Kód pojišťovny

Období kojenecké a batolecí

Ilustrační obrázek

Toto období patří ve vývoji člověka k těm nejdůležitějším, protože jak po tělesné, tak i po duševní stránce  probíhá vývoj daleko rychleji než kdykoli v pozdějším věku. V období do tří let věk dítěte se z něj stane osobnost.  Pro dítě je důležité zabezpečit mu sociální kontakt, který je důležitý pro rozvoj pocitu bezpečí, lásky a jistoty. Významnou roli hraje také rozvoj řečových schopností.

Charakteristika vývoje kojeneckého a batolecího období

Kojenecké období ( od jednoho měsíce do jednoho roku) bývá označeno také i obdobím nemluvněte. Toto období je charakterizováno otevřeností k okolnímu světu. Základním úkolem dítěte je získání důvěry k okolí. Nejbližší lidé, kteří o dítě pečují mu dávají svým chováním informace o jeho významu a hodnotě.

Pohyb dítěte

Batolecí období je charakterizováno neustálým pohybem. V první fázi je to vzpřímená chůze. Pohyb je pro dítě nezbytný k tomu, aby mohlo vniknout do lidského světa. Pokud dítě není dostatečně pohybově stimulováno, kulminuje se v něm napětí a hněv. Ve zcela extrémních případech, kdy je dítěti pohyb odpírán, se mohou projevit tzv. autostimulační kývavé pohyby. Důležitý je rozvoj  jemné motoriky s kterou také souvisí oblast rozumová a citová. Tím, že dítě zvládne chůzi, je pohybově samostatnější a rozšiřuje své sociální kontakty. Dospělí by měli hovořit nejen na dítě, ale také i s dítětem. V tomto období dítě začíná klást řadu otázek.

Pohybové dovednosti

S aktivní činností a manipulací úzce souvisí také rozvoj myšlení, protože dítě začíná chápat vztahy mezi předměty. Na rozvoj myšlení dítěte mají vliv vzory, které udávají jeho nejbližší. Z hlediska diagnostického posuzujeme u dětí ve věku od jednoho do tří let tyto oblasti :

 • Stupeň pohybových dovedností a schopnost manipulace s předměty
 • Kvalitu řečových dovedností
 • Projevy volní aktivity
 • Schopnost respektovat požadavky a podřídit se jim
 • Samostatnost v činnosti
 • Specifičnost dětské hry
 • Počátky projevů volní aktivity
 • Stupeň přizpůsobivosti podmínkám konkrétního prostředí
 • Rozvoj napodobovacích schopností

Rozvoj vlastních schopností

Je to období od jednoho do tří let. „Batolit se" charakterizuje neobratnou chůzi. Motorické dovednosti mají také souvislost s vlastním tělem. Dítě se učí řeč nápodobou a rozvoj řeči je závislý na vztahu s rozvojem poznávacích procesů. Batole se postupně odpoutává od matky a nachází důvěru ve své vlastní schopnosti. Osamostatňování úzce souvisí s rozvojem komunikace. Obecným normám chování se dítě učí také pozorováním prostřednictvím mluveného sdělení. Toto období je také obdobím fáze vzdoru a negativismu. Jestliže vzdorovitost není nadměrná, patří k vývoji  dítěte, protože tak se projevuje jeho boj o autonomii.

Počátky sebeuvědomování

V batolecím období se dítě snaží napodobovat dospělé a dobře se učí základním společenským a hygienickým návykům. Co se týče výchovy, je nutná důsledná a jednotná výchova všech členů rodiny. Výchova dítěte, které je v tomto období plné elánu a energie, není vždy snadná, ale určitě se dá dítě usměrnit a zvládnout. Psychologové také poukazují na to, že batolata, děti předškolního a školního věku, které mají dobré citové zázemí a kladný emoční stav s rodiči, jsou méně vzteklé a agresivní.

Problémy v tomto období

Vývojové odlišnosti u dětí do tří let můžeme rozdělit na:

 • Obtíže v základních fyziologických funkcích ( potíže s příjmem jídla - nechutenství), špatný spánek, problémy s vyměšováním
 • Nadměrná tělesná aktivita - hyperaktivita, dětská masturbace
 • Prudké emoční výkyvy - časté výkyvy nálad, nadměrné trucování, afektivní výbuchy

Příčina problémů

Příčiny problémů, které se podílejí na odlišnostech mohou být :

 • V opožděném vývoji dítěte, kdy důvodem může být mentální retardace
 • Nápadně nerovnoměrný vývoj dítěte
 • Špatné rodinné a sociální prostředí - v některých případech náhradní rodinná péče
 • Potíže ve výchově
 • Vývojové obtíže

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.