Kód pojišťovny

Otrava krve

Ilustrační obrázek

Všude kolem nás se nacházejí mikroorganismy. Některé pro nás nepředstavují žádný problém a nezpůsobují nám žádné potíže. V okamžiku, kdy náš imunitní systém není dostatečně silný, mohou mikroorganismy vniknout do těla, způsobit infekci a ve svém důsledku sepsi (otravu krve). Choroboplodné zárodky se pak krví mohou dostat k životně důležitým orgánům a zasáhnout je. Otrava krve je závažné celkové onemocnění.

Jaké jsou příčiny?

Bakterie pronikají do těla nejčastěji přes kůži. Z důvodu kožního poranění se mikroby dostanou do podkoží tkáně a krvácením se v ráně vytvoří krevní sraženina, která poskytuje bakteriím vhodné výživné prostředí. Choroboplodné zárodky mohou nacházet vhodnou výživu v poraněné tkáni i tehdy, když ke kožnímu poranění nedošlo. Poranění znamená vždy smrt určitého množství buněk. Ve většině případů nelze na kůži najít poranění, kterým by bakterie mohly proniknout, takže se pravděpodobně šíří ze zánětlivého ložiska uloženého jinde v těle.

Příznaky otravy krve

Počínajícím příznakem otravy krve je vysoká teplota, zimnice  a třesavka. Jestliže je zdrojem bakterií ohraničené zánětlivé ložisko, pak bývá v jeho místě bolestivost, která je způsobena tlakem na okolní tkáně a drážděním nervů, které probíhají v jeho blízkosti. Jestliže se takové ložisko nachází v blízkosti povrchu těla, pak můžeme nahmatat otok a vidíme patrné zarudnutí. Otravu krve provází vždy pocit celkové nemoci, v těžších případech může dojít k poklesu krevního tlaku a ke zhroucení krevního oběhu a pacient se dostane do šokového stavu. Otrava krve je vždy provázena pocitem celkové nemoci, u těžších případů může dojít k poklesu krevního tlaku a ke zhroucení krevního oběhu a to může vyústit k šokovému stavu. Této situaci se říká „septický šok". Tento stav může ohrozit pacienta na životě a je nutné ihned podávat nitrožilní cestou antibiotika.

Prevence

S ohledem na příčinu septických stavů je pro prevenci nutné snížit počet choroboplodných zárodků. Pomoci může důkladná desinfekce rány. Základní druhy antiseptických látek působí třemi způsoby:  má čistící účinek, narušuje přípravky s obsahem alkoholu a ničení mikrobů oxidačními procesy. Desinfekce rány je důležitá před jakýmkoli chirurgickým výkonem. Chirurgové používají desinfekční prostředky s obsahem jódu a před použitím sterilizují všechny nástroje. V průběhu operace se operatéři nesmí dotknout ničeho, co není sterilní.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.