Kód pojišťovny

Pro poskytovatele zdravotních služeb

Základní informace o programu ČPZP PRO DERMATOVENEROLOGIE

Základní informace o programu ČPZP PRO DERMATOVENEROLOGIE

Nový program pro dermatovenerology je určen ordinacím provádějícím komplexní péči o pacienta s dermatovenerologickými diagnózami, není zaměřen na specializovanou péči, která je realizovaná centralizovaně.

Základní cíle sledované programem:

a) Zajištění dostupnosti komplexních hrazených ambulantních služeb v dermatovenerologii pro pojištěnce.

b) Motivace k zajištění kvality služeb u pojištěnců s vybranými chronickými nemocemi.

c) Motivace ke zlepšení organizace péče s přihlédnutím k racionální celkové nákladovosti registrované klientely ČPZP.

Podmínky pro vstup do programu:

Do programu může vstoupit smluvní PZS poskytující zdravotní péči v oboru dermatovenerologie, který:

1. Je smluvním partnerem ČPZP, má podepsanou základní Smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb, včetně dodatků a příloh.

2. Poskytuje hrazené služby na svých pracovištích (IČP) v rozsahu minimálně 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dní týdně.

3. Poskytovatel vede funkční objednávkový systém.

4. Poskytovatel bez zákonem předpokládaného důvodu (§ 48 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) neodmítá na svých pracovištích přijímat pojištěnce ČPZP do péče a současně pečuje o pacienty v „akutním stavu“ v čase potřeby. Pro účely tohoto programu bylo definováno, že akutní stav v dermatologii je: teplota, otok, pásový opar, akutně vzniklý exantém, akutně vzniklý výtok z močové trubice, akutně vzniklý vřed na genitálu.

Za nesplnění této podmínky se považuje, pokud poskytovatel na takovém pracovišti na výzvu ČPZP prokazatelně opakovaně odmítne bez řádných důvodů přijmout do péče pojištěnce ČPZP. Za opakované odmítnutí se považuje odmítnutí minimálně ve třech případech v průběhu hodnoceného kalendářního roku.

5. Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje komplexní ambulantní péči v oboru – tj. pro vstup do programu bude vybrán PZS, který má nasmlouvané a provádí výkony:

a) Dermatologické: má nasmlouván a vykazuje výkon 44022 – CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOVENEROLOGEM.

b) Venerologické: má nasmlouván a vykazuje výkon 44005 – CÍLENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ.

c) Excize: má nasmlouván a vykazuje výkon 61123 – EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 CM2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU, ev. výkon 61129 – EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM2.

d) Kryoterapie: má nasmlouván a provádí výkon 44227 – KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-2 LÉZE), ev. výkon 44237 – KRYALIZACE.

6. Poskytovatel komunikuje s ČPZP prostřednictvím Portálu zdravotních pojišťoven (dále jen Portál ZP) tj. předává dávky dokladů a faktury za poskytnuté hrazené služby elektronicky a má aktivovanou Přílohu č. 2 v Portálu ZP (dále jen EP2) a využívá jí ve smluvním vztahu s ČPZP[1]. Pro rok 2024 je podmínka využití EP2 nastavena volně – pokud PZS dosud nevyužívá, má povinnost začít využívat do 31. 10. 2024.

 

Popis programu:

A. Komplexnost péče

Cílem níže uvedeného motivačního nástroje je motivovat odborníky v oboru k provádění komplexní ambulantní dermatovenerologické péče v průběhu sledovaného období.

Sledované výkony:

 • 44022 – CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOVENEROLOGEM
 • 44005 – CÍLENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
 • 61123 – EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 CM2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU nebo 61129 – EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM2
 • 44227 – KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-2 LÉZE) nebo 44237 – KRYALIZACE

V případě, že PZS v hodnoceném období ošetří méně než 100 unikátních pojištěnců ČPZP [1], bude komplexnost péče hodnocena individuálně a podmínka bude považovaná za splněnou v případě, že bude plnit podmínky dané bodem B.

