Kód pojišťovny

Může být sex nebezpečný?

Ilustrační obrázek

 

Ano, může být. Varování je každodenně kolem nás více než dost. Přesto to nestačí. Kolem sexu panuje mnoho zarážející nevědomosti a předsudků. První varování přichází od rodičů v obavě před předčasným otěhotněním potomka. Zbytek pak dokoná reklama, která na jedné straně slibuje nadlidské výkony v posteli a jedním dechem dodává varování, aby si každý rozvážil, zda je dost zdravý na to, aby pozřel propagovanou zázračnou pilulku. Opravdu hrozí při sexu vážné zranění, způsobuje sex vašemu zdraví rizika onemocnění. Ano i ne. Ano, pokud je vaše chování při sexu spojeno s rizikovým chováním, ne, pokud hovoříme pouze o souvislosti mezi sexem a jeho přímým vlivem na zdraví člověka. Určitě se tedy nenosí přehánění a nadnesené zdůrazňování rizik, přesto je nutné dodržovat určitá pravidla.

Existuje mizivé procento lidí, které považuje provozování sexu za důvod přímé souvislosti s ohrožením zdraví. AIDS, nechtěné těhotenství, sexuálně přenosné nemoci. Často se zapomíná na psychickou újmu.

Sexuálně přenosné nemoci

Pokud nahlížíme na sexuálně přenosné nemoci jako na příčinu pocitu pálení při močení, pak se nejedná ještě o to nejhorší. Sexuálně přenosné nemoci (SPN), též nazývané sexuálně přenosné infekce (SPI), jsou nemoci obvykle přenášené mezi partnery nějakou formou sexuální aktivity, nejčastěji přes vaginální sex, orální sex  nebo anální sex. Též se nazývali venerické (pohlavní) nemoci až do roku1990, kdy představitelé veřejného zdravotnictví zavedli nový termín pro zlepšení přehledu veřejnosti o této problematice. Existují nemocí, které připraví svého nositele o to nejcennější- o život. Dosavadní medicínský pokrok poněkud změnil stinné vyhlídky pacientů s virem HIV, ale na závažnosti celého problému to nic nemění.

Kromě klasických nemocí, jako jsou syfilis a kapavka, se dnes do skupiny sexuálně přenosných onemocnění zařazuje několik desítek nemocí - například infekce virem HIV, který způsobuje AIDS, nebo žloutenka typu B a C. Prevence sexuálně přenosných nemocí spočívá především v osvětě - poučení o příznacích jednotlivých nemocí a o nutnosti aktivní spolupráce s lékařem. Samozřejmostí je léčba obou sexuálních partnerů. Při včasném záchytu a přiměřené léčbě se může zabránit nežádoucím pozánětlivým stavům, zejména srůstům v malé pánvi, uzávěrům vejcovodů, chronickým bolestem i trvalým změnám na děloze, pochvě, vulvě, které mohou být příčinou neplodnosti a sterility ženy. Podle MUDr. Antonína Pařízka je nejúčinnějším preventivním opatřením proti šíření sexuálně přenosných nemocí zdravý sexuální partner a zachovávání párové sexuální věrnosti. Člověk míní, život mění. SPN jsou problémem a existuje řada nemocí náležející na vrub rizikovému sexuálnímu chování. Uvedeme pouze ty nejvážnější.

Anaerobní vaginóza - Toto onemocnění je dnes nejčastější příčinou poševního výtoku. Výtok bývá v typických případech řídký, našedlý, páchnoucí po rybách. Zápach je často zvýrazněn po pohlavním styku. Za normálních okolností jsou v pochvě jednak bakterie, které k životu vyžadují kyslík, jednak bakterie, které kyslík nepotřebují (nebo jim kyslík dokonce škodí). První se nazývají aerobní bakterie, druhým se říká anaerobní bakterie. Když se anaerobní bakterie přemnoží, vzniknou výše popsané příznaky. Léčba je snadná, ženě i partnerovi se podá antibiotická léčba proti zmíněným bakteriím. Některé anaerobní bakterie jsou normální součástí mikrobiální poševní flóry, a tak není správné je zcela odstranit. U některých žen dochází neustále k opakování onemocnění. Příčina takové zvýšené citlivosti není známa; je však skutečností, že u některých žen stačí krátkodobá změna poševního prostředí po pohlavním styku. Prevence opakování tohoto onemocnění bývá obtížná.

