Kód pojišťovny

Co vyčteme z chodidel?

Ilustrační obrázek

Reflexologie je neinvazivní, relaxační terapeutická metoda pomocí které lze ovlivnit celkový zdravotní stav organismu.  Umístění reflexních plošek na ploskách chodidel zrcadlí polohu příslušných orgánů a částí těla. Např. palce na noze představují hlavu, takže je začneme masírovat v případě, že budeme chtít někomu poct od bolestí hlavy.

Reflexní ploška páteře se nachází podél vnitřní strany chodidel, která může být citlivější. Na vnitřní straně chodidla se nacházejí také body, které odpovídají reprodukčním orgánům. Na pravém chodidle se zrcadlí pravá strana těla, na levém chodidle se zrcadlí levá strana těla. Nejvhodnější je se nejprve seznámit s jednotlivými orgány  a jejich reflexními ploškami např. tak, že si budeme všímat nejprve vlastních chodidel.

Energetická rovnováha

Určitá ploška chodidla může být velmi citlivá nebo v nerovnováze z několika možných příčin. Patří zde např. energetická nerovnováha v příslušné oblasti nebo nahromadění energie v odpovídající části těla. Velmi často to signalizuje na problém na fyzické úrovni. Pomocí reflexní terapie lze také zjistit, jaký vliv mají léky na různé části těla, a to např. z reflexních plošek jater a ledvin.

Zrcadlo pověz

Veškeré orgány i části těla jsou v různých reflexologických rastrech zobrazeny stejně. Chodidla jsou rozdělena do jednotlivých zón, které usnadňují nalezení určité části těla na odpovídajících místech chodidel - např. dýchací orgány nalezneme mezi zónou ramenního pásu a zónou bránice.

Rozdělení hlavních zón

 • Zóna ramenního pásu - tuto příčnou zónu nalezneme těsně pod spodní částí prstů a nad ní jsou reflexní plošky hlavy, týlu, hypofýzy, vnitřního ucha, zubů, čelistí, dutin, očí, Eustachovy trubice, vnějšího ucha , ramene.
 • Zóna bránice (nebo solar plexu)- se nachází pod spodní částí nártních kůstek a typickým znamením je, že se barva v oblasti nártních kůstek mění. Mezi zónou ramenního pásu a zónou bránice se nacházejí reflexní plošky plic, štítné žlázy, jícnu, žaludeční kýly, slinivky břišní a žlučníku.
 • Zóna pasu- nalezneme ji tak, že prstem  projedeme vnější stranu chodidla a zhruba uprostřed ucítíme malý kostní výčnělek. Z tohoto bodu vedeme linku přes chodidlo. Mezi zónou bránice a zónou pasu se nacházejí reflexní plošky ledvin, nadledvinek, žaludku, jater, sleziny, příčného tráčníku, části tenkého střeva.

Zóna pánve - nalezneme ji tak, že si od kotníků na obou stranách chodidla nakreslíme pomyslnou čáru přes spodní část paty. Mezi zónou pasu a zónou pánve se nachází reflexní zóna plošky vzestupného a sestupného tráčníku části tenkého střeva a močového měchýře.

Krystalky a reflexní plošky

V oblastech reflexních plošek vznikají takzvané krystalky, které signalizují, které části těla jsou zanesené. Hromadění krystalků vzniká z kyseliny močové nebo vápníku a hromadí se v nervových zakončeních na chodidlech. V případě, že má člověk např. oslabené plíce, jejich normální činnost se zpomaluje a okraje jejich nervových zakončení se zablokují. I nepatrné zablokování může způsobit, že se krevním oběhem do  plic nedostává dostatečné množství čerstvé krve, kyslíku a živin. V důsledku tohoto zablokování  se současně neodvádějí z organismu toxické látky. Pomocí reflexní terapie můžeme krystalky rozmělnit  a krev je může odplavit.

