Kód pojišťovny

Vývoj zrakového vnímání

Ilustrační obrázek

Zrakové vnímání se rozvíjí již od narození dítěte. Dítě nejprve vnímá rozdíly mezi světlem a tmou, později obrysy předmětů.Vnímání se dále zpřesňuje vzhledem  k větší diferenciaci tvarů. Tato funkce hraje důležitou roli při nácviku čtení a psaní. Většina dětí předškolního věku má dobrou úroveň zrakového vnímání. U dětí předškolního věku je charakteristické globální vnímání, již méně se uplatňuje vnímání analytické, zaměřené na detaily a jejich porovnávání. Rozvíjení zrakového vnímání je součástí přípravy na výuku čtení. Při nácviku je důležité zapojit co nejvíce smyslů a funkcí, které ve vývoji opožděné zrakové vnímání podporuje.

Rozlišování barev a tvarů

Typy na jednoduché procvičování:

 • Poznání jedné barvy a spojování zrakového vjemu s pojmenováním a s charakteristickým předmětem (zelená jako tráva, žlutá jako sluníčko atd.).
 • Rozlišování dvou a více barev, nejprve barvy základní a potom odstíny.
 • Třídění předmětů podle barev, složitější je třídění podle barev a současně podle tvarů (např. červené kolečka, zelené čtverce atd.).

Zrakové rozdíly

Pro určování shody a rozdílu užíváme materiál s obrázky předmětů nebo s nesmyslnými tvary. Krásnou inspiraci můžeme nalézt z dětských časopisů a publikací. Pro lepší nácvik je vždy lepší, když děti mohou zapojit více smyslů zároveň.

Zraková analýza  syntéza

Zkuste s dětmi např. tyto hry:

 • skládat dřevěné kostky a obrázky,
 • dokreslovat obrázky nebo písmena
 • skládat puzzle nebo rozstříhané pohlednice

Zraková paměť

Úroveň zrakové paměti je ovlivněna věkem dětí, motivací a zájmem. Trénovat zrakovou paměť můžeme pomocí těchto cvičení:

 • Děti sledují dva nebo více předmětů a po zakrytí říkají zpaměti, co se tam skrývá.¨
 • Obkreslování dříve sledovaných různých sestav kostek, domina atd.
 • Pexeso.
 • Kreslení sledovaných předmětů, psaní písmen.

Nácvik a zlepšení postřehu

Při zlepšení postřehu jde o to, aby zraková pozornost na vnímaný předmět (prvek) byla co nejrychlejší. Počet opěrných bodů závisí na zrakovém rozpětí fixace, a proto při cvičení postřehu zvyšujeme počet prvků, které je dítě schopno vnímat.

Pro nácvik postřehu může vyzkoušet:

 • Rychlé postřehování písmen, které se objevují uprostřed rámečku.
 • Postřehování předmětů a písmen, slabik (v co nejkratším čase), které jsou promítány na tabuli.
 • Postřehování dvou slov, která se mezi sebou rozlišují hláskou.

Cvičení očních pohybů

Neschopnost udržet plynulý pohyb očí ve směru zleva doprava, jsou časté u začínajících čtenářů a u dětí s obtížemi čtení. Chaotické pohyby se objevují také u dětí, kterým uniká obsah textu,  a proto se stále vrací očima zpět, aby se ujistily o správnosti toho co přečetly. Při nácviku se zaměříme zejména na:

 • Jmenování předmětů zleva doprav, kladení předmětů podle diktátu.
 • Čtení prvních písmen nebo slabik ve slově.
 • Čtení ve dvojici s dospělou osobou.
 • Zakrývání sloupce v textu a čtení jiného sloupce.

Počítačové programy

V dnešní době nám může být velmi nápomocný počítač. Děti s počítačem rády pracují a existují počítačové programy, které nabízejí celou řadu možností nácviku zrakového vnímání. Práce s počítačem by však měla být časově omezena, protože není vhodné, aby dítě po návratu ze školy (kde převážně sedí) opět dlouho setrvalo bez většího pohybu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.