Kód pojišťovny

Co v sobě skrývá kineziologie?

Ilustrační obrázek

Kineziologie je systém, který spojuje tradiční čínskou  orientální myšlenku energetického toku, kterou můžeme nalézt v akupunktuře a  akupresuře se západním stylem testování svalů. Hlavním cílem je vnést do organismu rovnováhu  prostřednictvím odstraňování toxinů, uvolněním energetických blokád, redukovat napětí a uzdravit se. Jedná se o studium pohybu těla a holistickým přístupem se snažíme dosáhnou vzájemného souladu energetických systémů člověka.

Trocha historie

Zakladatelem kineziologie je americký chiropraktik George Goodheart, který začal v roce 1964 používat testování svalů, aby mohl vyhodnotit účinnost své léčby. Prováděl testování před zahájením léčby a po jejím skončení a měl tak zpětnou vazbu. Tento americký chiropraktik přišel na existenci jiných způsobů jak nastolit svalovou rovnováhu. První skutečný úspěch nastal, když při testování ramenního svalu nalezl citlivá místa, která začal masírovat. Pod prsty cítil malé uzlinky, které se zdály, že mizí, pokud došlo k jejich pevnému stlačení. Při opakovaném testu se síla svalu vrátila a sval zůstal pevný. Dlouhodobým rozvíjením a prací na této metodě demonstroval nový systém léčení na seminářích a založil v roce 1973 Mezinárodní univerzitu aplikované kineziologie.

Proč testovat svaly?

V našem těle se ukládají všechna traumata, která nás v průběhu našeho života zasáhnou. Svaly jsou součástí komunikačního systému těla. Zprávy jsou zasílány ze svalu do páteřní míchy, která je přenáší do mozku, kde jsou přijímány, interpretovány a  zpět je zaslána odpověď a výsledkem je nějaká akce. To vše probíhá nepředstavitelně rychle. Testování umožňuje proniknout do komunikačního systému těla a přivést tělo zpět do rovnováhy. Svaly jsou vždy ve stavu slabého napětí - svalového tonu, který udržuje tělo ve vzpřímeném postoji a umožňuje svalům, aby rychle reagovaly a vstoupily do akce. Výkonnost svalů je obohacena o energii, která volně proudí do svalu ze všech částí těla.  Pokud je tato energie zablokována nebo vypnuta, budou svaly pracovat pod normálem. Kineziologie napomáhá k tomu, abychom se dobře naladili, i když jsme vyvedeni z rovnováhy.

Okamžitá odpověď

Při vyhodnocování leží klient na masážním lehátku oblečen a horní a dolní končetiny jsou umístěny v určité poloze, takže dochází k co největší izolaci svalů. Terapeut jemným tlakem zbaví tělo kontrakce. Tento tlak je udržován několik sekund a následně je povolen. Pokud si sval neumí udržet tuto pozici, pak je prováděna léčba jako masáž nebo ošetření reflexních bodů.  Terapeut pak opět testuje sval, aby zjistil efektivnost léčby. Takto může terapeut získat okamžitou odpověď.

Jak může být kineziologie prospěšná?

Kineziologie zohledňuje potřeby každého jednotlivce a může pomoci změnit postoje a chovní. Napomáhá ke zlepšení koordinace a výživové potřeby organismu a alergie. Mnohé z našich zdravotních problémů souvisejí z našim současným způsobem života. V posledních letech se náš životní styl změnil takřka k nepoznání. Jíme rafinovanou stravu, v mnohém nám pomáhá technika, málo se pohybujeme. Rychlým tempem vzrůstá počet alergií, stejně tak rakoviny a AIDS. Všechny tyto nemoci kladou velkou zátěž na náš imunitní systém. Kineziologie není univerzálním všelékem (to není zatím nic), ale nabízí nám způsob, jak zjistit v těle nerovnováhu a napravit ji.

