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovně a pojišťovna jeho požadavek uzná.


Přípis bodů za věrnost

Veškeré body za věrnost se připisují automaticky, podmínkou přípisu bodů je skutečnost, že pojištěnec je účastníkem programu Bonus Plus minimálně 1 měsíc.

Body za věrnost pojišťovně budou připsány 1x za 12 měsíců pojištěncům, kteří jsou klienty pojišťovny a současně účastníky programu Bonus Plus. Přípisy budou probíhat v termínech: 1. 2. a 1. 11. Podmínkou připsání bodů v termínu 1. 11. 2024 je registrace k programu Bonus Plus nejpozději k 31. 7. 2024.

Body za věrnost pojišťovně nad 5 let budou připsány 1x za 12 měsíců pojištěncům, kteří jsou klienty pojišťovny 5 a více let. Přípisy budou probíhat v termínech: 1. 4. a 1. 11., vždy po dosažení 5 let u pojišťovny. Podmínkou připsání bodů v termínu 1. 11. 2024 je registrace k programu Bonus Plus nejpozději k 31. 7. 2024.

Body za věrnost pojišťovně nad 10 let budou připsány 1x za 12 měsíců pojištěncům, kteří jsou klienty pojišťovny 10 a více let. Přípisy budou probíhat v termínech: 1. 7. a 1. 11., vždy po dosažení 10 let u pojišťovny. Podmínkou připsání bodů v termínu 1. 11. 2024 je registrace k programu Bonus Plus nejpozději k 31. 7. 2024.

Dlouholetý pojištěnec ČPZP tedy získá v roce body za všechny druhy věrnosti, tzn.:

  • Pojištěnec, který je klientem ČPZP 5 a více let, získá v roce celkem 150 bodů za věrnost (tj. za věrnost pojišťovně a věrnost nad 5 let).
  • Pojištěnec, který je klientem ČPZP 10 a více let, získá v roce celkem 200 bodů za věrnost (tj. za věrnost pojišťovně, věrnost nad 5 let a věrnost nad 10 let).


Přípis bodů za prevenci civilizačních chorob

Body za prevenci civilizačních chorob budou připsány za absolvování kurzu:

  • odvykání kouření – kurz v protikuřácké poradně nebo terapie odvykání kouření formou biorezonance
  • snižování nadváhy

Pro připsání bodů je pojištěnec povinen předložit na pobočce ČPZP účetní doklad o zaplacení kurzu a Potvrzení o absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy. Pokud je kurz uhrazen až po absolvování a účetní doklad obsahuje termín absolvování kurzu, pak postačí účetní doklad a není potřeba Potvrzení o absolvování kurzu. Přípis bodů se týká pouze kurzů absolvovaných v roce 2024.

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.