B. Hodnocení závažnosti onemocnění škálovací metodou a reporting

Pro účely sledování vývoje zdravotního stavu pacientů s chronickými nemocemi bude poskytovatel v průběhu sledovaného období provádět hodnocení škálovací metodou a zjištěnou závažnost onemocnění bude reportovat pomocí signálních výkonů:

a) Psoriáza:

 • 99414 název: (ČPZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO DISPEN PACIENTY  – LUPÉNKA PASI < 10
 • 99415 název: (ČPZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO DISPEN PACIENTY – LUPÉNKA PASI > 10

b) Atopická dermatitida:

 • 99424 název: (ČPZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO DISPEN PACIENTY – EKZÉM EASI < 21
 • 99425 název: (ČPZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO DISPEN PACIENTY – EKZÉM EASI > 21

1) Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud PZS aktivuje EP2 v průběhu roku 2024, nejdéle do 31. 10. 2024 a aktivně jí využívá

C. Intenzifikace péče o pacienta s chronickým onemocněním ve vlastní ordinaci

Poskytovatel v souladu s odbornými doporučeními provádí v době potřeby intenzifikaci léčby – tj. nenechává pacienta na lokální léčbě, ale podává i celkovou léčbu. Tzn. poskytovatel v průběhu sledovaného období používá k léčbě celkovou terapii ze skupiny léčivých přípravků s léčivou látkou cyklosporin (ATC L04AD01); metotrexát (L04AX03), acitretin (D05BB02), azathioprin (L04AX01), případně další používané systémové léčivé přípravky, které budou v případě potřeby do 31.3.2024 doplněné do vyšší verze tohoto metodického materiálu, po vzájemné dohodě s ČPZP, ze strany odborné společnosti. Pouze používání vyjmenovaných ATC skupin lze zohlednit v programu.

Pro účely tohoto programu se za provedení intenzifikace léčby bere skutečnost, kdy je pojištěnec nově nasazen na celkovou terapii (tj. ve sledovaném období je vykázána jedna z ATC skupin uvedená v tomto článku a která v předchozím období 24 měsíců nebyla na daného pojištěnce vykázána).

Poskytovatel zároveň neodesílá své pojištěnce k intenzifikaci léčby do jiných ordinací, s výjimkou odesílání

 1. do melanomové poradny (melanomy: C43 Zhoubný melanom kůže, D03 Melanom in situ; nemelanomové kožní nádory: C44 Jiný zhoubný novotvar kůže, D04 Karcinom in situ kůže; lymfomy: C84 Lymfom ze zralých T/NK-buněk),
 1. lymfologické poradny (lymfedémy: I89 Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin),
 2. ordinace provozující fototerapii či léčebné koupele (nejčastěji ekzém a lupénka: L20 Atopická dermatitida a L40 Lupénka (psoriáza)),
 3. či intenzifikace léčby (konkrétně nasazení celkové terapie) pacientů do 19 let věku.

Poskytovatel bude povinně vykazovat výkon 44112 HODNOCENÍ EFEKTU SYSTÉMOVÉ LÉČBY CHRONICKÉHO KOŽNÍHO ONEMOCNĚNÍ STANDARDIZOVANOU ŠKÁLOVACÍ METODOU, který ČPZP doplní do P2 všem PZS v oboru 404 ev. 405 a bude požadovat jejich vykazování ze strany poskytovatele u PZS zapojených v projektu.

D. Dostupnost péče

Poskytovatel přijímá v hodnoceném období pojištěnce ČPZP do péče a současně pečuje o pacienty v „akutním stavu“ v čase potřeby. Pro účely tohoto programu bylo definováno, že akutní stav v dermatologii je: teplota, otok, pásový opar, akutně vzniklý exantém, akutně vzniklý výtok z močové trubice, akutně vzniklý vřed na genitálu.

U pacienta ošetřeného s akutním onemocněním vykazuje pro účely možné bonifikace v dokladu na pozici vedlejší diagnózy Z 04.9 tj. vyšetření a pozorování z neurčitého důvodu (pro účely tohoto projektu je důvodem sledování dostupnosti péče)

Za každý případ akutního ošetření v „čase potřeby“ u kterého bude současně s výkonem ošetření či vyšetření vykázaná vedlejší dohodnutá dg Z 04. 9 uhradí ČPZP bonifikaci.

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.