Kód pojišťovny

Masáže shiatsu

Ilustrační obrázek

Jakýmsi přechodovým systémem mezi akupresurou a reflexní terapií je metoda shiatsu, která pochází z Japonska a je vlastně akupresurou v japonském podání. Jde o speciální masáž, která využívá tlaku - masáže nejen na akupunkturní body, ale i na šlachy, svalové úpony a klouby a nevyužívá k tlaku pouze prsty, ale i lokty, kolena a někdy i chodidla nohou.

Terapie typu shiatsu se v Japonsku využívá po staletí a vyvinula se (stejně jako čínská akupresura) ze starého orientálního způsobu masáže, při kterém se třou a manipulují ruce a chodidla. Na rozdíl od pozdější akupunktury se shiatsu a akupresura používaly jako domácí léčba, jejich znalost se předávala z generace na generaci a členové rodiny si je prováděli vzájemně. Tato metoda byla z původní podoby v Japonsku velmi zdokonalena a autorem její dnešní podoby byl Tokujiro Namikosi. Dnes je shiatsu na Západě rozšířenější než akupresura.

Shiatsu je bezpečná a účinná technika, zaměřená především na prevenci, ale pro určitá onemocnění se používá také jako forma fyzioterapie. Působí prý na elektromagnetické síly těla, které jsou v obzvlášť vysokých nebo nízkých koncentracích v oblastech tlakových bodů. Stimulováním nebo uklidňováním těchto bodů se shiatsu snaží dosáhnout rovnováhy kvantity a kvality elektromagnetické energie rozváděné po meridiánech, z čehož má prospěch nejen tělo, ale i mysl, city a duch.

Shiatsu může pomoci při každodenních problémech - při bolestech hlavy a migréně, při bolestech zad a zubů. Pomáhá také při zažívacích obtížích. Prospěšná je i lidem trpícím stresem, napětím, depresí a nespavostí. Lidem s chronickou ztuhlostí zvyšuje mobilitu a přispívá k uvolnění svalů a kloubů.¨

Masáže u terapeuta

Tato metoda má několik zajímavých aspektů. Jednak velice správně podtrhuje význam masáže svalových úponů a šlach a pak věnuje velikou pozornost břichu, které se skutečně dá posuzovat jako centrum životní energie. Masáže by měly být prováděny konečky prstů, protože pomáhají nejen nemocnému, ale i léčiteli. Tím, že dochází ke zvýšené námaze konečků prstů, dochází k jejich většímu prokrvení, zvyšuje se jejich aktivita (pro pomoc druhému), krev je odčerpávána z jiných míst, kde by se jinak hromadila., a tím se dosáhne psychické vyrovnanosti obou. Na body se tlačí většinou palcem - ne špičkou, ale bříškem posledního článku. Je to nejcitlivější část palce, takže síla tlaku se dá dobře kontrolovat. Jinak je to metoda, kterou je třeba se naučit a oproti jiným je přece jen složitější, i když její účinnost je mimo veškerou pochybnost. Při praktickém provádění tu hraje roli ještě mentalita obou zúčastněných.

Při masáži tlak není prováděn pouze na akupunkturní body, ale i na body a plošky mimo tyto dráhy. Tlak je vždy vyvíjen měkkou částí těla (tzn. bříšky prstů, ploškou lokte či kolena). Doba přítlaku je omezena a nesmí být delší než 5 až 7 sekund, na krku dokonce pouze tři sekundy. Větší účinek se připisuje tlaku na svaly, svalové úpony a šlachy než na akupunkturní body.

Návštěva u terapeuta trvá asi hodinu. Terapeut nepoužívá žádné nástroje. Začínáte s cviky na protažení, rozhýbání a povzbuzení těla, aby se rozproudila životní energie. Jsou to běžné cviky používané při čínském způsobu léčení tao-jin. Ošetřuje-li terapeut tlakové body, zatlačí hodně hluboko, ale ne nepříjemně, i když to může zabolet. Síla tlaku se u jednotlivých bodů liší a trvání tlaku se určuje podle toho, jakým způsobem tok energie reaguje. Body se stlačují při výdechu, protože v té chvíli je tělo nejvíce uvolněné.

Některé úkony této metody je sice možno provádět svépomocí, ale pro složitější postup musí být k dispozici specialista.

