Kód pojišťovny

Oční patologie

Ilustrační obrázek

Oči jsou pravděpodobně ze všech lidských smyslů, tím nejcennějším co máme.

V průběhu celého našeho života je musíme velice pozorně chránit. Ochrana zraku je nutná především s přibývajícím věkem, kdy se zhoršuje celkový stav organismu a dochází k celé řadě fyzických změn. Včasné diagnóza a podchycení problémů je základním předpokladem, abychom se vyhnuli vážnějším potížím. Potíže se zrakem se mohou objevit v kterémkoli věku. Mezi nejčastější potíže zraku patří: glaukom, oční hypertenze, šedý zákal, odchlípení sítnice, diabetická retinopatie a stařecká dalekozrakost.

Glaukom

Jedná se o zvýšení nitroočního tlaku, který vzniká v důsledku poruchy odtoku nitrokomorové vody nebo v důsledku její nadměrné produkce. V počátcích onemocnění postižený trpí bolestmi hlavy nad obočím, kruhy kolem očí a rozmazaným viděním. V pokročilých stádiích dochází také ke ztrátě rozsahu periferního vidění. Pro léčbu glaukomu se používají oční kapky, jejichž cílem je snížit produkci očního moku nebo ulehčit jeho odchod z oční bulvy. Tyto kapky je nutné podávat denně, abychom dosáhli udržení nitroočního tlaku v rámci normálních nebo akceptovatelných hodnot. V případě, že nezabírají oční kapky, provádí se léčba pomocí laseru nebo se přistupuje k operativnímu zákroku.

Vysoký oční tlak (oční hypertenze)

Vysoký oční tlak, na rozdíl od glaukomu není charakteristický změnami zraku ani strukturou oka. Podobně jako glaukom nemá ani vysoký oční tlak žádné symptomy a jeho zjištění závisí na pravidelných prohlídkách, které zahrnují zkoušky tonometrem.

Šedý zákal (katarakta)

Jedná se o ztrátu průzračnosti čočky uvnitř oka za panenkou. V normálním stavu je čočka průhledná a umožňuje slunečním paprskům projít bez deformace až na sítnici, a dosáhnout tak čistého obrazu. Mezi nejčastější příčinu šedého zákalu patří pokročilý věk, mezi méně časté příčiny řadíme úrazy nebo používání některých léků a diabetes. Postižený si stěžuje především na nejasné vidění, jako by viděl přes mlhu. Později je porušena ostrost vidění, což může trvat měsíce nebo dokonce až roky. Méně častým příznakem je oslepnutí, špatné vidění v noci, změna vidění barev nebo dvojité vidění postiženým okem.

Léčba šedého zákalu

Léčba šedého zákalu je především chirurgická a mezi nejpoužívanější metodu patří fakoemulzifikace, což je zhruba tří milimetrový řez pomocí přístroje, který se nazývá fakoemulzifikátor a za jeho pomocí se rozpustí a zavede umělá nitrooční čočka. Uzdravení je v podstatě rychlé a postižený může opět zapojit do každodenních činností.

Odchlípnutí sítnice

Sítnice je vnitřní vrstva oční koule, kde se tvoří obraz, jako by se jednalo o film ve fotoaparátu. Jestliže dojde k protržení membrány tekutina sklivce začne otvorem prosakovat a shromažďovat se mezi střední vrstvu oka a sítnicí, až způsobí separaci a později odchlípnutí sítnice. Příčinou odchlípnutí sítnice mohou být degenerativní nebo atrofické procesy, které mohou způsobit zeslabení sítnice a její následné prasknutí. V případě, že nedojde k včasnému léčení, může dojít k odchlípnutí sítnice. V případě, že postižený vidí neexistující mouchy nebo světelné záblesky, může to signalizovat právě odchlípnutí sítnice.

Diabetická retinopatie

Cukrovka může způsobit dva druhy změn, které se týkají sítnice a jsou hlavní příčinou oslepnutí. Jedná se o retinopatii proliferační a neproliferační. Tyto změny se mohou projevit jak u osob léčených inzulinem, tak u osob neléčených inzulinem. Cukrovka ovlivňuje sítnici v důsledku vysokých úrovní cukru v krvi, které ztlušťují stěny malých krevních kapilár, ale současně je i oslabují. Všeobecně lze říci, že se retinopatie a ztráta zraku rozvíjí až po 10 letech od objevení cukrovky. Při neproliferativní retinopatii kapiláry sítnice prasknou a začínají krvácet.

Léčba retinopatie

Léčba zahrnuje laserovou koagulaci sítnice, kdy paprsek laseru aplikujeme na oko tak, aby byly zničeny nové krevní cévy a bylo zaceleno poškozené místo. Jestliže bylo krvácení z poškozených cév velké, je mnohdy nezbytné přistoupit k operaci pro odstranění krve, která vnikla do gelu sklivce.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.