Diagnostika i pohled do minulosti

Pomocí reflexní terapie lze rozpoznat nejen současné problémy, ale také i ty předchozí. Například po operaci nebo odnětí určitého orgánu, může reflexní ploška bolet ještě několik let po operaci, protože naše tělo si pamatuje stejně jako my zranění nebo operaci. Reflexní terapie může tedy sloužit nejen k diagnostice, ale je také účinnou formou prevence a léčení současných zdravotních potíží.

Správný přítlak

Při reflexní masáži je důležité vyvíjet správný přítlak, protože v důsledku silného masáže může dojít k negativní odezvě v příslušném orgánu. Reflexní plošku bychom měli masírovat několikrát za sebou a postupovat pozvolna.

Křížový reflex

Pokud jsou chodidla příliš citlivá, oteklá nebo poraněná, doporučuje se použít takzvaný křížový reflex. Lidské tělo je rozděleno na podélné energetické zóny s odpovídajícími drahami, které vedou od prstů na nohou k hlavě a od prstů na rukou k hlavě. Křížový reflex působí zrcadlově, takže masáž chodidel může ovlivnit ruce  a oblast paží a naopak. Např. u nemocného s poraněným kotníkem budeme masírovat zápěstí, abychom zmírnili otok  a předešli možným komplikacím.

Jaké jsou hlavní křížové reflexy?

Mezi hlavní křížové reflexy patří:

 • Prsty na rukou/prsty na nohou
 • Chodidlo/ruka
 • Ploska chodidla /dlaň
 • Nárt chodidla /hřbet ruky
 • Kotník/zápěstí
 • Lýtko/vnitřní část předloktí
 • Holeň vnější část předloktí
 • Koleno/loket
 • Stehno/horní část paže
 • Bok/rameno

V případě, že má postižený zlomenou nohu, v dolní části, aplikujeme masáž na spodní část paže. Paži podepřeme a jemně masírujeme  oblast, která odpovídá místu zranění.

Anatomie a funkce chodidla

Chodidlo plní nosnou funkci těla a slouží jako hybná síla. V  případě, že svaly v těle ochabnou, může to mít negativní dopad na svalovou tkáň chodidel. Zhoršení nebo změna tělesných funkcí může narušit těžiště. Chodidlo se skládá z 26 kostí, 100 vazů, 20 svalů a spletité sítě nervů a žil. Problémy, které postihují strukturu chodidla mohou mít také vliv na držení těla.

Zlepšení oběhu pomocí reflexologie

Reflexní terapie se významně podílí na zlepšení oběhu. Stres, napětí, špatné držení těla a těsná obuv omezuje tok krve a zpomaluje oběhový a lymfatický systém. V případě, že je krevní nebo lymfatický oběh nedostatečný, okysličená krev, živiny a bílé krvinky se pouze těžce dostávají do nejrůznějších částí chodidla, aby tam mohly bojovat s infekcí, ničit bakterie, odstraňovat toxiny a odpadní látky. Pravidelně prováděná reflexní terapie zlepší stav chodidel  činnost oběhového systému.

Nožní klenba

Podle různého tvaru kostí, svalů a šlach rozlišujeme tři druhy nožní klenby. Příčná klenba je tvořena klínovými kostmi, krychlovou kostí a spodní částí pěti nártních kůstek. Tato klenba napomáhá udržet rovnováhu. Vnější podélná klenba je nižší a plošší než vnitřní. Je tvořena patní kostí, krychlovou kostí, čtvrtou a pátou nártní kůstkou. Vnitřní podélní klenba je nejvyšší a také nejdůležitější. Tvoří ji patní kost, hlezenní kost, loďkovitá kost, klínové kosti a první tři nártní kůstky.

Jak vypadá zdravá klenba?

Problémy s chodidly mohou posunout těžiště, což se může negativně odrazit v páteři. Např. puchýře na palci u nohy nemají vliv pouze na kotníky, kolena a boky, ale současně také dochází k špatnému držení těla, které může vyvolat bolesti hlavy a zvonění v uších. Dobrá struktura chodidla tvoří základní pilíř pro páteř, pomáhá ji udržet zdravou a přispívá k jejímu zdravému fungování. Zdravé chodidlo má také zdravé klenby, což má pro naše tělo hned několik významů:

 • Nese hmotnost těla, kterou následně rozkládá na chodidla.
 • Tlumí nárazy při dopadech.
 • Má funkci páky, která dokáže uvést tělo do pohybu směrem vpřed.
 • Udržuje rovnováhu těla a všechny obratle v řadě.

