Kód pojišťovny

Školní problémy

Ilustrační obrázek

Problémy s učením zahrnují celou škálu různých vlivů. Rodiče by se měli snažit, aby učení pro dítě bylo co nejpříjemnější. Nemá vůbec žádný smysl, aby se dítě snažilo zapamatovat něco, čemu nerozumí. Základem úspěšného učení a kvalitní práce s informacemi je porozumění.

Vlastní pracovní místo

Dítěti bychom měli dopřát vlastní pracovní kout. Nemusí se jednat přímo o celý pokoj, ale klidně postačí pouze vyčleněný roh v ložnici nebo v dětském pokoji. Pracovní kout musí obsahovat tolik místa, aby se do něj vešel pracovní stůl se zásuvkami. Plocha stolu a místo kolem něj by mělo být natolik velké, aby tam bylo možno umístit počítač a současně zbyl dostatek místa na psaní. Vhodnou součástí je také polička na učebnice a jiné pracovní pomůcky. Pracovní plocha by měla být kvalitně osvětlena. Měli bychom vybrat takové umístění, aby na  ni dopadlo co nejvíce denního světla. Stolní lampička by měla být upevněna tak, aby při psaní nedopadl na sešit stín ruky. Díti ponechte soukromí a jeho pracovní kout mu neuklízejte.

Učební pomůcky

V současné době je již počítačová gramotnost životní nutností. Čím dříve se děti s počítačem naučí zacházet, tím lépe. Současná generace dětí, kterým je dopřán kontakt s počítačem od útlého dětství, bude ovládat jeho základní funkce takovým způsobem jako dnešní třicátníci kalkulačku. I když je počítač nákladnou záležitostí, nemusíme kupovat hned ty nejvýkonnější modely. Jestliže investujeme do počítače, výrazně omezíme jeho možnosti, pokud jej nepřipojíme k internetu. Internet je obrovským zdrojem informací a také komunikačních možností. Velkou výhodou internetu je jeho celosvětový rozsah. Díky internetu může dítě využit následující možnosti:

 • získávat podklady pro úkoly a referáty,
 • vyhledávat a objasňovat si neznámé pojmy,
 • posílat e-maily,
 • poslouchat internetovou televizi a rádio,
 • sledovat informační novinky.

Výukové programy

Výukové programy zahrnují velkou škálu produktů. Existuje velký výběr jednoduchých aplikací pro výuku cizího jazyka i hezky zpracovaných výukových her.Výukové programy jsou z praktického hlediska velmi přínosné  a zvyšují efektivitu zapamatování. Velká část slovníků nabízí také zvukový záznam, díky kterému si student lépe zapamatuje správnou výslovnost nalezeného výrazu.

Biologické hodiny

Každý člověk mívá určité hodiny, kdy je jeho duševní aktivita na vyšší nebo nižší úrovni. Z toho ohledu bychom také měli přizpůsobit dobu, kdy se dítě bude učit. V případě, že dítě je ranní ptáče, není vhodné je nutit k učení večer, když přijdeme z práce. Vhodnější je ráno si přivstat a probrat s dítětem látku dříve, než půjde do školy. Večer by měl sloužit spíše k běžnému opakování.

Jak pomoci dítěti s učením?

Určitě každý z nás má v sobě alespoň trošku ctižádosti a toužíme být úspěšní, obdivovaní a chválení. Pro děti to platí dvojnásobně a po pochvale velmi touží a snaží se jí dosáhnout znovu a znovu.Činnost, která dítěti jde a je za ní chváleno, mu dělá radost. S pochvalou je však potřeba zacházet uvážlivě, protože různé známky v různých předmětech v sobě skrývají odlišní typ námahy.

Nevhodná motivace

Za špatné známky bychom dítě neměli bít ani ho shazovat, protože bychom docílili toho, že:

 • dítě získá ke škole odpor a bude mít z ní strach,
 • bude lhát a vymýšlet si,
 • bude přemýšlet jak školním povinnostem vyhnout.

Příliš drahé dárky

Ve snaze motivovat dítě k učení se rodiče nebo prarodiče někdy uchylují k tomu, že dítěti za dobré školní výsledky slíbí peníze nebo drahý dárek. Je určitě vhodnější v dítěti touhu po vědění probudit, než ho od počátku ke vzdělání ekonomicky tlačit.

Pravidelná domácí příprava

Klíčem k úspěchu je pravidelnost. Překonání nechuti je pro mnohé žáky  a studenty oblastí, na kterou vyplýtvají velkou část své energie. Domácí příprava je činnost, kterou bychom měli zautomatizovat, to znamená, že dítě by se mělo učit každý den alespoň chvíli.