Holistický přístup k léčbě

Kineziologie je holistickou terapií, která léčí člověka jako celek a neléčí pouze příznaky nemoci. Tento způsob terapie pracuje s myslí, emocemi a duší stejně jako s tělem a usiluje o zlepšení celkového stavu člověka. V kineziologii se lze naučit důvěřovat vlastním pocitům těla, jemně ho povzbudit  tak, aby se opět vrátilo zdraví. Kineziologie se neupíná pouze na příznaky, ale doslova se ptá,"co tělo potřebuje. Kineziologie má poměrně široký záběr působení.

Co je to rovnováha?

Slovo rovnováha znamená v kineziologii popis toho, co je obsahem kineziologického sezení a k čemu při tomto sezení dochází. Být v rovnováze znamená jednoduše svalové testování, tedy zjištění, které svaly nepracují a zůstávají zablokované. Jestliže opět získáme svoji fyzickou, mentální a energetickou rovnováhu, může naše tělo opět efektivně pracovat a daleko lépe se vyrovná s tlaky, jimiž je vystaveno.Popis blokády nebo nerovnováhy se vztahuje k popisu toho, proč sval nereaguje a zůstává zablokován. Při terapii  se dále používají další vyrovnávací techniky, které ovlivňují celkový efekt léčby.

Výživa

Důležitou součástí terapie je výživa o které se sice hodně píše, ale málokdo se opravdu snaží jíst tak, aby byl zdravý. Výživové požadavky jsou velice individuální a mohou procházet neustálou změnou. Kineziologie stojí na základech, které věří, že existuje určitý reflexní děj, při němž je strava absorbována prostřednictvím jazyka a informace je dále přenášena do mozku.

Neurolymfatická masáž

Schopnost organismu bojovat s infekcí a zničit nepřítele záleží především na lymfatickém systému, který je naším obráncem. Lymfatický systém na sebe navzájem působí s oběhovým systémem a pracuje jako filtr a odvodná síť těla, protože pomáhá krvi zbavit se vedlejších produktů buněčného metabolismu. Pohyb lymfy je způsoben svalovou kontrakcí, která žene lymfu lymfatickými cévami  přes lymfatické uzliny. Při boji s infekcí se tyto uzliny zvětšují a  mohou se zanítit. Pokud máme stravě příliš mnoho tuku, zatěžujeme lymfatický systém a ten není schopen se dostatečně bránit. Průtoku lymfy pomáhá stimulace lymfatických reflexních bodů. Lymfatické body se nacházejí buď osamoceně nebo ve skupinkách, které jsou rozsety po celém svalu. Tyto reflexní body jsou velice citlivé.

Meridiány

Znalost systémů meridiánů je doménou Číňanů, kteří odedávna používali akupunkturu. Meridiány jsou kanály, které po celém těle přenášejí životní sílu, energii zvanou čchi. Existuje dvanáct větších meridiánů, které jsou navzájem spojeny.  Kde jeden meridián končí, tam začíná druhý. Energie protéká meridiány v nepřetržitém cyklu.  Jestliže se v kineziologii testuje sval, testuje se společně meridiány a tok v těchto meridiánech.

Akupresurní body

Každý z meridiánů obsahuje mnoho bodů, z nichž některé mají speciální funkci. Stlačování akupunkturních bodů, využívané v kineziologii, je podobné tradiční akupunktuře a teorii Pěti elementů. Stimulací těchto zvláštních bodů zklidňujeme nebo povzbuzujeme tok energie v meridiánu. Kineziologové k tomu používají nepatrné stlačování bodů konečky prstů a akupunkturisté využívají k podobnému účelu jehly.

Působení na reflexní body

Působením na reflexní body lze ovlivnit i vzdálené části na těle, které jsou spolu propojeny jedna s druhou prostřednictvím nervů, tepen a meridiánů. Tímto způsobem lze léčit zdánlivě nepropojené části těla tím, že třeme určitou oblast, nebo se jí dotýkáme. Např. bolesti hlavy můžeme ulevit tak, že třeme specifický bod na vnější straně stehna.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.