Kód pojišťovny

AIDS

Ilustrační obrázek

Nemoc AIDS (syndrom získaného selhání imunity) byla zaznamenána poprvé v roce 1981 a je způsobena virem HIV, který napadá imunitní systém a zabíjí určitou skupinu bílých krvinek. Vir HIV mění strukturu napadených buněk a pracuje velmi pomalu.Trvá až několik let než se u lidí projeví AIDS. Jedinci postiženi AIDS jsou náchylnější k různým infekcím a nádorům.

Jak se nemoc přenáší?

Velká část jedinců je nakažena virem HIV při pohlavním styku s osobou, která již byly virem nakažena. U žen může virus vstoupit do těla drobnými vřídky na děložním čípku nebo stěnou pochvy, která je při pohlavním vzrušení silně prokrvena. Virus HIV může také snadno proniknout do těla u mužů při malém poranění penisu. Také orální sex je riskantní, protože umožňuje viru proniknout do těla tělesnými tekutinami (krví, spermatem a poševními sekrety). AIDS se také šířil v minulosti  přímým kontaktem s krví (po transfuzi krve nebo krevního přípravku, který byl virem HIV infikován). Rizikovou skupinou jsou narkomani, protože používají společné jehly nebo injekční stříkačky. U infikovaných žen může virus projít placentou do krve plodu během těhotenství nebo porodu nebo může kontaminovat matčino mléko. Virus HIV může být rovněž přenesen spolu s transplantovanými orgány. Mimo tělo hostitele virus HIV hyne. Nelze se nakazit podáním ruky, ze záchodové mísy, ručníku nebo pitím ze společné nádoby s infikovanou osobou.

Jaké jsou příznaky AIDS?

Na počátku infekce nemá postižený žádné vážnější potíže. Do šesti měsíců po infekci se objevují  pouze lehké akutní chřipkové stavy. Vzácněji je postižen nervový systém, což se projevuje nezvratnými změnami zánětu mozku nebo mozkových blan. U některých infikovaných se rozvine celkový zánět lymfatických uzlin. Mezi hlavní známky infekce AIDS patří nádory nebo tzv. „oportunní infekce"(infekce, které obvykle nepostihují lidi s neporušeným imunitním systémem.

Hemofilici a AIDS

Hemofilie je vzácná porucha krevní srážlivosti, která postihuje především muže. Jedinec postižený hemofilií potřebuje při své terapii krevní deriváty. V minulosti byly některým hemofilikům podány krevní přípravky vyrobené z krve, která byla kontaminovaná virem HIV.

Krevní transfuze

Všichni dárci krve jsou vyšetřováni a HIV pozitivní jsou odmítnuti. Jedinci z rizikových skupin (prostituce, narkomani) nejsou jako dárci přijati vůbec. Určitá rizika existují v zemích třetího světa, protože nedostatek finančních prostředků znemožňuje testování všech potenciálních dárců krve na virus HIV.

Test HIV

Test na protilátky proti HIV ukazuje, zda vyšetřovaná osoba má nebo nemá protilátky proti viru, který vyvolává AIDS a spočívá v jednorázovém odběru krve. Nejedná se o test na samotný AIDS. V České republice jsou tomuto testu podrobováni všichni dárci krve, spermatu nebo jiných orgánů. Vyšetřovány jsou také těhotné ženy. Toto vyšetření může podstoupit (také anonymně) každý občan.

Pozitivní výsledek

Tento výsledek testu znamená, že jsme v minulosti byli infikováni virem HIV. Neznamená to však, že máme AIDS, avšak každý kdo má protilátky, je pravděpodobně schopen přenést virus na jinou osobu. HIV pozitivní by měl během pohlavního styku zachovávat opatrnost a vyvarovat se užívání společných kartáčků, holících potřeb a jiných pomůcek, které mohou přijít do styku s tělesnými tekutinami.

Negativní výsledek

Negativní výsledek testu infekci vylučuje, ale od momentu infekce do doby než organismus začne produkovat protilátky proti viru HIV, může uběhnout několik měsíců. V případě, že test je proveden ihned po infikování, jeho výsledek může být negativní. Z tohoto důvodu by další test měl být  proveden za tři až šest měsíců po prvním testu. V průběhu této doby by se měla vyšetřovaná osoba vyvarovat všeho, co by mohlo ji a jejího partnera vystavit riziku HIV. Při jakýchkoli pochybnostech o tom, že jsme HIV pozitivní bychom si měli podrobit testu.

Co je to bezpečný sex?

Tím rozumíme provozovat sex odpovědným způsobem, abychom sami minimalizovali riziko přenosu infekce nebo nákazy virem HIV od infikovaného partnera. Bezpečný sex spočívá v používání kondomů. Mezi zvláště riskantní sexuální praktiky patří anální styk, protože stěna konečníku je velice křehká a lehce se poraní.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.