Vysoká klenba

Na vzniku vysoké klenby se zpravidla podílí genetické faktory. V případě vysoké klenby má chodidlo špatnou hybnost a člověk může mít pocit ztuhlosti. V důsledku tlaku na plochy prstů a přední část chodidel často vznikají kuří oka a mozoly. Vysokou klenbu lze upravit pomocí operativního zákroku.

Ploché nohy

Plochá noha patří mezi nejčastější deformace nohou. Na vzniku ploché nohy se podílí dědičnost, nadváha, předčasné postavování dítěte na nožičky a špatná obuv. Problém plochých nohou může ovlivnit následně celé tělo, protože vazy v chodidlech jsou přetížené a zhroutí se, což má negativní dopad na všechny kosti chodidla a kotníky. Následně plosky ztrácí tlumící schopnost, což může  vést k bolestem chodidla, pálení kostek, únavě a také k bolestem páteře. V chodidle se nachází 7000 nervů, dále krevní cévy, které stlačují hmotnost těla. V případě plochých nohou je nezbytné zajít k odbornému lékaři, zakoupit si vložky do bot a pravidelně cvičit svaly nohy. Nezbytností je také volba správné  a zdravé obuvi.

Reakce na reflexní masáž

Reflexní masáž podporuje činnost samoléčicích mechanismů těla, takže některé reakce je možno očekávat. V některých případech může dojít k tzv. krizové léčivé reakci, což znamená, že příznaky se nejprve zhorší, a až následně přichází zlepšení zdravotního stavu. Ve většině případů se to týká jedinců, jejichž organismus je velmi znečištěný.  Takové reakce  se není třeba obávat, protože se jedná  o očistný proces během kterého se organismus zbavuje toxinů. Tato nepříznivá reakce organismu netrvá déle než 24 hodin a její průběh lze zmírnit, dostatečným příjmem tekutin, které pomáhají vyloučit toxiny z těla. Jestliže klienti pociťují při terapii bolest v určitých místech, určitě bychom měli tlak zmírnit tak, aby masáž nebyla nepříjemná.

Přecitlivělá reakce

V ojedinělých případech může během reflexní masáže dojít k tzv. přecitlivělé reakci, při které může dojít k projevům náhlého pocení, chladu, nevolnosti, slabosti nebo úzkosti. V takovém případě, pokud to situace vyžaduje, přerušte masáž, otevřete okno, dejte klientovi napít  a popřípadě vyhovte jeho dalším požadavkům. Ve většině případů lidé reagují na reflexní masáž pozitivně a jsou překvapeni, jaký má pozitivní vliv na jejich zdraví.

Lze provádět reflexní masáž u dětí?

Reflexní masáž můžeme také provádět u dětí, pouze s tím rozdílem, že si musíme uvědomit, že u dětí bude reakce na masáž probíhat daleko rychleji než u dospělých osob. Při masáži dětí volíme lehčí přítlak a pomalejší přístup. Pomocí reflexní terapie posílíme pouto mezi rodiči a dětmi. Měli bychom se ujistit, že dítě se cítí příjemně.

Reflexní masáž rukou

Reflexní masáž rukou má tu výhodu, že ji můžeme poskytovat kdekoliv a můžeme ji použít jako alternativu reflexní terapie chodidel, v případě, že má klient poraněnou nohu, sádru, trpí infekčním onemocněním chodidel a podobně.

Přednosti reflexní masáže rukou

 • Ruce jsou daleko více přístupnější než chodidla.
 • Ruce si můžeme také masírovat sami.
 • Ruce jsou blíže k páteři a k nervovým zakončením a můžeme pomoci nich daleko více uvolnit centrální nervovou soustavu.
 • V případě, že nás trápí nedostatek času, je masáž rukou jemnější a také příjemnější.
 • Rychlá pomoc při běžných zdravotních potížích.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.