Kód pojišťovny

Kdo je silnější a kdo slabší pohlaví?

Ilustrační obrázek

V sedmdesátých letech minulého století se tvrdilo, že  slabým pohlavím jsou ženy. Od té doby se mnohé změnilo, protože také ženy se v mnohém podstatně změnily. Mužům se však daří lépe v těchto oblastech: ve vedoucích funkcích, v platovém ohodnocení, v současném zvládání rodiny a zaměstnání. Dá se říci, že v ostatních oblastech života muži za ženami zaostávají. V určitém smyslu mají dokonce méně šancí, protože disponují zcela jinými biologickými předpoklady než ženy. Z různých statistik a výzkumů vyplývá, že chlapci jsou od narození daleko více náchylnější k nemocím. To se týká již prenatálního období. Embrya mužského pohlaví jsou náchylnější ke všem možným prenatálním poškozením, jakým jsou např. (mozková obrna, vývojové vady mozku). Rovněž porody mužského plodu představují značné riziko, na porody chlapců připadá větší úmrtnost. O mužské zdraví je hůře postaráno a také životní očekávání mužů jsou nižší.

Tělesný vývoj chlapců

Chlapci pokulhávají za děvčaty i co se týče tělesného vývoje. Z toho důvodu potřebují více rodičovské pozornosti než děvčata. Chlapci se kontrolují hůře než děvčata a daleko intenzivněji reagují na pozitivní i negativní události. Také závislost na matkách je větší u chlapců než u dívek. Chlapci se brání svým pocitům strachu z opuštění a lítosti, jak je to jen možné.

Nerovné rozdělení

Chlapci mají pouze jeden chromozom X, zatímco dívky mají dva. Velké množství genetických informací pro důležité tělesné funkce je uložena v chromozomu X. Jestliže jsou tyto genetické informace vadné, nemají chlapci na rozdíl od dívek, žádnou šanci zkorigovat je prostřednictvím druhého chromozomu X.

Co chlapci nemají rádi

Chlapci jsou orientováni hlavně na motoriku, musí se více pohybovat. Dlouhé sezení v klidu pro ně znamená nepředstavitelná muka, protože jejich tělo si žádá pohyb. Většina chlapců nepíše a nemaluje ráda, jednak proto, že při tom musí být v klidu a také proto, že ve vývoji jemné motoriky jsou o půl roku pozadu za děvčaty.

Struktura mozku

Děvčata mají lépe vytvořeno propojení levé a pravé hemisféry.

Chlapci intenzivněji používají levou hemisféru. Učení jde snáze, když mohou být zapojeny obě hemisféry, ale pro matematiku to neplatí. Pro ni využívá náš mozek pouze levou hemisféru a ta je u chlapců výkonnější než u dívek. Z tohoto důvodu připadá chlapcům matematika jednodušší. Mnoho chlapců mívá potíže se psaním a čtením a děvčata naopak  trpí častěji tzv. dyskalkulií.

Zacházení s city

Zacházet s city je pro mnohé chlapce složité. Chlapci se většinou stydí „stydět" a o svých citech příliš nemluví. Neschopnost zpracovávat emoce a trvalá povinnost vyhrávat  vedou k chybnému zhodnocení rizik. S drogami a alkoholem experimentují většinou mladí muži a také se stávají jejich oběťmi. Muži jsou sami sobě nepřítelem svým postojem „nic nepotřebuji, nejsem nemocný, žádnou pomoc nepotřebuji". Rodiče by měli chlapce vést k tomu, aby se nebáli ukázat svou slabost a hovořili o tom, jak se cítí.

Sexuální vývoj chlapců

V prvních letech života lze sexuální vývoj chlapců rozlišit zhruba na pět fází. V prenatálním období se asi tak od druhého měsíce těhotenství vyvíjejí pohlavní orgány. Chlapci mohou mít erekci vyvolanou mužským pohlavním hormonem testosteronem. Již uvnitř dělohy si hrají se svým pohlavím a dudlají. Druhá fáze nastává po narození a zahrnuje první měsíce a roky. V období není sexuální obsah chlapeckých aktivit vědomý. V této fázi jsou možné erekce, které se později, po vyrovnání hladiny testosteronu, objevují méně často. Potřeba blízkosti a fyzického kontaktu a výživa jsou hlavními podmínkami pro přežití. Třetí fáze sexuálního vývoje začíná od doby, kdy jsou chlapci schopni udržet čistotu. Chlapec si uvědomuje svou fyzickou sílu a moc. Získává zkušenosti, jak může napínat a používat svoje svaly. Mezi čtvrtým a pátým rokem začíná další, čtvrtá fáze sexuálního prožívání. Chlapci už jsou tělesně vyspělí a začínají přemýšlet o sobě a o světě a pokládají nové otázky. Pátá fáze sexuálního vývoje patří období puberty. Tato změna zaměstnává všechny zúčastněné. Tělo se fyzicky mění a vytváří se sekundární pohlavní znaky, dochází k nočním polucím (výronu semene). Ejakulace představuje pro chlapce důležitý bod, který je srovnatelný se začátkem menstruace.

Hledání mužnosti

Jakmile jsou si chlapci vědomi určité rozdílnosti, začíná jejich hledání mužnosti. Chlapci se vymezují, chtějí být odlišní od dívek, srovnávají se s ostatními, především se staršími hochy, kterým se chtějí podobat. Začínají být vzpurní, neposlušní a nerespektují zákazy.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.