Kód pojišťovny

Ztráta paměti

Ilustrační obrázek

Amnézie neboli ztráta paměti může být dočasná nebo úplná. Člověk s amnézií se může cítit zmatený, často neví, kdo jsou lidé s jimiž hovoří. Po odeznění ztráty paměti se někdy na tato období nepamatuje, ale častěji si jasně vzpomíná na vše, co se stalo předtím i potom. Vzpomínky neboli paměťové stopy se v mozku tvoří různým způsobem. Je nanejvýš pravděpodobné, že existuje časná fáze celého procesu, během níž je vzpomínka zpracována tak, že ji lze uložit ve formě, která umožňuje její pozdější vyvolání. Zpracovávání paměťové stopy může trvat hodiny nebo dny, ale uloží li se do paměti, není snadné ji vymazat, i když může časem slábnout. Ukládání vjemů do paměti mohou trvale narušit jiná závažná onemocnění (např. Alzheimer).

Úrazy hlavy

Jakýkoli silný úder do hlavy může způsobit poúrazovou amnézii. Čím je úder silnější, tím déle amnézie trvá. Poranění, vyvolávající ztrátu paměti se nazývá otřes mozku. Postižená osoba si v takovém případě není schopna vybavit okamžik, během něhož došlo k úrazu hlavy. Bezprostředně po úrazu vypadá postižený člověk zmateně a dezorientovaně, ale během krátké doby se vědomí začíná opět normalizovat a postižený je schopen si  opět vybavit události a situace, které se odehrály před úrazem. K úderům do hlavy dochází např. při mnoha kolektivních sportech.

Jaké mohou být příčiny amnézie?

Paměť může být narušena nějakým závažným onemocněním nebo selháním důležitých orgánů. Také těžcí pijáci často zapomínají na to, co dělali v době opilosti. Delší období amnézie vyvolané alkoholem jsou důležitou známkou možného poškození mozku. Návyk na některé drogy má podobný účinek. Amnézie, která je vyvolaná celkovým onemocněním se zlepší pouze v tom případě, že se vyléčí základní choroba. V případě, že je amnézie vyvolaná drogovou závislostí, může dojít ke zlepšení stavu pouze po léčbě a odstranění tohoto návyku.

Hysterická amnézie

Amnézii může vyvolat náhlý citový otřes nebo dlouhodobě  nezvladatelný stres. Ve velmi těžkých případech může být postižený člověk zcela dezorientovaný. U lehčích případů hysterické amnézie se ztrácejí pouze určité výseky paměti, které nemusí být důležité, i když v mysli postiženého mohou některé z nich vyvolat úzkost. Postiženého je vždy nutno podrobit psychiatrickému vyšetření a následuje dlouhodobá psychoterapie.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.