Kód pojišťovny

Pro poskytovatele zdravotních služeb

Lůžková péče

Dovolujeme si Vás informovat o způsobu vykazování zdravotní péče. Níže Vám zasíláme důležité kontaktní údaje, na které se obracejte v případě potřeby podpory při řešení otázek partnerského vztahu mezi Vámi jako poskytovatelem zdravotních služeb a ČPZP.

Základní identifikační a kontaktní údaje:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
IČ 47672234

kód pojišťovny 205

Sídlo:
Jeremenkova 11
Ostrava-Vítkovice
PSČ 703 00

Odbor lůžkových služeb
telefon: 599 090 105
e-mail: michaela.gajdova@cpzp.cz

Smluvní podmínky

ČPZP má síť poskytovatelů lůžkových služeb v celé České republice dostatečně saturovanou. Své smluvní vztahy dlouhodobě realizujeme pouze na základě uskutečněných výběrových řízení, které na poskytování lůžkové péče vypisuje Ministerstvo zdravotnictví. Navázání smluvního vztahu proběhlo vždy s ohledem na potřeby pojištěnců v konkrétním regionu.

ČPZP požaduje k uzavření smluvního vztahu od poskytovatelů kopie těchto dokumentů:

 • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, vydané příslušným správním orgánem podle místa provozování, nebo kopii rozhodnutí o udělení registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, nebo kopii zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem Poskytovatele zdravotních služeb.
 • Výpis z veřejného rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku.
 • Doklad o přidělení IČO (pokud není uvedeno v jiné příloze).
 • Doklad o přidělení IČZ, IČP od VZP.
 • Doklady o vzdělání (dle Zákona č. 95 / 2004 Sb. event. 96/2004 Sb.) - Specializační diplom, Osvědčení ČLK o splnění podmínek k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod ve zdravotnických zařízeních, případně další doklady o doplňujícím odborném vzdělání rozšiřujícím kvalifikaci dle platné legislativy.
 • Doklady o přístrojovém vybavení - včetně dokladů o vlastnictví či pronájmu přístroje (kopie kupní či leasingové smlouvy) a prohlášení o shodě.
 • Výsledek výběrového řízení (dle Zákona č. 48/1997 Sb.) na lůžkovou péči (MZ) na další nelůžkovou péči (příslušný KÚ).
 • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytování zdravotních služeb.
 • Doklad o vedení bankovního účtu.
 • Seznam požadovaných výkonů podle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
 • Jmenný seznam zaměstnanců, velikosti úvazků, provozní doba, ordinační hodiny ambulantních provozů.
 • Jmenný seznam nositelů výkonů.
 • Datum zahájení činnosti.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.