Kód pojišťovny

Relaxace těla i duše

Ilustrační obrázek

Velká část našich zdravotních potíží vzniká na psychosomatickém podkladě. Podle asijské filozofie je tělo zrcadlem naší mysli. Tělesná kondice a duševní rozpoložení lze kladně ovlivnit prostřednictvím tělesných a dechových cvičení a přesně podle toho vycházejí také asijské duchovní nauky: tělesné i duševní napětí se uvolní a člověku se otevře cesta k daleko většímu vnitřnímu klidu a sebeuvědomění. 21. století je století, které patří Wellness. Tento moderní výraz navazuje na myšlenky, které jsou staré již mnoho let (člověk by měl žít v souladu se sebou a s přírodou). Mezi vhodné způsoby jak toho dosáhnou patří jóga, tai -chi, ájurvéda a feng -shui.

Jóga

Jóga je výborným lékem proti stresu a posiluje naše fyzické i duševní zdraví. Vznikla před více než 5000 lety a spolu s ájurvédou  jsou nejstaršími naukami o umění života. Duševní, tělesná a rozumová energie člověka je v józe považována za synonymum zdraví. Disharmonie těchto faktorů je považována za nemoc. Jóga je filozofií celistvosti. Tělesná cvičení (tzv. asany) kladou nároky na celého člověka a také na celého člověka působí. Pravidelné cvičení jógy má blahodárný vliv na tělo, duši i mysl. Jóga má velmi dobré účinky na krevní oběh, dýchací systém, trávení, látkovou výměnu a koncentraci.

Zdroj energie

Stejně jako akupunktura starých Číňanů využívá také jóga tzv.meridiány, proudy životní energie. Tyto proudy probíhají v určitých pevně daných drahách na povrchu i uvnitř  těla. Existuje celkem dvanáct hlavních meridiánů a každý z nich se pojí s jedním tělesným orgánem. Pokud těmito meridiány neproudí energie správně, dochází k onemocnění konkrétního orgánu. Jóga posiluje a stimuluje svaly  a podporuje loudění energie v meridiánech a zajišťuje tak správné zásobování orgánů.

Osm stupňů jógy

Jóga je rozdělena do podle indického filozofa Patandžalího na tyto části:

 • Pravidla chování (yama)
 • Sebekázeň (nizáma)
 • Držení těla (asana)
 • Kontrola dechu (pranayama)
 • Ovládnutí smyslů (pratyahara)
 • Soustředění (dharana)
 • Meditace (dhyana)
 • Dokonalé pohroužení (samadhi)

Pravidla chování (yama)

V pravidlech chování starých jogínů se ctí především utvářet svůj život tak, aby se člověk neorientoval pouze na materiálno a konzum. V současnosti si nelze tato pravidla osvojit s takovou radikálností, s jakou se setkáváme u indických obyvatel. Cvičení jógy zaměřuje  pohled člověka do nitra, a proto zvolna mění jeho původní hodnotové systémy.

Sebekázeň (nizáma)

Vnitřní harmonie, klid a askeze jsou důležitými symboly staré jógy. Sebekázeň by měla vznikat z pocitu vlastního sebeuvědomění a ne z pocitu viny nebo fanatismu. Také prostředí ve kterém se jóga provádí by mělo podporovat disciplínu. Pokoj by měl být vymalován světlou barvou a na zemi by měl ležet světlý koberec.

Držení těla (asana)

V józe existuje celá řada cvičení, při kterých se téměř všechny části těla uvádějí do všech možných směrů a poloh. Všechna se dají odvodit přibližně od sto základních poloh. V józe se setkáváme jak se statickými velmi pomalými cviky, tak i s rychlými dynamickými asanaci, které uvádějí do pohybu proudy tělesné energie.

Kontrola dechu (pranayama)

Většina z nás neumí správně dýchat. Existuje přirozený způsob dýchání, který je prospěšný a důležitý pro celé tělo. V józe se jedná o způsob dýchání, který označujeme za hluboký nebo úplný dech. Každé cvičení jógy  začíná několika intenzivními dechovými cvičeními.Úplné dýchání se skládá ze tří fází a jedna fáze plynule přechází v druhou: břišního (hlubokého) dechu, hrudního (mezižeberního) dechu a podklíčkového (mělkého) dechu.

Vědomí těla

Každé cvičení v józe zahrnuje klidné vnímání sebe samotného a vyžaduje koncentraci na dech a tep srdce. Člověk se současně oddává uklidňujícím a povznášejícím myšlenkám. Tímto způsobem se dá vyvinout zvýšená senzibilita k vlastnímu tělu. Je to jeden z nejlepších způsobů prevence nemocí.

Tai - či

Základní principy tai -či můžeme hledat v čínské historii, která je stará několik tisíc let. Výraz tai-či lze přeložit různými způsoby. V jednom výrazu znamená „velký trám, který nese střechu domu" a v přeneseném smyslu představuje spojení mezi nebem a zemí. Ve filozofickém pojetí tento výraz znamenal „vznešené poslední" nebo „nejvyšší zákon", který může být označen také výrazem tao. V ústředním symbolu je tai-či je vyjádřena polarita jing a jang. Harmonie spočívá v rovnováze a plynulosti proměn protikladných polarit, což je vyjádřeno také v pohybech „tai -či".

Ájurvéda

Výraz ájurvéda „pochází" ze staroindického jazyka vzdělaných lidí a umělců. Cílem ájurvéda je zachovávání a znovuobnovení úplného zdraví těla, ducha a mysli. Ájurvédská medicína je rozsáhlý systém léčby a péče o zdraví, který není zaměřen pouze na léčbu konkrétní nemoci, ale na určité harmonické pojetí života. Tento ojedinělý způsob zacházení zahrnuje tyto složky:

 • Detoxikaci
 • Správnou výživu
 • Cvičení jógy
 • Používání bylin a masážních technik
 • Meditaci a modlitby

Za pomocí vnějšího používání oleje lze tělo snadno a účinně zbavit jedovatých látek a produktů látkové výměny, které se rozpouštějí v tuku. Ájurvéda se nezabývá pouze zdravím, ale také vztahem člověka k vyšším hodnotám a vesmíru. Tato léčebná metoda má svou několika tisíc let starou tradici a v současnosti se praktikuje zejména v Indii a na Srí Lance. Při léčbě těžkých a chronických onemocnění hrají důležitou roli v ajurvédě léčebné rituály, modlitby a mantry.

Cíle ájurvédy

Ájurvéda usiluje o dosažení co nejdelšího života bez nemocí a utrpení a současně také rozvinout duchovní potencionály prostřednictvím rozvoje vědomí. Primárním cílem ájurvédy je zdravotní prevence a ne přímá léčba konkrétního onemocnění.

Feng- shui

Jedná se o staré čínské učení o harmonii lidského živo ta a okolního prostředí. Feng-shui nám pomáhá posilovat pozitivní energie a bránit se před negativními energiemi a pomáhá nám, jak zlepšit proudění energie ve svém okolí. Výraz feng-shui v přeneseném smyslu znamená, že všechno co nás obklopuje, se skládá z proudící energie. S pomocí pravidel feng-shui si stavěli Číňané své domy již před několika tisíci let. Tato pravidla jsou při stavbě domů dodržována i v moderní Číně.

Cíle feng-shui

Nejvyšším cílem feng-shui je najít v proudění energie optimální prostor pro člověka. Tento prostor má pozitivně ovlivňovat psychické i fyzické zdraví jedince i jeho život jako takový.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.