Představivost  a spojování souvislostí

Velmi důležitou složkou paměťových procesů je fantazie. Je daleko jednodušší osvojit si látku, jestliže zapadá do nějakého schématu nebo souboru již známých informací. Jestliže se do učení zapojí co nejvíce smyslů, efektivita učení vzroste daleko více.

Výchova k samostatnosti

Již s nástupem do první třídy bychom měli u dítěte rozvíjet jeho samostatnost. Dítě by si mělo samo nachystat tašku, samo si říci, že jde psát úkoly a potřebuje s nimi pomoci atd. Rodič by měl být pouze v roli rádce a pomocníka. Samostatnosti se dítě nenaučí ze dne na den. Zpočátku bychom měli dítě měli nechat nad zadaným úkolem přemýšlet (a sedět u něj) a teprve až neví, tak mu poskytnout pomocnou ruku. Je třeba se naučit správně odhadnout, kdy dítě ještě přemýšlí a kdy už pouze čeká na naši pomoc. V případě, že se dítě splete, musíme dítě opravit včas, aby si chybu nezafixovalo. I když se dítěti ve škole daří, měl by rodič mít neustále přehled nad známkami dítěte, jeho radostmi, problémy a podepisovat úkoly a zkoušet naučenou látku.

Podpora zdravé sebedůvěry

Dítěti bychom měli pomoci k dostatečné, ale zároveň ukázněné sebedůvěře. Její nedostatek může ve svém důsledku způsobit horší výsledky, protože dítě si nevěří a dělá častěji chyby a plete se. Když je dítě nejisté, působí dojmem, že látku neumí a svou nízkou sebedůvěru si může přenášet do jiných oblastí života.

Vyjadřovací schopnosti

Dítě musí umět své znalosti dostatečně prodat. To znamená úspěšnou prezentaci v písemném nebo ústním projevu. U ústních zkoušek by mělo mluvit zřetelně, plynule a v kratších větách. U písemných testů je největším strašákem časová tíseň. Dítě by se mělo naučit:

 • začít od otázky nebo příkladů, které umí nejlépe,
 • pořádně si přečíst zadání,
 • psát pokud možno úhledně,
 • ponechat za jednotlivými otázkami prostor na případné opravy,
 • zdržet se u otázky tak dlouho, aby zbyl čas na další.

K učení je třeba klid

Jednou ze základních podmínek kvalitního soustředění je klid. Učení při zapnutém rádiu nebo televizi není příliš efektivní a zbytečně nás okrádá o čas, který se dá zužitkovat určitě lépe.

Dostatek spánku a stravovací návyky

 Špatnou koncentraci může způsobit i deficit spánku nebo nevhodné stravovací návyky. V případě, že naše dítě má problémy při učení bychom měli dohlédnout na to, co dítě jí a jak spí. Délku spánku můžeme měřit poměrně snadno, ale důležité je zamyslet se nad jeho kvalitou. Dítě by při spánku nemělo být rušeno ostrým světlem, silnými zvuky ani jinými negativními vlivy.

Strava

Obecně platí, že dítě by se mělo stravovat pravidelně. To znamená, že by mělo snídat, obědvat a večeřet a mezitím nesmíme zapomenout na dopolední a odpolední svačinku. Častým problémem bývají snídaně, protože některé děti nemají ráno po probuzení hlad. Řešením mohou být dvě svačinky, které si dítě vezme s sebou do školy. Samozřejmostí by měl být dostatek ovoce a zeleniny. Stravovací režim je však potřeba přizpůsobit individuálně, protože zcela jinak bude vypadat jídelníček dospívajícího sportovce a prvňáčka. Nesmíme také opomenout na dostatečný pitný režim.

Nezapomeňte na pohyb

Pohybové hry a různé sporty jsou výbornou příležitostí ke kontaktu s ostatními vrstevníky. Jestliže je dítě nešikovné, tak je do jisté míry z těchto vztahů vyloučené, což se může negativně odrazit na jeho sebedůvěře. V případě, že naše dítě nepatří zrovna mezi ty pohybově nadané, měli bychom mu v jeho tělesném vývoji pomoci.

Vzájemný vztah

Sport prospívá nejen dětem, ale může také prohloubit vzájemné vztahy uvnitř rodiny. Měli bychom proto:

 • chodit s dětmi na výlety a  procházky,
 • naučit dítě lyžovat a plavat,
 • přihlásit dítě do nějakého sportovního kroužku, který by odpovídal zaměření dítěte.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.