Kód pojišťovny

Vitamín B nechrání před nemocemi srdce

Ilustrační obrázek

Podle výsledků nové studie, uveřejněné na webu WebMD, kyselina listová a ani jiné druhy vitamínu B nesnižují riziko vzniku srdečních onemocnění. Pokud trpíte některým z kardiovaskulárních onemocnění, nespoléhejte se na to, že užívaní kyseliny listové ať už s nebo bez vitamínu B6 nebo B12, zlepší vaše onemocnění. Toto není první výzkum, který došel k těmto závěrům. Odborníci ale tvrdí, že tyto výsledky se nevztahují na osoby se zdravým srdcem.

Srdeční onemocnění a vitamín B

Studie se zúčastnilo více než 3,000 pacientů ve věku okolo 60 let se srdečním onemocněním z Norska, kde není kyselina listová přidávána do pšeničných výrobků, jako je tomu ve Spojených státech. Všichni účastníci užívali léky na léčbu svého srdečního onemocnění po celou dobu studie.

Účastníkům byly podávány různé doplňky - přípravek kyseliny listové s vitamíny B6 a B12, kyselina listová jen s vitamínem B12, nebo jen vitamín B6, popřípadě jen placebo. Žádný z pacientů netušil, do které skupiny patří, a co užívá.

Během studie, která trvala tři roky, byly pacientům pravidelně prováděny krevní testy, díky nimž byla měřena hladina homocystinu v krvi, což je látka, která způsobuje zánětlivé onemocnění, a která zvyšuje riziko zhoršení srdečních onemocnění.

Vědci předpokládali, že hladina homocystinu bude u pacientů, kterým byly podávány přípravky s kyselinou listovou klesat. Klíčové bylo, co tento fakt, bude znamenat pro zdraví pacientova srdce. A jaký byl výsledek? Hladina homocystinu opravdu klesala, ale pro srdce pacienta to nic moc neznamenalo.

U pacientů, kteří užívali doplňky s kyselinou listovou, byla hladina homocystinu v krvi až o 26% nižší než u pacientů, kteří užívali jen vitamín B nebo placebo.

„Naše výsledky neprokázaly, že by užívání vitamínu B působilo jako druhotná ochrana u pacientů s nemocí koronárních artérií," napsala ve svém vyjádření ke studii doktorka Marta Ebbingová.

Výsledky nebyly nijak překvapivé," říká doktor Andrew Shao, vicepresident Rady pro zodpovědnou výživu.

Několik dalších výzkumů, došlo v minulosti ke stejným závěrům. Pro pacienty, kteří trpí srdečním onemocněním a k tomu užívají léky, přidání vitamínu B nic nezlepší.

Podobné studie ovšem nikdy nebyly provedeny u osob se zdravým srdcem. Nevíme tedy, zda užívání vitamínu B chrání před vznikem srdečního onemocnění. Takové studie ovšem v blízké době určitě neproběhnou. „Bylo by to velmi nákladné a výzkum by trval několik desetiletí. Rovněž by bylo třeba zkoumat působení vitamínu B u tisíců lidí," dodává doktor Shao.

Doktor Shao poukazuje na důležitý fakt, a to, že u osob s vyšší hladinou homocystinu v krvi, je větší pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárního onemocnění. Není ovšem jasné, zda je to přímo homocystin, který způsobuje srdeční onemocnění nebo naopak nemá na tato onemocnění žádný vliv.

Výsledky výše zmíněné studie jsou velmi omezené, neboť studie zkoumala jen velmi malý počet lidí se specifickými problémy. Nedává nám tedy odpověď na to, jaký má vliv užívání vitamínu B na srdce u zdravých osob.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.