Kód pojišťovny

Za rovnátka se už nestydíme

Ilustrační obrázek

Rovnátka, ať už snímací nebo fixní, má dnes pomalu každé druhé dítě či dospívající. Lidé pochopili, že vzhled ovlivňuje jejich osobní i profesní život. Podle provedených studií má téměř 75 % dospělé populace mírné či větší nepravidelnosti chrupu. Snad s výjimkou poúrazových stavů se dá tvrdit, že za většinu ortodontických vad si mohou pacienti sami. Pokud totiž člověka významně problémy se zuby neomezují, málokdy podstoupí ortodontickou léčbu. V posledních deseti letech se výrazně zlepšily materiály používané     pro ortodontické aparáty a vyvinuly se nové léčebné postupy, což umožňuje úspěšně léčit i vady, u kterých byla dříve léčba obtížná, nebo dokonce nemožná. Obor, který se zabývá nápravou nepravidelnosti zubů a čelistí, se nazývá ortodontie.

Ortodontické vady

Tyto vady vznikají z mnoha příčin - nejčastější jsou dědičné faktory. Předejít vzniku vady proto lze pouze u vad způsobených zlozvyky - proto žádné cumlání palce či tužky u dětí!

Už v období tzv. smíšeného chrupu (přechod od mléčných zubů k trvalým) je rozpoznatelné, zda dítě bude, nebo nebude trpět jednou z následujících poruch skusu:

  • Předkus: horní přední zuby jsou výrazně vpředu než dolní.
  • Stěsnání: zuby nemají dostatek místa v čelisti a jsou proto křivé.
  • Obrácený skus: přední zuby koušou obráceně, než je obvyklé - horní dozadu za dolní.
  • Mezery mezi zuby: zuby mají přebytek místa v čelisti.
  • Otevřený skus: při skousnutí se horní zuby nesetkávají a je mezi nimi volný vertikální pozor. Tato vada může být způsobena dýcháním ústy - pak pomůže někdy odstranění nosních mandlí. U otevřeného skusu hraje roli i ochablý retní uzávěr - v tomto případě pomůže speciální cvičení.

Ideální skus by měl přitom vypadat tak, že každý zub zapadá mezi dva protější zuby a díky tomu dochází stejně jako například u ozubeného kolečka k nejlepšímu využití síly vynaložené    na kousání.

Kdy k lékaři

První konzultace u ortodontisty se doporučuje přibližně ve věku sedmi let. V tomto věku se prořezávají první stálé stoličky. Po jejich prořezání můžeme zhodnotit správnost skusu a odhalit případné problémy. Někdy samozřejmě stačí  počkat, ale o tom, jak vadu řešit, by měl rozhodnout jen lékař. Někdy stačí, když budete dítěti zuby kontrolovat, jindy stačí odstranit překážející mléčný zub a chybně rostoucí stálý zub se správně zařadí. Některé vady se ztratí, když se dítě zbaví zlozvyku. U některých vad ale pomohou jen rovnátka. Některé vady je třeba řešit okamžitě, u jiných je lepší vyčkat až do ukončení výměny chrupu. U vad ve velikosti čelistí se dokonce čeká až do ukončení růstu pacienta.

K aplikaci rovnátek se u dětí obvykle přistupuje až po prořezání stálých horních řezáků, tedy kolem 7.-10. roku. Vad, které se řeší ve fázi smíšeného chrupu, tedy do 10 až 11 let, je menšina, většina se projeví až plně po prořezání stálých zubů ve věku 10 až 13 let a v této době se většinou upravují jen větší odchylky v poloze zubů. Naproti tomu menší odchylky, jako mezery mezi horními řezáky nebo mírné pootočení zubu, jsou v této době normální a většinou se pak samy upraví.

V této době se také používají většinou snímací ortodontické aparáty, jejichž úkolem je zlepšit podmínky pro vývoj chrupu a zmenšit vyvíjející se odchylku. Tyto aparáty se dají vyndat, jejich efektivita je tudíž do velké míry závislá na tom, jak pacient spolupracuje. Snímací rovnátka mají navíc jen omezené možnosti pohybů a jejich použití přichází v úvahu jen ve smíšeném chrupu. U dospělých pacientů nefungují vůbec. Výhodou snímacího aparátu je to, že dítě má možnost si normálně čistit zuby. Dá se vyjmout při jídle, takže pacient není nijak omezen. Efekt snímacích rovnátek však závisí na době nošení, která by měla být aspoň 12 hodin denně. Snímací rovnátka se také nasazují před nasazením fixních rovnátek nebo po dokončení aktivní léčby udržovací.

Fixní rovnátka

K léčbě vad stálého chrupu se používají většinou fixní rovnátka. Ta budou mít děti v ústech nasazena zhruba 2-3 roky. Doba léčby je samozřejmě závislá na věku pacienta (obecně platí, že čím mladší, tím kratší doba léčby) a na závažnosti vady. Takzvané udržovací období, kdy se lékař snaží zabránit návratu vady, pak trvá přibližně stejně dlouho, není však už pro pacienta spojeno s tolika omezeními. V průběhu aktivní léčby bude vaše dítě docházet na pravidelné kontroly, během kterých může být fixní aparátek mírně upravován v závislosti na vývoji korekce.  Fixní aparát se nasazuje kolem 12 let, kdy jsou již prořezané všechny stálé zuby, ale jde to i kdykoliv později nebo naopak trochu dříve.

Fixní rovnátka se skládají z kovových kroužků a zámků, které jsou nalepeny na sklovinu zubů. Dále se používají různé druhy drátů (oblouky), které se k těmto kroužkům a zámkům přivazují. Součástí fixního aparátku mohou být také gumové tahy (u moderních typů bývají často barevné) a různé další součásti.

Rovnátka jsou nasazena 24 hodin denně. Vy jako rodič budete muset zajistit dobrou úroveň ústní hygieny. Pokud se kolem částí aparátu drží povlak nebo jídlo, vzniká zánět dásní, který zpomaluje léčbu. A bakterie obsažené v povlaku mohou způsobit i skvrny na zubech. Pacienti také nesmějí ukusovat tvrdou stravu, protože by se mohly odlomit zámky a tím prodloužit dobu léčby. Děti by neměly jíst příliš sladkosti, protože mají lepivou konzistenci a dlouho pak setrvávají v ústech.

Dítěti je potřeba vše podrobně vysvětlit. Tedy proč to je potřeba dělat a jaký bude postup. Pokud to nepomůže a dítě stále rovnátka nechce, je spíše lepší léčbu odložit a počkat. Ortodontická léčba není bez spolupráce pacienta možná.

Před nasazením rovnátek je nezbytné pacienta klinicky vyšetřit. Potom se zhotovují sádrové modely chrupu, rentgenové snímky a fotodokumentace, případně další doplňková vyšetření - mimo sádrové modely, které zrovna pro děti nejsou to nejmilejší, se nejedná o nijak nepříjemné procedury. Pro lékaře znamená připevnění rovnátek pečlivou přípravu a přesnou práci, pro pacienta pak trpělivost vydržet na zubařském křesle asi jednu hodinu. Potom je nutné dodržovat zvýšené nároky na ústní hygienu a také určitý dietní režim.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.