Mobilní aplikace

Nechcinudu.cz

Informace ČPZP pro poskytovatele lůžkových zdravotních služeb

Dovolujeme si Vás informovat o způsobu vykazování zdravotní péče. Níže Vám zasíláme důležité kontaktní údaje, na které se obracejte v případě potřeby podpory při řešení otázek partnerského vztahu mezi Vámi jako poskytovatelem zdravotních služeb a ČPZP.

Základní identifikační a kontaktní údaje:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
IČ 47672234

kód pojišťovny 205

Sídlo:
Jeremenkova 11
Ostrava-Vítkovice
PSČ 703 00

Odbor lůžkových služeb
telefon: 599 090 105
e-mail: michaela.gajdova@cpzp.cz

Informace k vykazování zdravotních služeb poskytnutých do 30. 9. 2012:

Vyúčtování  zdravotních  služeb  poskytnutých poskytovatelem zdravotních služeb pojištěncům ČPZP do 30.9.2012 zašlete na kontaktní adresu ČPZP.
Vyúčtování zdravotních služeb poskytnutých poskytovatelem zdravotních služeb pojištěncům ZP M-A do 30.9.2012 zašlete na původní kontaktní adresu ZP M-A.

Takto vyúčtované zdravotní služby Vám budou uhrazeny dle stávajících smluvních ujednání. Jestliže jste zasílali vyúčtování prostřednictvím portálu ČPZP nebo ZP M-A, můžete oba portály pro odeslání vyúčtování za období 09/2012 i nadále použít. Pro příjem dávek je Vám rovněž k dispozici široká síť kontaktních míst ČPZP.

Opravné dávky za zdravotní služby poskytnuté do 30.9.2012 pojištěncům ČPZP a ZP M-A zasílejte v samostatných fakturách s uvedením období péče a způsobem obvyklým do 30. 9. 2012.

Informace k vykazování zdravotních služeb poskytnutých od 1. 10. 2012:

Vyúčtování zdravotních služeb poskytnutých pojištěncům ČPZP od 1.10. 2012, tj. nárok na jejich úhradu uplatněte a doklady předávejte ČPZP formou jediného vyúčtování (faktura s přílohami) na kterékoliv kontaktní místo ČPZP. Jestliže jste doposud zasílali vyúčtování přes Portál ZP, můžete tento informační kanál používat i po 1.10.2012, a to prostřednictvím adresy http://portal.cpzp.cz/.

S ohledem na zlepšení zpracování vykázaných zdravotních služeb a snížení administrativních nákladů preferuje ČPZP  elektronickou komunikaci prostřednictvím Portálu ZP. ČPZP nadále umožňuje předávat vyúčtování zdravotních služeb na magnetických nosičích, negarantuje však již jejich vrácení.

Informace k vyúčtování zdravotních služeb za pojištěnce, jejichž hospitalizace na lůžkách akutní péče pokračovala po 1. 10. 2012:

Zdravotní služby, které byly poskytovatelem zdravotních služeb poskytnuty hospitalizovaným pojištěncům na přelomu září a října roku 2012, vyúčtujte dle platné metodiky pro vykazování zdravotní péče, tj. po ukončení hospitalizace.

V případě, že Váš informační systém toto neumožňuje, lze vykázat hospitalizaci odděleně za období září 2012 v samostatných fakturách příslušným zdravotním pojišťovnám (ČPZP a ZP M-A) způsobem uvedeným v odstavci informujícím o vyúčtování služeb poskytnutých do 30.9.2012). Zdravotní služby poskytnuté v říjnu 2012 vyúčtujte ČPZP způsobem uvedeným v odstavci deklarujícím vyúčtování od 1.10.2012.

Informace k vyúčtování zdravotních služeb za pojištěnce, jejichž hospitalizace na lůžkách následné péče pokračovala po 1. 10. 2012:

Zdravotní služby, které byly poskytovatelem zdravotních služeb poskytnuty hospitalizovaným pojištěncům v měsících září i říjnu roku 2012, vyúčtujte odděleně za období září 2012 v samostatných fakturách příslušným zdravotním pojišťovnám (ČPZP a ZP M-A) způsobem uvedeným v odstavci informujícím o vyúčtování služeb poskytnutých do 30.9.2012. Zdravotní služby poskytnuté v říjnu 2012 vyúčtujte ČPZP způsobem uvedeným v odstavci deklarujícím vyúčtování od 1.10.2012.

Informace k vyúčtování zdravotních služeb poskytnutých v rámci individuálně sjednaných složek úhrady se ZP M-A (tzv. nákupy zdravotních služeb):

Vyúčtování zdravotních služeb poskytnutých pojištěncům ČPZP od 1.10. 2012 v režimu individuálně sjednaných složek úhrady (tzv. nákupů zdravotních služeb), tj. nárok na jejich úhradu uplatněte a doklady předávejte ČPZP formou jediného vyúčtování (faktura s přílohami) s vyúčtováním běžných služeb na kterékoliv kontaktní místo ČPZP. Jestliže jste doposud zasílali vyúčtování přes Portál ZP, můžete tento informační kanál používat i po 1.10.2012, a to prostřednictvím adresy http://portal.cpzp.cz/.

Dílčí úhrady, které Vám byly hrazeny na základě samostatných faktur za služby poskytnuté pojištěncům ZP M-A v režimu nákupů zdravotních služeb do 30.9.2012, nebudou nadále hrazeny samostatně, ale budou od 1.10.2012 zohledněny v celkové výši předběžné měsíční úhrady. Jejich vyrovnání bude provedeno v rámci konečného vyúčtování poskytnutých služeb za rok 2012.

Upozornění ke změně registračního čísla zdravotní pojišťovny:

Pro správné vyúčtování zdravotních služeb od 1.10.2012 používejte společný kód 205 - České průmyslové zdravotní pojišťovny. Před odesláním vyúčtování od 1.10.2012 si proto v evidenci u pojištěnců bývalé ZPMA změňte původní kód 217 - ZP M-A na kód 205.

Za obsah odpovídá: Ing. Malý Petr

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205