Chlamydie- Chlamydia trachomatis je malá bakterie, která je dnes v Evropě nejčastější příčinou zánětu vnitřních pohlavních orgánů ženy. Infekce se získává téměř bez výjimky pohlavním stykem. Mikrob napadá buňky děložního hrdla a močovou trubici. Způsobuje zde zánět, který se může projevit příznaky močové infekce (častější močení, pálení při močení) a výtokem. Daleko častěji je však zcela bezpříznakový. V tom spočívá záludnost a nebezpečí této infekce. Během času mohou chlamydie postupovat pohlavním ústrojím směrem vzhůru a způsobit zánět dělohy, zánět vejcovodů, zánět pánevní pobřišnice. I tento průběh je provázen jen malými a neurčitými potížemi, jako je např. pobolívání v podbřišku, nepravidelné krvácení apod. Často dokonce žena nemá problémy žádné. Infekce tak zůstává často neléčena, s důsledkem slepení vejcovodu, který ztrácí průchodnost a mění se v protáhlý útvar vyplněný tekutinou, zcela neschopný jakéhokoli transportu pohlavních buněk. Chlamydiová infekce je častou příčinou ženské neplodnosti. Léčba chlamydiové infekce není složitá, bakterie je dobře citlivá na celou řadu antibiotik.

AIDS - AIDS (syndrom získaného imunitního deficitu) je konečné stadium infekce virem, který se označuje jako HIV (human immunodeficiency virus). U poloviny postižených se rozvíjí během deseti let od získání infekce.

Virus HIV se v 70. létech rozšířil ze subsaharské Afriky nejdřív do karibské oblasti a odtud do celého světa. Šířil se zprvu mezi homosexuály, dnes se již většinou přenáší heterosexuálním stykem. Druhou cestou šíření viru je krev, proto je onemocnění časté u narkomanů, kteří si půjčují injekční stříkačky.

Virus poškozuje imunitní systém, konkrétně jednu skupinu bílých krvinek, pak organismus ztrácí odolnost proti infekcím a rovněž proti nádorovým změnám některých buněk. Infekční nebo nádorové komplikace bývají příčinou smrti. Třetí cestou přenosu infekce je nákaza plodu v děloze infikované ženy.

Léčba infekce HIV je velmi obtížná. Virus není možno vyhubit, nebo nanejvýš zcela výjimečně. Používají se většinou kombinace několika virostatik, což jsou léky, které jsou schopny nějakou dobu infekci zadržovat. Léčba je poměrně úspěšná, např. velmi výrazně snižuje riziko přenosu z matky na plod, ale její účinek je jen dočasný a kromě toho je velmi drahá.

Herpes genitálie - Herpes (opar) pohlavního ústrojí je pohlavně přenosná nemoc, která začíná krátkou fází svědění, následuje výsev puchýřků. Ty se brzy strhnou a na jejich místě vznikají vřídky, které se případně mohou druhotně infikovat bakteriemi.

Onemocnění je extrémně bolestivé, potíže se mohou zhoršovat při močení, avšak po 10-14 dnech se vřídky samy hojí. Opakování onemocnění může způsobit menstruace, stres, celková infekce, zejména viróza. Často se však příčina nezjistí. Léčba akutního stavu je obtížná. Antibiotika jsou proti virům neúčinná. Dnes existují přípravky, které virus hubí, avšak léčbu, která je velmi drahá, je nutno zahájit co nejdříve.

Herpetický virus se může během porodu přenést na plod a způsobit u něj velmi vážnou celkovou infekci s postižením nervového systému a s vysokým rizikem celoživotního postižení. Proto, když je u ženy v době porodu přítomen výsev herpetických puchýřků, porod se obvykle vede císařským řezem.

 

Těhotenství

Samotný sexuální akt končí v řadě případů oplodnění a těhotenstvím. Ponechejme stranou tzv. případy nechtěného těhotenství, kdy si matka nebo otec, případně oba a často i jejich nejbližší okolí nepřejí narození potomka. Důvody mohou být různé, od sociálních, přes materiální až po psychosociální. Sexuální akt může mít i neblahé fyzické následky pro těhotenství, od mimoděložního těhotenství až  po další komplikace.

Mimoděložní těhotenství je klasifikováno jako uhnízdění a vývoj plodového vejce mimo děložní dutinu, nejčastěji (v 99 %) ve vejcovodu, vzácně na vaječníku, v kanále děložního hrdla anebo na pánevní pobřišnici.

Frekvence mimoděložního těhotenství se v České republice  pohybuje 1 : 150 až 200 porodů a v poslední době jich přibývá. Blastocysta niduje ve vejcovodu proto, že byla v migraci směrem k děložní dutině zadržena, dostala se do slepých chobotů v řasách vejcovodové sliznice - anebo dosáhla implantační schopnosti dříve, než se dostala do děložní dutiny. Příčinou mohou být i dlouhé vejcovody a další komplikace.