Sám sobě terapeutem

Trápí vás zažívací obtíže? Příslušný tlakový bod leží na řase mezi palcem a ukazovákem. Roztáhněte levou ruku, pravý palec položte zezadu na řasu a ukazovák z druhé strany. Jemně masírujte 10 až 20 vteřin. Opakujte totéž na druhé ruce. Masáž je nevhodná pro nastávající maminky.

Při bolestech v krku zatlačte 50 mm pod středem klíční kosti mezi prvním a druhým žebrem. Zatlačte oběma palci zároveň na obou stranách a vytrvejte 7 až 10 vteřin.

Potřebujte-li v těle rozproudit energii, postavte se zpříma, nohy mírně rozkročené, ruce zaklesnuté za zády. Předkloňte se v bocích, trup zůstává rovný. Zaklesnuté ruce zdvihněte co nejvýše. Pak ruce spusťte, postavte se zpříma, zakloňte hlavu a znovu zvedejte zaklesnuté ruce.

„Obohacené" shiatsu

Japonec Ohashi říká, že se rozhodl pomáhat druhým proto, že třikrát unikl smrti, než dosáhl tří let! Poprvé to bylo při bombardování Hirošimy, podruhé kvůli podvýživě a potřetí, když spadl ze střechy. Ohashi se uzdravil díky japonským léčebným metodám - proto se rozhodl, že je bude vyučovat. Ohashi vstoupil do školy, která se specializovala na shiatsu. Po krátké době byl pozván do New Yorky, aby tam vyučoval. Vyvinul svou vlastní metodu - ohashiatsu. Tato metoda, která nabízí více než masáže a tělesnou manipulaci, zahrnuje také velmi pozorný vztah mezi dárcem a příjemcem, vztah, který podporuje tělesnou a psychologickou rovnováhu. Ohashiatsu jde dál než tradiční shiatsu, neboť přidává psychologické a spirituální prvky.

Jak akupunktura, tak ohashiatsu vycházejí ze základního předpokladu, že fungování lidského těla je řízeno energií, které se japonsky říká ki. Tato neviditelné energie podporuje a zachovává život.

V lidském těle proudí energie ki kanály, kterým říkáme poledníky. Těchto čtrnáct kanálů tvoří řada bodů nazývaných tubos. Jemným tlakem rukou, loktů nebo palců na tyto body podél poledníků uvolňujeme zablokovanou energii a - protože tyto energetické kanály jsou spojeny s orgány našeho těla - tlak na jednu část těla může přenést úlevu jiné části. Ale technika ohashiatsu je víc než masáž. Její účinnost závisí na proudění energie ki mezi dárcem a příjemcem.

Podle orientální filozofie závisí zdravý život na energii ki. Tato energie pochází ze dvou zdrojů - jedním je hmotná existence a druhým spirituální a psychologická životní síla. Od narození až do smrti jsme podřízení této energii. Svou vitalitu dědíme při početí a narození od svých rodičů. Trvání života od narození až do smrti je trváním ki. Když naše ki zanikne spirituálně, náš život se vrátí do věčnosti.

Ohashiatsu vychází ze čtyř základních učení. První se týká proudění energie ki mezi dárcem a příjemcem. Dárce a příjemce tvoří vzájemně závislý, vyvážený vztah, který vede k důvěře a úplně relaxaci.

Druhá zásada ohashiatsu se týká rovnováhy, které dosahujeme, když se obě ruce pohybují harmonicky. Jako v orientální teorii jin a jang, nemůže jedna ruka existovat bez druhé. V ohashiatsu se jedné ruce říká „Matka" - tato ruka se nehýbá a podporuje druhou, které se říká „Syn" - ta se pohybuje podél poledníků a způsobuje změny. „Matka" tyto změny cítí. Cítí všechny bolesti vyvolané „Synem" podél poledníků a neutralizuje je. Skrze „Matku" můžeme určit stav poledníků a zároveň je uvést do rovnováhy.

Třetím principem je kontinuita. Dárce se pohybuje lehce z jednoho místa těla na druhé, takže příjemce se s ním cítí zajedno. To je velmi důležité, neboť tento nepřetržitý harmonický pohyb vzbuzuje pocit důvěry mezi příjemcem a dárcem.

Ohashiatsu vyžaduje, abychom byli přirození. Součástí přirozeného chování je vědět, jak relaxovat a pohybovat se v souladu se svou energií. Ohashiatsu nás učí, jak být klidní a relaxovaní, i když něco děláme. Být přirozený při cvičení vyžaduje, aby jak dárce, tak příjemce relaxoval a upřímně se otevřel druhému.

