Kód pojišťovny

Vyšší vzdělání snižuje riziko vzniku Alzheimerova onemocnění

Ilustrační obrázek

Podle nové studie zveřejněné na webu WebMD, vyšší vzdělání snižuje riziko vzniku Alzheimerova onemocnění, ale nezpomaluje ztrátu paměti, jakmile už ji jednou člověk začne ztrácet. Podle této studie, vzdělání nechrání člověka před ztrátou paměti, pokud už jednou začne člověk zapomínat.

„Výsledky tohoto výzkumu jsou velmi důležité, neboť si vědci dlouho nebyli jisti, zda stárnutí a ztráta paměti jsou pomalejší u osob s vyšším vzděláním," říká autor studie Robert S. Wilson, profesor z Centra pro výzkum Alzheimerova onemocnění v Chicagu. „Vzdělání má vliv na fungování paměti na vyšší úrovni, ale není zde žádný prokázaný vliv na rychlost ztráty paměti."

Vědci v této studii testovali myslící schopnosti u 6,500 osob ve věku okolo 72 let s různou úrovní vzdělání z okolí Chicaga.

Úroveň vzdělání se u těchto osob pohybovala v rozmezí od 8 do 16 a více let strávených studiem.

Po dobu čtrnácti let byly prováděny rozhovory a testy paměti každé tři roky.

Na začátku studie měli lidé s vyšším vzděláním lepší paměť, než ti s kratší dobou vzdělání.

V tomto výzkumu nebyly kromě úrovně vzdělání zohledňovány jiné faktory jako například zaměstnání nebo rasa.

Pozdější analýza však ukázala, že úroveň paměti u osob s průměrnou nebo vyšší úrovní vzdělání byla lehce zvýšena, později se ale tento rozdíl snižoval, v porovnání s lidmi s nižším vzděláním.

„Na základě výsledků je jasně vidět, že vzdělání velkou měrou ovlivňuje úroveň poznávací schopnosti, ale nesouvisí s rychlostí, jakou člověk paměť ztrácí."

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.