Kód pojišťovny

Pohoda v práci

Ilustrační obrázek

Vztah šéf - zaměstnanec by měl fungovat na vzájemné úctě, schopnosti komunikace a spolupráci. Všichni zúčastnění by si měli uvědomit, že si mají co nabídnout a potřebují se. Šéfové nemají „vysávat" své podřízené a dávat jim najevo svou moc. Zaměstnanci by měli jednat se svým vedoucím z očí do očí, umět přijmout kritiku , nebát se přijít s vlastní nápadem ani se zeptat v případě nejistoty.

Pokud vedoucí umí své podřízené motivovat a stát se jejich odborným vzorem, celkem přirozeně se mu dostane podpory. Spokojený zaměstnanec pak rád vyhoví svému šéfovi i firmě a obětuje pár hodin osobního volna, aby dokončil práci. Podle výzkumu až 85% pracujících potřebuje, aby si svého šéfa mohli vážit jako odborníka i jako člověka. Právě pro neshody s nadřízenými opouští řada lidí svá působiště.

Personalisté tvrdí, že hlavně mladší lidé vyhledávají zaměstnání v nadnárodních koncernech. Chtějí využít jazykových znalostí získaných při stáži v cizině a připomenout si atmosféru té země. Mladší generace se díky svým kontaktům s ostatním světem méně bojí cizinců na vedoucí pozici. Střední a starší generace si národnost vedoucího nevybírá. Potřebuje zaměstnání především jako zdroj obživy. Každý národ má určité vlastnosti, které se projevují i na profesním poli. O Češích zahraniční šéfové tvrdí, že jsou milí, přátelští, celkem pracovití a ochotní, ale postrádají větší nadšení, průbojnost a loajalitu k podniku.

Vysněný šéf

Češi na svých nadřízených nejvíce oceňují slušné a klidné jednání. Dobrý šéf musí nejen rozumět pracovní problematice, ale také umět na pracovišti vytvořit pracovní atmosféru, ve které nevládne stres. Musí umět práci správně rozdělit mezi zaměstnance a nedávat jim úkoly, které nejsou schopni zvládnout. Hlavně však musí se svými zaměstnanci komunikovat. Mnozí manažeři jsou však neustále zaneprázdnění, většinou proto, že si neumějí zorganizovat svůj čas. Jsou potom unavení a nervózní, s podřízenými nekomunikují, a někdy jsou dokonce arogantní.

Bohužel i u nás se zabydlel tzv. bossing, tedy útoky ze strany nadřízeného. V České republice je zažívá každý šestý zaměstnanec. Situace se jistě zhorší i se současnou ekonomickou krizí, protože se každý bojí přijít o práci, a tak raději mnoho překousne, a zaměstnavatelé naopak získávají pocit, že mohou svým podřízeným „vyhrožovat", protože zájemců o práci je hodně.

Důvody, které vedou nadřízeného k ukazování své moci, mohou být různé. Nejčastějším důvodem bývá pocit ohrožení a strach o vlastní šéfovskou židli. Ohroženi se cítí především schopnými lidmi, kteří mají vzdělání. Šéfa může dráždit i oblíbenost dotyčného v kolektivu, smysl pro humor či nadání pro týmovou práci. Někteří šéfové dokonce nepotřebují žádný podnět, který by je vedl k terorizování podřízeného. Pouze si vychutnávají svou moc.

Na pozoru se mějte v případě, že vám šéf přiděluje nesmyslné úkoly nebo úkoly, které jsou pod vaši kvalifikaci či vzdělání. Na rozdíl od svých kolegů jste pod stálou kontrolou - příchody a odchody z práce, délka vašich přestávek, musíte podávat  hlášení o odvedené práci více než ostatní. O bossing se jedná i v případě, že vás šéf napadá slovními útoky, které zpochybňují váš psychický stav a vaše schopnosti, nebo vám vyhrožuje propuštěním z práce, bezdůvodným snížením platu nebo nepřidělením dovolené.

Komunikaci je třeba se učit

Jste příliš pasivní a raději se vyhnete hádkám? Pak jen stěží prosadíte svůj názor. Jste konfliktní a ctižádostiví? Pak určitě narazíte.

Při komunikaci se šéfem i kolegy se nejlépe osvědčuje zlatá střední cesta. Asertivní člověk je zdravě sebevědomý, stojí si za svým názorem. Je otevřený a upřímný, ale umí ovládat své emoce. Je schopen odmítnout věc, se kterou nesouhlasí, bez pocitu provinění. Umí přijmout chybu a omluvit se. Konflikty a spory řeší konstruktivně. Takový člověk má u svého okolí přirozený respekt a snadno tak prosadí svůj názor. Asertivita je někomu „přirozeně vrozená", ale nemusíte zoufat. Dnes se můžete přihlásit do kurzů asertivního chování, kde vás těmto dovednostem naučí.

Vztahy a láska na pracovišti

Úplně se vyhnout konfliktům na pracovišti nejde. Je dobré vytvořit si systém, jak s jednotlivými lidmi komunikovat, a tak předejít sporům. Drobné neshody neřešte, zásadní konflikty řešte společně a bez emocí. Za většinu nedorozumění může nedostatečná komunikace. Nepomlouvejte kolegy, takové jednání se velmi snadno obrátí proti vám.

Na každém pracovišti se vyskytne člověk, který kolem sebe šíří špatnou náladu. Neustále vše kritizuje a se všemi je nespokojený. Cítí se ukřivděný a nedoceněný. Kazí náladu na pracovišti, což se projevuje i na výkonech ostatních. Pokud musíte s takovým člověkem denně spolupracovat a nic se nemění, mělo by situaci řešit vedení firmy. Pokud se k tomu vedení nemá, zkuste omezit kontakt s takovým člověkem na minimum. Jakmile mu budete ve všem přitakávat (abyste měli klid), ještě ho v jeho jednání a chování utvrdíte.

Až polovina Čechů zažila milostný románek se spolupracovníkem či nadřízeným. Podle psychologů bude počet takových vztahů stoupat. V práci totiž trávíme stále více času, s kolegy se vídáme pravidelně a máme šanci je dobře poznat. Firmy dnes zaměstnávají lidi s podobnými osobnostními rysy a hodnotami. Mezi lidmi tak snadno vzniká přátelství. S přibývajícím věkem navíc ubývá příležitostí na seznámení mimo pracoviště.

Milostný vztah na pracovišti si ale dobře rozmyslete. Komplikace nastávají, když to ve vztahu začne skřípat nebo se vztah rozpadne. Pak se obtížně soustředíme na práci. Nepříjemné dusno pociťují i ostatní spolupracovníci. Předem si zjistěte, jaká pravidla ve firmě platí. Některé firmy stanoví určitá pravidla dodatkem ke smlouvě - milenci či partneři nesmějí patřit do stejného týmu nebo být ve vztahu nadřízený - podřízený. Musíte počítat například s tím, že jeden z vás bude muset z firmy třeba odejít.

Pro upevnění přátelských vztahů na pracovišti mají velký význam neformální setkání. Lidé se v neformálním prostředí uvolní a vzájemně se poznají. Pro tyto akce se přejal název teambuilding . Jedná se o jedno až několikadenní akce, při nichž se při plnění krkolomných úkolů (oblíbené jsou např. lanové parky) tmelí kolektiv. Myšlenka je jasná : mimo zdi kanceláře se mohou zaměstnanci uvolnit, navázat nová přátelství a ve vypjatějších situacích se projeví jejich povaha.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.