Kód pojišťovny

Trable s dospívajícími a rodiči

Ilustrační obrázek

Výchova dospívajících je někdy v mnoha ohledech dost dramatická a vyžaduje obrovskou dávku tolerance a trpělivosti. Samozřejmě, že ne všichni dospívající jsou stejní. Někteří jsou laskaví a příjemní, jiní věčně nabroušení. Někteří se vyhýbají módním výstřelkům, jiní by bez top oblečení nevyšli z domu. Dospělí musí pochopit, že dospívající mají různou škálu svých pocitů a svět chápou spíše na základě toho, co cítí, než co vědí. Zcela typické jsou protichůdné reakce jakými jsou např.: stres, myšlenky na sebevraždu, sebenenávist, zvýšená potřeba lásky, útěchy a náklonnosti atd.

Co nejvíce trápí rodiče?

Rodiče nejvíce trápí, že:

 • se nikdo nezajímá o jejich životní zkušenosti,
 • dospívající nespolupracují a jsou hrubí, i když pro to nemají žádný důvod,
 • mladí lidé jdou z davem a netouží po individualitě,
 • dospívající neposlouchají jejich rady.

Co nejvíce trápí dospívající?

Dospívající si dělají starosti, protože:

 • jejich přátelské vazby se mění každou hodinu,
 • kritické hodnocení ostatních vrstevníků,
 • jejich tělesný rozvoj je velice rychlý,
 • mají obavy z budoucnosti.

Přání rodičů

Rodiče nejvíce touží po tom, aby svět pro jejich děti byl bezpečný, chtějí je omezovat, hýčkat a chránit. Takové povely však dospívající chápe jako omezování a snaží se jim vyhnout. Úkolem rodiče je pomoci svým dětem vidět se v pozitivním světle.

Navazování přátelství

Navazovat nová přátelství je riskantní záležitost. Otázka navazování je obzvlášť důležitá, když dítě jde na novou školu. Většina přátelství začíná pozvolnou konverzací o společných činnostech a zájmech. Jestliže mají děti problém s navazováním nových přátelství, měli bychom jim pomoci.

Špatná organizace a chaos

Častá příčina sporů mezi rodiči a dospívajícími bývá v problematickém organizování času. Někdy dá pořádnou práci přesvědčit dospívajícího, aby ráno vstal a myslel dopředu na své povinnosti a neplnil je až na poslední chvíli. Rodiče chlapců si v tomto ohledu stěžují daleko více než rodiče dívek. I když to neplatí zcela, dívky jsou od útlého věku na tom s organizováním času daleko lépe. Dobrými organizátory se nerodíme, ale musíme to trénovat a učit se to.

Jak zvládat nápor při učení

Jestliže má mladý člověk hodně učení, snažte se mu být nápomocni. Promluvte si s dětmi o jejich ambicích a promyslete si náhradní řešení pro případ, když dítě u zkoušek neuspěje. Pro studium vytvořte dětem vhodný prostor, nejlépe v samostatném pokoji, kde si může rozložit knihy i odpočívat. Ať vaše dítě pracuje kdekoli, měli bychom respektovat jejich soukromí. Pokud je to potřeba, sežeňte dítěti potřebné materiály nebo externího učitele. V případě, že dítě začne panikařit, udělejte si čas pro oddych.

Jak naložit s kapesným?

Děti by měli dostávat kapesné proto, aby si vybudovali rozumný vztah k penězům. Je pro ně také bezesporu příjemné, když budou mít nějakou hotovost, kterou utratí za věci, které chtějí oni sami. Děti by měly vědět co kolik stojí a že peníze znamenají možnost volby (utratit nebo ušetřit). Dokonce i malé děti těší, když pravidelně dostávají třeba menší částku za kterou jsou zodpovědné. Kolik peněz mladý člověk skutečně potřebuje zpravidla závisí na okolnostech, rodině a tlaku vrstevníků. Pokud si dospívající začne šetřit na něco, co si skutečně přeje, učí se s penězi hospodařit. Problém může nastat jakmile přijde poslední týden měsíce a nezbudou mu žádné peníze. Abyste naučili své dítě řádně hospodařit, neměli byste mu dávat žádné peníze navíc, protože by na to začalo hřešit.

Co na sebe?

Většina dospívajících nosí značkové oblečení a to stojí dost finančních prostředků. Oblečení bylo vždy důležité, protože ukazovalo na to, k jaké sociální vrstvě člověk patří. Dospívající by měli mít možnost si vybrat co chtějí nosit, ale určitě jim nebudeme kupovat všechno co si přejí. Když si dítě koupí nějaký kus oblečení podle svého gusta a my zrovna neskáčeme radostí, dopřejme mu i přesto radost z nákupu. Ve slevách a na internetu se dá koupit spousta hezkého oblečení a ještě k tomu za příznivou cenu.  S výběrem oblečení bychom měli popř. svému dítěti poradit a pomoct. Děti by se měly učit, jaké oblečení je pro danou příležitost vhodné a jaké nikoli. Také je vhodné všímat si jejich osobního vkusu a naučte své děti o věci pečovat.

