Kód pojišťovny

Pro poskytovatele zdravotních služeb

Doprava

Smluvní podmínky

ČPZP má zájem na kvalitní síti poskytovatelů zdravotnické dopravní služby. Smluvní vztahy realizuje na základě uskutečněných výběrových řízení, s ohledem na potřeby pojištěnců v jednotlivých regionech. Dohody o ceně nabízíme svým smluvním partnerům zcela v souladu s výsledky dohodovacích řízení k cenám a platnou právní úpravou.

ČPZP požaduje k uzavření smluvního vztahu od poskytovatelů kopie těchto dokumentů:

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, vydané příslušným správním orgánem podle místa provozování, nebo kopii rozhodnutí o udělení registrace podle zákona č.160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, nebo kopii zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem Poskytovatele zdravotních služeb,

 • Výpis z veřejného rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku,
 • Doklad o přidělení IČZ, IČP od VZP, případně prohlášení Poskytovatele o tomto přidělení,
 • Doklad o přidělení IČO (není-li uvedeno v jiné příloze),
 • Jmenný přehled nositelů výkonů, výše pracovních úvazků, v členění dle odborné způsobilosti,
 1. osvědčení o odborné způsobilosti nositelů výkonů,
 2. doklad o zajištění nepřetržitého provozu dopravní služby,
 3. přehled přístrojového vybavení,
 4. přehled dopravních prostředků, v členění dle technického a věcného vybavení, včetně SPZ,
 5. doklady o technické způsobilosti dopravních prostředků,
 • Platnou akreditaci, vydanou orgánem oprávněným k jejímu vystavení (pokud byla Poskytovateli udělena),
 • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním hrazených služeb,
 • Výsledek výběrového řízení (pokud je dáno zákonem),
 • Doklad o vedení bankovního účtu,
 • Předpokládané spádové území,
 • Datum zahájení činnosti,

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.