Kód pojišťovny

Problémy s klouby

Ilustrační obrázek

Artróza je charakteristická narušením rovnováhy mezi degradací a novotvorbou tkáně kloubní chrupavky a přilehlé kosti. Je typická zhoršením nebo dokonce ztrátou kloubní funkce. Za příčinou vzniku artrózy stojí biochemické a strukturální změny kloubní chrupavky, které s přibývajícím časem vedou ke snížení její kvality a zhoršení funkce kloubu. Podle statistiky počet kloubních onemocnění roste geometrickou řadou. Tempo našeho současného života je stále vyšší a náročnější jak na psychickou, tak i tělesnou výkonnost.

Vlastnosti chrupavky

Mezi základní vlastnosti zdravé chrupavky patří pevnost a hladký povrch, který umožňuje snadný chod kloubu a také pružící funkce tlumící nárazy při zatížení kloubu. Udržení těchto funkcí má velký význam především při pohybu, kdy je na klouby dolních končetin vyvíjen velký tlak převyšující až čtyřnásobně váhu lidského těla. Zdravá chrupavka má charakter houbovité tkáně s vysokým obsahem tekutiny. Tekutina je při zatížení kloubu vytlačována, přičemž chrupavka snižuje svou výšku, po odlehčení se tekutina do chrupavky vrací a původní výška chrupavky se obnovuje.

Vliv věku

Zhruba ve věku mezi čtyřiceti až padesáti lety zpravidla dochází ke zpomalení činnosti buněk chrupavčité tkáně, schopnost regenerace  a množství tekutiny v chrupavce se snižuje. Vdůsledku toho získávají velkou převahu degenerativní pochody. Prvním příznakem těchto změn je měknutí chrupavky, která se rázem stává matnou, snižuje se její pružnost a odolnost vůči mechanickému zatížení. Dalším příznakem je rozvláknění hladkého povrchu chrupavky. Tento proces ještě nemusí být patrný na snímcích RTG, ale postupně dochází k prohloubení těchto změn a chrupavka se drolí a začíná i destrukce přilehlé kostní tkáně. Tyto změny jsou již ireverzibilní a je patrné narušení hladké kontury kloubu, snížení kloubní štěrbiny a může dojít až k deformitě celého kloubu.

Které klouby jsou postiženy nejčastěji?

Nejčastěji jsou artrózou postiženy klouby dolních končetin - kloub kolenní (gonartróza) a kyčelní (coxartróza). Mezi další postižené klouby patří meziobratlové klouby (spondylartróza) a pokud je postižen ramenní kloub, hovoříme o omartróze. V neposlední řadě se postižení týká také drobných kloubů ruky, především základního kloubu palce (rhizartróza). V případě postižení více kloubů lidského těla, hovoříme o polyartróze.

Co vyvolává artrózu?

Je důležité neopomenout, že degenerativní změny jsou zcela fyziologickým dějem a přirozeným projevem stárnutí kloubů. Mezi významné rizikové faktory, které se na vzniku artrózy podílejí je věk a pohlaví. Do padesátého věku bývá výskyt artrózy častější u mužské populace, ale ve vyšších věkových skupinách se poměr obrací v neprospěch žen. Svou roli hrají také genetické dispozice, protože je více než pravděpodobné, že se dědí nižší kvalita kloubní chrupavky  a také nižší pevnost vazivového aparátu. Porucha životního stylu, velký stres, absence pohybu nebo jednostranné přetěžování  pohybového aparátu zcela jednoznačně negativním způsobem ovlivňují naše klouby. Velké rizikové faktory představuje také cukrovka a obezita.

Jaké jsou příznaky artrózy?

První příznaky artrózy jsou nenápadné a rozvíjejí se postupně. Nejčastějším příznakem je chronická bolest na vnitřní ploše kloubního pouzdra. Postižení si také často stěžují na pocit ztuhlosti postiženého kloubu. V pokročilejších stádiích se stupňuje bolest po námaze a klouby jsou velmi citlivé při změnách počasí. Diagnostikovat artrózu není složitá záležitost. U nejasných případů se provádí biochemické vyšetření krve  nebo rozbor kloubního výpotku. Cílem takového vyšetření je vyloučit revmatické onemocnění.