Na možnost mimoděložního těhotenství je nutno pomýšlet při každém krvácení z dělohy, které se u ženy ve fertilním období dostavilo po šesti až osmitýdenní pauze od posledního menstruačního krvácení, při současných bolestech v krajině děložních přívěsků, kde je hmatáno bolestivé zduření. Je třeba snažit se o rozpoznání ještě neporušeného mimoděložního těhotenství ultrazvukem a laparoskopií. Pak je možno operovat. Operace je jediným způsobem léčby dříve, než došlo ke krevním ztrátám. Operaci je možno provést i laparoskopicky.

Nemoci srdce

Řada lidí s kardiovaskulárními problémy a nemocemi srdce se často obává sexuálního aktu jako fyzické záležitosti, která  může znamenat újmu na zdraví. Problém zde opravdu existuje. Porucha erekce například  signalizuje téměř pět let dopředu nemoci srdce. Tři čtvrtiny mužů, kteří vyhledali lékaře s akutní bolestí u srdce, trpělo v průměru 4,5 roku poruchou ztopoření. O svých intimních potížích se styděli mluvit a smířili se s tím, že s přibývajícím věkem je to normální. Teprve problémy se srdcem je dovedly do ordinace. Podle českých odborníků,  potíže s dosažením erekce a jejím udržením po dostatečnou dobu má nadpoloviční většina českých mužů nad 40 let. Každý desátý je postižen úplnou její ztrátou.

Od erektilní dysfunkce je krok k srdci a obezitě. Snížení přijmu kalorií v přijímané potravě může prodloužit životnost vašeho srdce. Tvrdí to vědci, kteří srovnali nedávno stav srdce a kalorický příjem dvou různých skupin lidí. Jednalo se o dvě skupiny pojídající běžnou stravu s tím rozdílem, že v prvním případě činil denní kalorický příjem 2445 kalorií, u druhé skupiny 1671 kalorií. Obě skupiny konzumovaly takto kaloricky náročnou stravu po dobu od tří do patnácti let.

Odborníci jsou přesvědčeni, že jakákoliv porucha ovlivňující krevní cévy a srdeční činnost může přispět k erektilní dysfunkci. Poruchu erekce může zapříčinit i většina onemocnění kardiovaskulárního systému, jako jsou ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak a zvýšená koncentrace krevních tuků.

Vysoká hladina cholesterolu zvyšuje riziko sexuálních poruch u mužů až na osmdesát procent.

Jak již bylo uvedeno, kolem padesátky začíná klesat hladina testosteronu. Snižování hladiny testosteronu se dá ovlivnit léky. Mnozí muži ale za odborníkem odmítají jít. V některých případech se testosteron předepisovat nesmí, například při rakovině prostaty. Testosteron sám o sobě rakovinu nezpůsobuje, ale podporuje růst už vytvořených nádorových buněk.

Na tvorbu testosteronu mají nepříznivý vliv choroby srdce, jater, vysoký krevní tlak, cukrovka, stres, kouření a některé léky.

Hladina testosteronu se zjišťuje z běžného odběru krve, takže se nikdo nemusí bát bolestivého vyšetření. Efekt léčby se dostaví asi tak po měsíci, ale hodnotit ho má smysl až za čtvrt roku.

Za to, že máte pleš, se opravdu stydět nemusíte. Svědčí totiž o tom, že jste opravdoví chlapi. Právě ti muži, kterým vypadávají vlasy, mají dost testosteronu a bývají výkonnější v posteli. Mladší muži dosáhnou dalšího orgasmu nejdříve za 15 až 30 minut po ejakulaci. Stárnutím se tato doba prodlužuje. Nicméně starší pánové si dokážou sex lépe vychutnat, protože pochopili, že kvantita je méně než kvalita.

Postupně se stárnutím stárne i srdeční sval. Stává se postupně tužším, ztrácí svoji schopnost plnit komory krví. U skupiny, která konzumovala nízkou kalorickou stravu bylo vědci zjištěno několik výhod: nižší krevní tlak, méně náchylnosti k zánětům a lepší diastolickou funkci. Podle vědců se může jednat o důkaz, že lidé, kteří konzumují méně kalorickou stravu mají méně „staré" srdce. Zprávu o výzkumu přinesl odborný americký časopis the Journal of the American Colledge of Cardiology.

Důležité je zachování pružnosti srdce. S postupem stárnutí jde pumpování krve srdci stále obtížněji. Mozek, svaly, žaludek, pokožka a zbytek těla si však žádají okysličenou krev. Zachování elasticity srdce je klíčové pro jeho stáří. Bez ohledu na skutečné stáří je jeho elasticita rozhodující. Skupina s nízkým příjmem potravy dodržovala jako základ typickou středomořskou dietu. Podle autorů studie je možné dlouhověkost spojovat s dlouhověkostí pouze v případě jejího spojení s optimální stravou. Restrikce kalorického příjmu spojená s hladověním vyvolává vážné zdravotní problémy. O přímém vlivu na sex nemluvě.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.