Kód pojišťovny

Věříte si?

Ilustrační obrázek

Pochybujete o sobě více, než byste si přáli? Je sebevědomí něčím, co „máme" od chvíle, když se narodíme, nebo je něčím, co si postupně utváříme a budujeme? K vyváření a zvyšování sebedůvěry potřebujeme vidět, že ostatní lidé mají důvěru v naše schopnosti a v to, co prožíváme. Pak nám sebedůvěra pomáhá každodenně pracovat na tom, abychom např. pochopili, proč trpíme určitými závislostmi, proč viníme ze svých chyb ostatní, nebo abychom poznali své povahové vlastnosti. Největší protivníkem sebedůvěry je strach. Čím méně si věříme, tím větší má nad námi moc. Myšlenky, pocity a vůle nás vedou a každý z nás jimi po svém disponuje. Míra, s jakou se nám je daří začleňovat do svého života a nepochybovat o jejich správnosti, má nemalý vliv na to, abychom mohli zažívat pocity klidu a vnitřní jistoty. Pokud takovou jistotu nemáme v sobě vybudovanou, snažíme se ji hledat ve věcech a lidech kolem sebe. Vy jste vy a názor vašeho okolí by neměl mít pražádný vliv na vaše sebeuvědomění.

Máte svou cenu

Odhodlání, soustředěnost a pocit zodpovědnosti jsou základní stavební kameny sebedůvěry. Pokud se ale utápíte v pochybnostech o sobě samých, nebude nikdy stavba stabilní. Proto je dobré si uvědomit, že negativní hodnocení sebe sama málokdy pramení z reálného stavu. Nejsou to fakta, ale pocity, kterým jsme se rozhodli poddat. Zkuste si v tuto chvíli myslet o sobě jen to nejlepší. Jste dobrý přítel, rodič, milující partner... Projevte sebedůvěru nejen myšlením, ale úsměvem, držením těla, gesty. Zvládnete sebereflexi? Jedná se o schopnost vidět v každém okamžiku co dělám, proč to dělám. Dává nám schopnost pohledu na sebe samotného z pozice někoho dalšího. Každý z nás touto schopností větší nebo menší měrou disponuje. O její kvalitě a rozsahu rozhoduje cvik a četnost, s jakou ji používáme.

Proč mě nikdo nemá rád?

Nikoho nezajímám, na můj názor není nikdo zvědavý. Poznáváte se? Chcete to změnit, ale nevíte jak? Nebo ani nevěříte, že je to vůbec možné. Plaší a málo sebevědomí jedinci se nikdy zcela nevyrovnají těm, kteří schopnost získat si druhé dostali už do vínku. Takoví lidé jsou už od dětství vůdčími osobnostmi a mají plno kamarádů. Kouzlu osobnosti se ale můžete naučit.

U druhých můžete být oblíbeni jen tehdy, když se máte rádi a vážíte si sami sebe. Těžko budete mít rádi někoho, kdo sám sebe nenávidí, nebo si vážit někoho, kdo si sám sebe neváží. Lidé, kteří se vnímají kladně, vyzařují obrovskou pozitivní energii a ta je pro ostatní velmi přitažlivá. Pokud si chcete získat nové přátele, přestaňte se podceňovat a namlouvat si, že na co sáhnete, to pokazíte. Buďte nejprve přítelem sami sobě, přátelé se pak už jistě najdou.

Už spisovatel Sain-Exupéry řekl, že chceš-li získat nějakou vlastnost, jednej tak, jako už bys ji měl. Proto je důležité věřit, že dokážete být oblíbení. Pokud uvěříte, že si pozornost jiných zasloužíte, máte z poloviny vyhráno. A chovejte se tak, jako byste už oblíbení byli. Vystupuje suverénně, důvěryhodně, sympaticky. Obrázek, který o sobě vysíláte, si ostatní lidé zafixují. Někteří lidé se snaží působit sebevědomě, ale ve skutečnosti si vůbec nevěří. Pak stačí nepatrné gesto, které jejich vnitřní nejistotu prozradí. Okolí to vycítí a přestane takovému člověku důvěřovat. Klíčem k opravdovému, nepředstíranému sebevědomí je vnitřní rovnováha. Získáte ji, když se naučíte vědomě procítit své tělo. Když si uvědomíte sami sebe, uvolníte se a budete se cítit klidní a vyrovnaní. A to ostatní přitahuje a působí přesvědčivě.

Radujte se

Sebedůvěra se odráží v chování, které je mnohem vstřícnější. Když se budete ze svého života těšit, a ne jej jenom žít, vaše srdce a mysl se otevřou a budete soucítit i s ostatními. Nemusíte juchat, když se cítíte pod psa. Znamená to, že v sobě nalezneme vnitřní zdroj radosti, který nemá nic společného s tím, co se právě děje v našem životě. Být pozitivní znamená spojit optimistický přístup k okolnostem s jejich reálným zhodnocením. To znamená radovat se z toho, co reálně přijde, než z toho, co byste opravdu moc chtěli. Když si v méně příjemných situacích zachováte pozitivní myšlení, neubere vám nepodařený den tolik energie. Ať už kritizujete sebe nebo někoho jiného, neprospívá vám to. Přestaňte s tím a uvidíte, že budete šťastnější a optimističtější.

Nezapomeňte na tělo

Úspěšní a oblíbení lidé se drží vzpřímeně, chodí se vztyčenou hlavou. Hrdě nejen stojí, ale i chodí a sedí. Pyšní se také zvučným a příjemným hlasem, což velmi úzce souvisí s dýcháním. Pomalé hluboké dýchání znamená výraznější, sebevědomější hlas. Naopak, když dýcháte mělce a povrchně, zní to špatně. Hlas se zadrhává, polykáte konce slov, mluvíte rychle a není vám vůbec rozumět. Mimoslovní komunikace, pod níž spadá mimika, gesta, držení těla, směr a vzdálenost k druhým lidem či barva, síla a výška hlasu, vyjadřují především to, co se při komunikaci děje ve vašem nitru. Proto se dobře cítíme s lidmi, jejichž slovní a mimoslovní komunikace jsou v souladu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.