Nakolik se odhalit?

Dost nepříjemnou záležitostí je řešit, jak moc by se měli mladí lidé odhalovat. Rodiče si musí chtě nechtě uvědomit, že móda se od jejich dob skutečně velice změnila, ale to co někdy vidíme v ulicích je opravdu přehnané. Jednou z největších změn v módě je také to, že je docela normální ve stále mladším věku měnit barvu vlasů, zdobit si kůži a různé části těla. To zda si dítě smí, či nesmí nechat udělat tetování nebo piercing by měli rozhodnout rodiče.

Schůzky s druhým pohlavím

Když se dítě dostane do puberty, začnou si rodiče intenzivněji uvědomovat, že jejich výchovná moc slábne a mají z toho smíšené pocity. Mnoho rodičů by si přálo, aby zachovali nevinnost svých dětí tak dlouho, jak je to jen možné, ale zároveň cítí, že je potřeba děti vybavit potřebnými informacemi. Rodiče si někdy zcela naivně myslí, že jejich děti toho o sexu ví velmi málo, nebo že jsou k druhému pohlaví zcela netečné. To je však naprostý omyl. Mladý člověk se spíše tématice vztahů a sexu vyhýbá, protože se domnívají, že rodiče by se cítili trapně.

Sexuální poučení

Zdravý přístup k sexualitě záleží na tom, jak otevřeně se toto téma probírá v rodině a ve škole. To se projevují schopností:

 • udržovat přátelství s opačným pohlavím a probírat s nimi problémy,
 • promyšleně plánovat a uskutečňovat bezpečný sex,
 • umět navázat a udržovat vztah.

Pro dospívající jsou také důležité rozhovory o vztazích s ostatními vrstevníky, protože dospělí jsou často ve svých diskusích hned hotovi. Mnozí dospívající začínají chodit ve smíšených skupinkách kluků a děvčat třeba do kina a v nich se potom vytvoří páry, které se spolu drží za ruce, zatímco ostatní dělají křoví. V některých rodinách jsou velmi přísná pravidla pro to, aby jak staré děti musí být, aby mohly chodit s chlapcem nebo dívkou venku samy bez doprovodu. V důsledku toho potom mladí lidé pracně vymýšlejí, jak zákazy obejít. Když dospívající začnou skutečně chodit na schůzky, buďte chápaví a vztah neshazujte. Pokud si dospívajícího budeme dobírat, můžeme si být téměř jisti, že příště nám již nic neřeknou. Raději naučte své děti otevřenému a zodpovědnému přístupu a dohněte si jasná pravidla, která se týkají příchodů domů, popř. kontrolních telefonátů apod.

Nenechte vše na učitelích

Sexuální výchova začíná stále v nižším věku. Na školách se také rozvíjejí preventivní programy, které podporují kvalitní sexuální výchovu a její začlenění do osnov. I když existuje mnoho dobrých pedagogů, některým učitelům je přece jen nepříjemné  hovořit otevřeně ve třídě na téma sex a sexualita. Možná právě vaše dítě bude radši, když se na tyto věci bude moci zeptat doma v soukromí než ve škole před vrstevníky. Podporujte u svých dětí morální hodnoty a veďte je ke zodpovědnosti.

Problematika drog a alkoholu

Toto téma je obzvlášť citlivé a v každém případě je lepší věnovat dostatek času prevence, než řešit následky. I když se problematika drog probírá dost otevřeně tak stále se v této oblasti dělá málo. Také alkohol je velmi nebezpečná droga, byť je společností tolerována. Alkohol zvyšuje sebedůvěru a bourá zábrany. Nadměrná konzumace alkoholu má na svědomí mnoho nechtěných těhotenství dospívajících dívek, znásilnění, autonehod nebo rvaček. Děti by měly být informovány o tom, jaké účinky má zdánlivě nevinné pití alkoholu nebo „koketování s drogami" na jejich tělo. Pravda o drogách je taková, že rozhodnutí udělané v určité chvíli může mít pro dospívajícího následky na celý život, takže je rozhodně lepší, nepropadat kouzlu okamžiku.

Čas strávený u počítače

Rodiče dospívajících  jsou také často nešťastní z toho, jaké množství času děti tráví u počítače při umělém osvětlení. Překonávat tento moderní zlozvyk je velice těžké. I když práce s počítačem je v mnohém ohledu nutností, je třeba také dohlídnout na to, aby se dospívající věnovali nějakým fyzickým aktivitám.

Hlavně ne nudu

Nejen v období dospívání, ale lidé různých věkových kategorií se prostřednictvím svých zájmů přesně vymezují a rozvíjení svých koníčků je také způsobem, jakým se dospívající snaží osamostatnit od svých rodičů. Mít společně nějaký koníček je pro mladé lidi velice důležité. Posiluje to jejich pocit soudržnosti a oni cítí, že patří do party nebo do klubu, která vyznává totéž , co oni. Mnoho koníčků, kterými se lidé začínají zabývat v dospívání, vyžaduje určitý řád a systém, což v období velkých změn přináší mladému člověku útěchu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.