Kód pojišťovny

Sport a děti

Ilustrační obrázek

Sport se stává jedním z důležitých fenoménů současné doby i společnosti. Popularita, kterou dosahují špičkoví závodníci a pozornost, která je jim věnována v masmédiích mnohonásobně zvyšuje tlak na jejich připravenost v závodech. Pro dosažení maximálních výkonů již dávno nestačí krátkodobé trénování, ale ze  sportovní přípravy se stává dlouhodobý proces, který začíná již v relativně nízkém věku. Je naprosto přirozené, že děti si již odmalička začínají hrát  a soutěžit. Z obecného hlediska jsou všechny sporty považovány za kladně přispívající  k fyzickému i mentálnímu rozvoji dítěte. Sport pomáhá děti učit pravidlům a respektovat je, podporuje rozvoj schopnosti soustředění, učí zodpovědnosti a sebedůvěře.

Kvalitní trenér

Být trenérem dětí je složitá činnost, která vyžaduje velké množství znalostí z různých oborů. V praxi se často stává, že s trénováním dětí začínají sportovci po ukončení své aktivní kariéry. Trénink dětí, ale nevychází z filozofie tréninku dospělých, protože dítě má jinou stavbu kostí, jinak mu funguje srdce, jinak vnímá atd. U dětí by měl být trénink zaměřen především na to, kolik dovedností a v jaké kvalitě je zvládnou. Děti si potřebují především hrát a bavit se (především ti menší). Je důležité, aby byl trénink zaměřen nejen na rozvoj pohybových schopností a dovedností, ale také na prožitek dětí, radost z pohybu, atmosféru a kamarádství, které může trvat o celý život.

Nezapomeňme myslet

Intenzivní trénink může být v raném věku také psychicky škodlivý. Realita soutěžního sportu nesleduje vždy pouze nejlepší zájmy dětí, ale mladí šampióni bývají také často nuceni uspokojovat ambice a tužby svých rodičů, trenérů nebo sponzorů. Ve sportech, které jsou typické časným zahájením vrcholové výkonnosti, jako je gymnastika, krasobruslení a tenis, je tlak na vítězství nesmírný a často bývá i nad síly dítěte. Děti, které  intenzivně trénují jsou se svými trenéry více než se svými rodiči. Rozumný rodič by neměl zapomenout na zdravý selský rozum a skutečné možnosti svého dítěte. Nevhodně vedený trénink v dětství může být často i fatální pro zdravotní stav v dospělosti. Ať už jsou ambice rodičů jakékoli, neměli by zapomínat na to, že hlavním cílem je vytvořit u dětí kladný vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.