Kód pojišťovny

Pro poskytovatele zdravotních služeb

Smlouva na preskripci

Zvláštní smlouvu na preskripci je možné vystavit lékaři (pojištěnci ČPZP)neprovozujícímu praxi nebo lékaři v jehož oboru není možné vystavovat recepty. Předepisovat léčiva a prostředky zdravotnické techniky (PZT) může také vyjmenovaným rodinným příslušníkům (manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům), pokud jsou taktéž pojištěnci ČPZP.

ČPZP požaduje k uzavření smluvního vztahu od lékaře písemnou žádost o uzavření smlouvy, kde uvede základní identifikační údaje, svůj telefonní kontakt a odbornost.

Náležitosti ke Smlouvě na preskripci:

Lékař si u ČLK/ČSK vyžádá Oprávnění/Potvrzení, které se vydává pro účely uzavření zvláštní smlouvy se zdravotní pojišťovnou podle § 17, odst. 7, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a tento originál Oprávnění/Potvrzení zašle s žádostí o zvláštní smlouvu na preskripci na ČPZP, oddělení správy registru PZS, Jeremenkova 11, PSČ: 703 00, Ostrava-Vítkovice.

Smlouva je uzavírána v návaznosti na vydané rozhodnutí příslušného sdružení ČLK nebo ČSK, a to v délce doby platnosti trvání tohoto rozhodnutí.

Po obdržení žádosti o novou smlouvu ČPZP zajistí přidělení IČZ. 

Při preskripci na základě této zvláštní smlouvy v souladu se zákonem č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění není nutné vystavovat recepty elektronicky.

  

Za obsah odpovídá: Silvie Slováčková

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.