Co mi ohashiatsu přináší?

Větší senzitivitu. Skrze toto cvičení se stanete citlivými ke své vlastní nerovnováze energie ki, stejně jako vycítíte tuto nerovnováhu u druhých lidí. Praxe rozšíří vaše vědomí skrze dotek, cvičení a napínání svalů. Proudění ki mezi dárcem a příjemcem posiluje ducha, uvolňuje napětí a podporuje relaxaci a vitalitu.

Masáž vám přináší pozitivní a hlubokou komunikaci. Lidský dotek předchází verbální i intelektuální komunikaci, dotek je jak základní, tak hluboký.

Pomocí ohashiatsu dosáhnete uvolnění stagnující energie, která způsobuje bolest a pocity neklidu. Když se dotýkáme těla, působíme na energetické kanály (zmíněné poledníky). To uvolňuje stagnující energii tím, že to pročišťuje body (tubos) Příjemným dotekem obou rukou odstraňuje napětí z těchto bodů.

Nejdůležitějším momentem ohashiatsu je to, že přináší užitek dárci. To je základní rozdíl mezi ohashiatsu a ostatními masážními technikami. Dávání - přijímání ohashiatsu vytváří zvláštní vztah. Dárce dáváním netrpí. Sdílí stav relaxace s příjemcem.

Dáváme-li ohashiatsu druhým, musíme být sami relaxovaní, aby z toho měl příjemce plný užitek. Jako dárce nepotřebujete velké svaly a sílu. Tlak nepochází ze svalů nebo prstů, plyne z tělesné váhy.

Důležité je, abyste mezi sebou udržovali dobrou komunikaci. Příjemce by měl dárci říci, jak se cítí a co potřebuje. Každý z nás je jinak citlivý na dotek.

Korejská masáž su-jok

Tato metoda propojuje postupy tradiční čínské, indické a egyptské medicíny a poznatky medicíny západní. Vychází ze základní ideje, že člověk je ucelený bioenergetický systém a nemoc představuje narušení tohoto systému. V Česku je su-jok považována za akupunkturní disciplínu.

Metoda je velmi jednoduchá, a jakmile si ji jednou osvojíte, už ji nezapomenete. Je zcela bezpečná a patří mezi oblíbené způsoby léčení zejména akutních potíží. Základní stupeň su-jok zvládne každý. Postup lze nastudovat z literatury, lepší je ale absolvovat speciální kurz pod dohledem odborníka.

Název su-jok je složen ze dvou korejských slov. Su je ruka, přesněji ruka od prstů k zápěstí, jok je noha od prstů po kotníky. Ruka i noha představují jakési mikrosystémy, do nichž se promítají jednotlivé orgány našeho těla. Na rukou i nohou se nacházejí aktivní body propojené s jednotlivými orgány nebo částmi těla. Jakmile je některý orgán zasažen nemocí, projeví se to bolestí v odpovídajícím bodě. Tuto bolest způsobuje patologická elektromagnetická signální vlna, která vzniká při poruše orgánu. Někdy pozorujeme viditelné změny barvy kůže, jindy mohou být na kůži patrné různé výčnělky či propadliny. Na tato místa pak zle léčebně působit. Jejich stimulací posíláme zpětnou léčebnou vlnu k místu, kde porucha vznikla.

Ke správné diagnostice je nezbytné vědět, kde jsou jednotlivé body odpovídající různým orgánům těla. Například palce na rukou a nohou představují hlavu a krk, prostředník a prsteník na ruce a třtí a čtvrtý prst na noze odpovídají nohám. Jednotlivé klouby na rukou a nohou korespondují s klouby na horních a dolních končetinách, hlavě a krku.

 Abychom určili přesnou polohu bodu, je nejlepší na něj působit nějakým předmětem - zápalkou, tužkou nebo speciální diagnostickou hůlkou. Chceme-li dosáhnout léčebného efektu, musíme tento bod správně stimulovat. Terapie su-jok využívá tlak a masírování, ale také působení tepla, chladu, světla či barev určitých frekvencí, a to formou přirozených či umělých stimulátorů, jako jsou kamínky, semínka rostlin, akupresurní jehly, magnety, masážní tyčinky, válečky, zdroje světelné a tepelné energie.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.