Kód pojišťovny

Co způsobuje stárnutí?

Ilustrační obrázek

U každého živočišného druhu existuje souvislost mezi délkou života a tím, kolikráte mohou tělesné buňky rozmnožit dělením. To znamená, že pokud bychom si chtěli prodloužit život, musíme buďto předejít příčinám oslabení schopnosti buněk dělit se, nebo pokusit se zvýšit limit, kolikrát se buňky mohou dělit. Předpokládá se, že příznaky stáří jsou způsobeny špatným zásobováním tkání krví. K tomu může dojít jednak zúžením cév důsledku aterosklerózy, nebo špatnou kvalitou krve, způsobené špatnou výživou. Mezi faktory, které ovlivňují stárnutí patří: způsob života, vůle žít, stav mysli, cvičení, hladina stresu, chronická onemocnění, genetika atd.

Co můžeme ovlivnit my sami?

Naše zdraví ovlivňuje z velké části genetický základ, který jsme zdědili po předcích, ovšem zdravou stravou a dostatkem tělesné i duševní aktivity můžeme do značné míry naše zdraví výrazně ovlivnit. Mezi nejčastěji chybějící minerály starších lidí patří vápník, magnesium a zinek. Porézní kosti a zlomeniny jsou mezi staršími lidmi běžné a jsou způsobeny nedostatkem vápníku a magnezia. Tyto živiny jsou velmi podstatné také pro správnou funkci endokrinních žláz, které regulují chemické pochody v organismu.

Volné radikály a proces stárnutí

Volné radikály jsou atomy nebo molekuly, které jsou elektronově nestabilní a velmi reaktivní. Na rozdíl od normálně stabilních atomů, které mají párové elektrony, volné radikály mají počet elektronů lichý- buď jim jeden chybí, nebo přebývá. V důsledku toho reagují s ostatními atomy - buďto si od nich elektron berou, nebo jim přidávají, a tím dosahují vlastní stabilitu. Dokud nejsou neutralizovány, napadají a ničí molekuly DNA v buněčných jádrech. Tím dochází k narušení „genetických plánů", které regulují dělení buněk, a dochází pak k mutacím a zhoubnému bujení. Volné radikály následně napadají cévy a způsobují hromadění krevních destiček v nich, a jsou původci aterosklerózy a koronárních nemocí, napadají buňky mozku, způsobují senilitu a ztrátu paměti. Na pokožce dochází ke vzniku hnědých skvrn, napadání a oslabení imunitního systému, což vede k vyšší náchylnosti k autoimunitním nemocem.

T buňky

Volné radikály nejsou pouze našimi nepřáteli. V malém množství je potřebují T buňky k tomu, aby mohly plnit svoje úlohy při potírání rakovinných buněk a choroboplodných bakterií. Devastující účinky mají tehdy, když se nahromadí v těle v nadměrném množství. Pokud je naše strava chudá na antioxidační vitaminy C a E a bohatá na tuky, mohou volné radikály unikat z buněčných mitochondrií. Mohou být také hromaděny v těle po ozáření (rentgen, sluneční záření, ultrafialové záření, záření barevné TV obrazovky), a tvoří se jako odpadní produkty při kouření a konzumaci alkoholu. Ten je v organismu přeměňován na acetaldehyd, který se dále štěpí na volné radikály. Aldehydy se dále nacházejí v cigaretovém kouři, což vysvětluje to, proč by kuřáci měli zvýšit přísun vitaminu C, který je mocným antioxidantem.

Jak zlepšit výkonnost T buněk?

Úlohou T buněk imunitního systému není pouze odstraňování rakovinných buněk a bakterií, ale odstraňují také tukové destičky, které se tvoří na stěnách aterosklerotických tepen. Pokud jsou tyto T buňky ničeny volnými radikály, především superoxidy, jejich schopnost odstraňovat tukové destičky je omezená, a tím se zvětšuje riziko aterosklerózy (tvrdnutí tepen). Tento stav se zvětšuje s přibývajícím věkem, protože v průběhu stárnutí, náš imunitní systém pracuje méně efektivně. Okolo šedesáti let věku náš imunitní systém podává zhruba 1/5 výkonu, který podával v době dospívání. Antioxidační vitaminy jsou důležité k posílení T-buněk a současně se zvyšuje odolnost proti srdečním onemocněním a onemocněním vyššího věku.

Tvořivost

Tvořivost má vliv na kvalitu našeho života, především v důchodovém věku. Mnoho vědců a umělců si udržuje svou tvořivou vitalitu do vysokého věku.

Tvořivost však nemají pouze profesionálové, máme ji my všichni v sobě, jen bychom se měli ji naučit využívat.

Mezilidské vztahy

Na odchod do důchodu bychom se měli připravit již v „pracovním věku", to znamená, že je důležité pěstovat své zájmy a koníčky po celý život. Také je důležité udržovat kontakt s lidmi a neuzavírat se do sebe.

V dnešní době moderních technologií a možností vzdělávání nemusí zůstat nikdo osamocen.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.