Jak se léčí artróza?

Jelikož artróza úzce souvisí s pacientovým životním stylem, způsobem stravování, tělesnou hmotností a pohybovou aktivitou, jsou v prvé řadě důležitá tzv. režimová opatření a fyzikální léčba. Následně se přidává medikamentózní léčba. Z fyzikálních procedur se při akutním vzplanutí nemoci  doporučuje lokální působení chladu prostřednictvím obkladů, zábalů nebo kryosáčků. Dále je vhodný ultrazvuk, laser, magnetoterapie, diadynamické nebo interferenční proudy.

Protetické pomůcky

Důležitou roli při léčbě artrózy hrají protetické pomůcky, které pomáhají kloub stabilizovat a brání zbytečným nebo nekoordinovaným pohybům. Postiženi se seznamují s různými druhy bandáží a s ortézami, které zabraňují pohybu v kloubu do rizikových krajních poloh, pomáhají ulevit od bolesti a odlehčují nadměrnou kloubní zátěž.

Sportovní aktivity

Mezi vhodné sportovní aktivity patří jízda na kole. Doporučuje se dokonalé posílení svalstva dolních končetin. Pro starší osoby nebo za chladného počasí lze použít rotoped. Velmi vhodné je také plavání a cvičení ve vodě. Mezi zcela nejpřirozenější pohyb patří chůze. Svou stále větší popularitu získává Nordic Walking. Jedná se o velmi příjemnou formu pohybu a může ji provozovat každý, bez rozdílu věku, výkonnosti a pohlaví. Toto efektní cvičení velmi intenzivně zapojuje horní i dolní končetiny za pomoci speciálních holí. Nordic Walking je doporučován také lidem s ortopedickými problémy, především při kloubních potížích v kyčlích a v kolenou. Jestliže je tato pohybová aktivita pravidelně prováděna, dochází ke zlepšování koordinace těla a úpravě napětí svalstva v celém těle.

Domácí cvičení

Nemocní s artrózou kyčelního kloubu by měli pravidelně cvičit, a to nejlépe denně. Doporučuje se začít cvičit postupně uvolňovací a posilovací cviky. Je vhodné cvičit tak, aby cvičení přinášelo pocit příjemného fyzického a psychického uvolnění. Žádný ze cviků nesmí vyvolávat bolest ani v procvičovaném kloubu, ani v jiných tělesných partiích. Cviky je nutno provádět pomalým pohybem bez švihu a vždy procvičíme obě strany stejným způsobem. Počet opakování i rozsah každého pohybu je nutné upravit vždy podle momentální situace  a cvičíme maximálně do hranice bolestivosti.

Bojujte s nadváhou

Nadváha způsobuje zvýšenou zátěž pro nosné klouby a může také vznik artrózy kyčelního kloubu výrazně podpořit. Navíc v důsledku kloubních obtíží a omezení pohyblivosti se jedinec zpravidla přestává pohybovat a nadváha se může stále zvyšovat a stát se tak výraznou zdravotní komplikací. Příčina obezity může být různá, a proto je nutné řešit tento problém komplexně. Samozřejmě, že nejdůležitější je spolupráce nemocného. Jakákoli změna v zažitých pohybových nebo stravovacích stereotypech je složitá a dlouhodobá, ale pokud dotyčný tyto změny podstoupí, velmi kladně se to odrazí na jeho zdravotním stavu.

Fyzikální terapie

Velmi dobře působí aplikace studených zábalů, zejména v nejbolestivější fázi. Po odeznění akutních bolestí je možné provádět úlevové zábaly (např. tvarohový, peloidy atd.). Vhodná je také vodoléčba nebo elektroléčba a manuální terapie.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.