Kód pojišťovny

I děti mohou být ve stresu

Ilustrační obrázek

Stres se netýká pouze dospělých, ale bohužel ho již znají i děti. Základní potřebou pro zdravý vývoj dítěte je jistota a pocit bezpečí. Jestliže se tyto základní potřeby dětem nedostávají, jsou v podstatě vystaveny permanentnímu stresu, který způsobuje nevhodná výchova. To je např. prokazatelné u dětí nechtěných, protože citově hluboce strádají. Podle dlouhodobých  výzkumů se  tyto děti vyvíjejí hůře psychicky, je u nich větší četnost úrazů a jsou také častěji nemocné. Do velice obtížné a často nezvladatelné situace se dostávají děti, které jsou sice milovány, ale kde se rodiče nemohou shodnout na jejich výchově.

Perfekcionismus

Rodiče, jejichž požadavky jsou přemrštěné je pro dítě také dost vyčerpávající. Být nejlepší je v některých rodinách téměř zákon a na drobné radosti a vlastní zájmy zbývá málo času. Neustálé přetížení se může projevit  po delší době různě. Může se jednat např. o útěk do nemoci, agresi, naprostou pasivitu.

Všeho s mírou

I když o stresu mluvíme jako o něčem zcela nežádoucím, tak i zde platí zlaté pravidlo - všeho s mírou. Velký stres vyplaví tolik látek, že spoje se zcela zablokují (těžký úkol, nadměrné nároky, nesplnitelný požadavek, krátký časový interval pro splnění úkolu). Malý stres vyplaví pouze tolik látek, že aktivují organismus  k činnosti. To znamená, že úkol sice není lehký, ale dá se zvládnout. Příliš jednoduché úkoly nejsou žádoucí. Nevzbudí sice žádný stres, ale ani žádný zájem.

Možnost opravy

Každý jedinec prožívá situaci zcela jinak a z toho důvodu je důležité vědět, že při špatném výsledku bude možnost opravy testu, známky atd. odhadnout, co je a není pro dítě únosný úkol vyžaduje značnou dávku pozorovacího talentu i taktu. Jestliže poznáme, že jsme zadali příliš těžký úkol, nemá smysl na něm trvat. Jistě, že nejde zcela vyloučit stres při učení, ale určitě se dají výuka i zkoušení zpřístupnit tak, aby se vše dalo zvládnout.

Učení je základ

Naše vztahy k lidem, přírodě jsou ovlivněny přirozeným průběhem učení. Přirozené učení napodobováním je velmi příjemný zdánlivě bezpracný způsob získávání informací.

Jak jsme na tom s učením?

Schopnost učit se je ovlivněna celou řadou faktorů a kolísá během dne i roku. Bohužel si však jen málokdy můžeme vybrat čas, kdy se budeme nebo nebudeme učit, protože jsme podřízeni rozvrhu hodin a pracovní dobou. Jak dlouho dítě vydrží u učení, záleží na mnoha okolnostech: na jeho schopnostech, zájmu,, ale také i na tom, zda není něco zajímavého v televizi nebo zda kamarád není zrovna venku atd. Také záleží na celkovém zdravotním stavu nebo momentálních pocitech (hlad, žízeň, zima), protože tyto okolnosti velice ovlivňují schopnost soustředění.

Co je cílem učení?

Cílem učení by nemělo být pouhé hromadění poznatků, protože je třeba si přiznat, že mnohé se postupně stejně zapomene. Z toho důvodu je lepší, když se postupně vytvářejí určité sady poznatků, které jsou naprosto nezbytné (pravopis, násobilka atd.) a těch, které je dítě schopno použít v případě potřeby i v jiném předmětu, než kde se o nich dozvědělo. Vědomí souvislosti se tak výhodně posiluje (literatura- dějepis - výtvarná výchova, matematika - fyzika, atd.). Základní věci musíme znát zpaměti, ale podrobnosti si najdeme. Nejdůležitější ze všeho je, aby dítě mělo nějaký zájem, kde je ochotno učit se víc, než se žádá (samo od sebe - ne jako důsledek nátlaku).

Důležitý odpočinek

Jestliže je dítě neklidné, nesoustředěné, tak se toho mnoho nenaučí, musíme změnit motivaci nebo mu poskytnout odpočinek. Na pozornost dětí mají vliv také blížící se svátky. Unavené děti jsou také daleko více náchylnější k různým infekcím. Obvykle postačí krátký a důkladný odpočinek. Samozřejmostí by měl být dostatek pohybu venku  nebo jiný aktivní odpočinek.

Neulpívat na detailech

Pokud se dítě učí látku, kterou zameškalo nemocí, nikdy nezačínáme od detailů. Podrobnosti zcela nové se nemají čeho chytit a nelze z nich vytvořit logicky navazující systém, který by se dal zapamatovat. Dítě je pak zmatené a nejisté. Z toho důvodu je nezbytné vždy začít tím, co dítě již zná nebo co bylo alespoň z části pochopitelné a srozumitelné. Důležité jsou také zajímavosti, protože ty přitahují zájem, podporují zapamatování i vybavení nejen z historického hlediska, ale také těch základních a důležitých znalostí.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.