Kód pojišťovny

Náhrada kolenního kloubu endoprotézou

Ilustrační obrázek

Náhrada kolenního kloubu spolu s náhradou kyčelního kloubu patří mezi nejčastěji prováděné operativní zákroky. Pro mnoho postižených je náhrada (endoprotéza) poškozeného kloubu často jedinou možností, jak se zbavit pohybových omezení a bolesti. Vzhledem k rychlému rozvoji této operační techniky vznikají nové typy implantátů a jejich životnost se neustále zvyšuje.

Historie kloubních implantátů

Velkého rozvoje dosáhla metoda používání kloubních náhrad na přelomu 50. a 60. let. V České republice byly náhrady kolenního kloubu zavedeny do běžné praxe koncem 70. let. První operace byly uskutečněny na klinice v Praze a Brně.

Při jakých potížích jsou prováděny náhrady kolenního kloubu endoprotézou?

Mezi nejčastější zdravotní důvody, které vedou až k endoprotéze patří:

 • degenerativní onemocnění kolenního klubu - gonartróza
 • úraz kolenního kloubu
 • kloubní změny v důsledku revmatického onemocnění
 • onemocnění pohybového systému
 • nádorová onemocnění kosti

Možné komplikace a rizika

Úspěšný průběh operace záleží na zkušenostech operatéra, kvalitním technickém vybavení, ale velmi záleží také na celkovém zdravotním stavu postiženého a na jeho předoperační přípravě. Co se týká pooperační péče, je důležitá prevence tromboembolické nemoci, která může ohrozit pacientův život. V takových případech lékař předepisuje léky, které upravují srážlivost krve. U pacientů s křečovými žilami  je nutná elastická bandáž dolních končetin od špiček až po koleno, nebo užívání zdravotnických punčoch. Nezbytný je dostatečný příjem tekutin  a pohybový režim. Mezi nejobávanější problém endoprotézy patří infekce. Z těchto důvodů je kladen mimořádný důraz na sterilitu prostředí a dokonalou operační techniku. Infekčními komplikacemi jsou ohroženi pacienti se zhoršenou obranyschopností. V takových případech je nutné infikovanou náhradu z organismu  vyjmout, infekční ložisko vyléčit a opět implantovat speciální endoprotézu. Riziko infekce existuje ještě řadu let po provedeném operačním výkonu.

Životnost endoprotézy

Endoprotéza má pouze určitou životnost, která je závislá, jak na vlastnostech endoprotézy, tak i na reakci organismu. Životnost implantátů je velice individuální a jednou za dva roky je prováděn rentgen. Selhání endoprotézy může být zapříčiněno opotřebením kluzných ploch nebo uvolněním implantátu.

Předoperační příprava

Jakmile uplyne čekací doba na náhradu kolenního kloubu tak následuje stanovení termínu provedení operačního výkonu a plánování předoperační přípravy. Poté je nutné provést celková předoperační vyšetření, aby bylo možné zhodnotit zdravotní stav pacienta. Jakmile lékař uzná, že pacient je schopen operace, je provedena autotransfuze. U těch pacientů, kde není autotransfuze možná, jsou krevní ztráty v průběhu operace a po výkonu nahrazeny transfuzí krve od vhodného dárce.

Spolupráce pacienta

Celá předoperační příprava se neobejde bez spolupráce pacienta. Z těchto důvodů je nutné:

 • Upravit hmotnost a zvýšit svou tělesnou zdatnost.
 • Zajištění rehabilitační péče a příprava domácího prostředí (madla na toaletu a do koupelny, úprava lůžka, podlahy atd.).
 • Zakoupení kompenzačních pomůcek a vhodné obuvi s pevnou patou a podpatkem do 3 cm.

Pooperační péče

Prví dva dny po provedené operaci zůstává pacient na lůžku a podle instruktáže fyzioterapeuta provádí kondiční a dechová cvičení. Posupně je možný sed na lůžku a nácvik sedu a stoje u lůžka. Při pooperačních bolestech jsou podávány analgetika. V tomto období je také nutno dbát na dostatečný pitný režim. Během druhého až pátého dne po operaci se provádí nácvik sedu, stoje, správného postupu vstávání a lehání na lůžko. Zhruba od pátého dne je většina pacientů schopna samostatné chůze s oporou vysokých podpažních berlí, přičemž nezatěžují operovanou končetinu. Mezi jedenáctým a čtrnáctým dnem jsou pacientovi odstraněny stehy z operační rány.

Fyzikální léčba

V rámci analgetické léčby se nejvíce používají chladné suché obklady. Ve zdravotnických potřebách lze zakoupit speciální gelové sáčky.  Jakmile se dokonale zhojí operační rána tak se pro zlepšení hybnosti kloubu  doporučuje cvičení ve vodě nebo vířivka.

Běžný denní režim

Zhruba do tří měsíců je pacientovi doporučována plná zátěž operované končetiny. Postupně je možno odkládat berle při pobytu doma, popř. pro pocit jistoty  se doporučuje chůze s jednou berlí. Návrat do zaměstnání je individuální, záleží na zdravotním stavu pacienta a také na typu zaměstnání.

Doporučované sportovní aktivity

S rekreačním sportováním lze začít po půl roce po operačním zákroku. Je však potřeba zdůraznit, že pohybová aktivita musí být taková, aby kloub zbytečně nepřetěžovala. Mezi aktivity, které lze určitě doporučit např. patří: chůze, plavání, golf, lehká jízda na kole. Vše záleží na typu osobnosti pacienta, stavu svalové hmoty, věku, dalších onemocněních a také na úspěšnosti operace.

Důležité zásady

První tři měsíce po provedeném zákroku by měl pacient dbát následujících doporučení:

 • Spěte na pevném a rovném lůžku.
 • Nepřeceňovat své síly a střídat sed, leh a chůzi.
 • Věnovat dostatečnou pozornost nácviku chůze a správným pohybovým stereotypům.
 • Pravidelně posilovat oslabené svalové skupiny.
 • Pravidelně kontrolovat technický stav berlí  a pravidelně používat zdravotní punčochy nebo elastická obinadla.
 • Nenosit těžká břemena.
 • Dodržovat lékařská doporučení týkající se zatěžování kloubu.
 • Nezapomínat na pravidelné roční kontroly.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.