Kód pojišťovny

Rakovina prsu souvisí s rodinnou anamnézou

Ilustrační obrázek

Ženy, v jejíchž rodině se objevila rakovina prsu, a které samy o sobě nemají geny, spojené se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prsu, mají i přesto až čtyřikrát větší šanci onemocnění rakovinou, než ženy bez takovéto rodinné anamnézy. Výsledky této studie mohou lékařům umožnit odhalení rakoviny prsu u žen s tímto rizikem dříve a časněji zahájit léčbu," říká Steven Narod, lékař a autor této studie, o níž referuje server WebMD.

„Ženy, jejichž příbuzná onemocněla rakovinou prsu, ví už po celá léta, že je u nich toto velké riziko onemocnění," říká doktor Narod.

„Vždy se rozlišovalo mezi dvěmi skupinami žen - ty, které v rodinné anamnéze rakovinu prsy měly, a pak ty s buňkami BRCA1 a BRCA2. U těchto žen bylo riziko vždy vyšší,"vysvětluje doktor Narod. „Ale zapomínali jsme na skupinu žen, v jejichž rodině se sice rakovina objevila, ale buňky BRCA1 a BRCA2 neměly. Předpokládali jsme, že právě tyto buňky, v případě, že zmutují, zvyšují dané riziko."

„Dle výsledků studie, další buňky, hormony nebo další faktory například prostředí, v němž žena žije, mohou ovlivnit vznik rakoviny prsu,"říká doktor Narod.

Z výsledků studie vyplývá, že u žen, které mají rakovinu prsu v rodině, ale nemají buňky BRCA, je riziko stále vyšší.

„Nyní, v případě, že se setkáme s takovýmto případem, budeme moci lépe odhadnout dané riziko,"říká doktor Narod. „V takovýchto situacích bude jasné, že riziko je dostatečně významné, že je třeba probrat možnosti magnetické rezonance a preventivní chemickou léčbu  tamoxifenem a raloxifenem. Doufáme, že tento nález nám pomůže zahájit u žen rannější léčbu a tím zabráníme umíraní těchto pacientek.

Doktorka Kelly Metcalfeová, profesorka na univerzity v Torontu říká: „Jen 5% žen, které onemocní rakovinou prsu, mají v těle mutaci buněk BRCA. Bylo velmi obtížné radit ženám, které tyto buňky neměly, o riziku rakoviny prsu."

„Žena, u nichž tuto mutaci nalezneme, má až 80% riziko, že se u ní rakovina prsů rozvine," říká doktorka Metcalfeová. „Ženy, v jejichž rodině se rakovina objevila v minulosti, ale nebyly u nich nalezeny buňky BRCA1-2, jsou vystaveny až 40% riziku, že onemocní rakovinou. Pro srovnání, u běžné ženské populace je to asi 10%."

Ženy s rakovinou prsu v rodině

„Navzdory tomu, že testy na detekci buněčných mutací BRCA jsou negativní, žena nemá jistotu, že rakovinou neonemocní,"říká doktor Narod.

Doporučuje ženám, jejichž tři nebo více příbuzných prošlo rakovinou prsu, aby podstoupily prohlídku magnetickou rezonancí a uvažovaly o preventivní chemické léčbě tzv. tamoxifenem. Výsledky neznamenají podstoupit preventivní operaci jakou je odstranění prsu, avšak některé ženy by měly zvážit i tuto možnost.

„Myslím, že bychom měli brát léčbu tamoxifenem víc vážně. Je to preventivní opatření,"pokračuje doktor Narod. „Můžete tak snížit riziko z 40% až na 20%, a to je velký rozdíl. Každá žena, u níž je riziko až 40%, by o tom měla vážně uvažovat."

Přesto autoři studie tvrdí, že ještě nejsou připraveni doporučit, ať všechny ženy s rakovinou prsu v rodině, podstoupí testy na přítomnost buněk BRCA.

„Je to osobní rozhodnutí každé ženy, zda jít na genetické testy nebo nikoliv," říká doktorka Metcalfeová. „Ale pro ženy s rakovinou prsu v rodině, je to možnost, jak zjistit své vlastní osobní riziko vzniku nejen tohoto onemocnění, ale i rakoviny vaječníků. A v případě, že u ní budou nalezeny buňky BRCA, jsou zde možnosti, jak riziko znatelně snížit."

„V případě, že je u vás riziko vzniku rakoviny vysoké, podstupte léčbu tamoxifinem a raloxifenem a navíc každý rok choďte na magnetickou rezonanci,"doporučuje doktorka.

Debbie Saslowová, ředitelka oddělení pro rakovinu prsu a gynekologických onemocnění, Americké asociace pro léčbu rakoviny říká: „Je důležité, aby ženy s rakovinnými onemocněními v rodině, ale bez zmutovaných buněk věděly, že riziko je u nich stále velmi vysoké."

Studie se zabývá i dalšími geny, které je ještě třeba pojmenovat, a které rovněž mohou zvýšit riziko vzniku rakovinu prsu.

Ženy s rakovinou prsu v rodinné anamnéze, ale bez nalezených buněk BRCA, by měly mít na paměti, že riziko je u nich velmi vysoké," říká doktorka Saslowová. „Ženy, jejichž příbuzné onemocněly rakovinou prsu, by měly na prohlídky začít chodit mnohem dříve, než je obvyklé, ať už mluvíme o magnetické rezonanci nebo mamografickém vyšetření," pokračuje. O těchto typech žen ještě není mnoho lékařských poznatků.

Ženy, s rakovinou prsu v rodině, by měly začít chodit na prohlídky už ve třiceti letech, a zároveň upozornit svého lékaře na přítomnost rakoviny v rodině.

„Genetické testy nejsou pro každého, ale porada s lékařem umožní ženě udělat správné rozhodnutí," říká doktorka Saslowová.

Podle Americké asociace pro léčbu rakoviny, mnoho provedených lékařských studií ukázalo, že tamoxifen a raloxifen mohou snížit riziko vzniku rakoviny právě u těchto žen.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.