Kód pojišťovny

Potíže se sluchem

Ilustrační obrázek

Poruchy sluchu se mohou objevit u jedinců s dědičnou predispozicí již kolem 40. roku, ale daleko větší progresivita ztráty sluchu se objevuje až po 60. roce. Každý třetí člověk, který je starší 60 let  a polovina lidí nad 85 let trpí ztrátou sluchu. Starý člověk je mnohdy velice frustrován a cítí se nepříjemně, protože je ohrožena jeho komunikace s okolím. Při problémech se sluchem se může jednat o smyslovou, nervovou presbyakuzi (změna sluchu) nebo o atrofii cév. V každém případě dochází k progresivnímu poklesu audiometrické křivky, který se nejprve projevuje při ostrých zvucích a pozvolna také při hlubších tónech.

Ztráta sluchu ve stáří

Mezi faktory, které zvyšují riziko ztráty sluchu ve stáří patří:

  • nadměrné kouření a pití alkoholu po delší část života,
  • zvýšená hladina cholesterolu,
  • dlouhodobý pobyt v hlučném prostředí,
  • nevyvážená strava,virové nebo bakteriální infekce,
  • cévní a nádorová onemocnění,
  • dědičné predispozice a některé léky.

Jak si zlepšit sluch?

Potíže se sluchem řeší specialisté otorinolarynologové a audiologové, kteří v mnohých případech pracují společně a navrhují vhodný způsob léčby. Jestliže starší člověk neřeší své problémy se sluchem a rodina mu nepomáhá potíže řešit, dochází k naprostému odříznutí od informací a dotyčný se stává apatický. Jednou z možností, jak řešit sluchové potíže je naslouchátko. Jedná se o drobný přístroj, který je v uchu nebo za uchem. Díky němu jsou zvuky slyšet daleko silněji, ale zní trošku jinak. Přístroje, které pomáhají poslouchat televizi nebo rádio, eliminují ostatní rušivé vlivy. Tyto přístroje můžeme užívat buď s naslouchátkem, nebo bez něho a nemusíme mít televizi nebo rádio puštěné nahlas. Naslouchátko s přímým vstupem zapojíme přímo do televize, mikrofonů, přístrojů na cvičení sluchu atd. Některé telefony podporují funkci naslouchátka.

Kvalita života

Obnovení sluchu obnovuje také kvalitu života jedince,protože se tak můžeme opět zapojit do denního dění kolem sebe. Naslouchátko pomáhá slyšet zvuky co nejpřirozeněji a pomáhá obnovit úroveň sluchu až téměř na  hranici, kterou jsme měli před jeho ztrátou.

Závratě a pocit nevolnosti

Pocit nevolnosti a časté závratě jsou často spojeny s potížemi se ztrátou sluchu především ve starším věku. V případě, že je nevolnost doprovázena pocity pohybu nebo pocitem, že se okolo člověka všechno točí nebo dochází ke ztrátě rovnováhy a pádům, s největší pravděpodobností se jedná o závrať (vertigo). Jedná se o nepříjemný pocit, který může trvat několik vteřin, minut nebo dokonce hodin. Závratěmi trpí větší míře lidé, kteří utrpěli cévní mozkovou příhodu. Pocit točení hlavy bez ztráty vědomí nebo závrati se objevuje často u neklidných a stresovaných jedinců, kteří trpí depresemi. Může se jednat o fyzické vyjádření psychických potíží. Častou příčinou točení hlavy bává také hyperventilace  (hluboké a zrychlené dýchání).

Meiérův syndrom

Jde o zhoršení rovnováhy a sluchu, které je způsobeno nárůstem tekutiny (endolymfy) v labyrintu, ve vnitřním uchu nebo zánětem vnitřního ucha. Toto onemocnění se projeví nečekaně  a poté zmizí a nemusí se po dlouhou dobu objevit. V některých případech se však  projevuje každý den. Jestliže jsou záchvaty silné, postižený musí v klidu ležet. Časem může dojít až k poškození sluchu. Zpravidla se projevuje pouze u jednoho ucha, ale je možné postižení obou uší. Hlavními příznaky onemocnění jsou závratě, zvracení, ztráta rovnováhy, šelesti, popř. šumění v uchu (tinitus).

Příčiny

Příčiny nejsou zcela známy, ale předpokládáme, že  na vzniku Meniérova syndromu se podílejí následující faktory:

  • nadměrná hlučnost, špatný krevní oběh,
  • viry - vlivem zánětu vnitřního ucha může dojít ke zmenšení obsahu tekutiny, která posílá přes receptory informace do mozku,
  • obezita, cholesterol a krevní tlak,
  • nadměrná mentální nebo zraková zátěž.

Terapie


Neexistuje doposud žádná příčinná léčba Meniérova syndromu. Cílem léčby je zmírnění příznaků a v některých případech je nutný chirurgický zákrok. V rámci režimových opatření se doporučuje omezit stresové situace, snížení hmotnosti a cholesterolu, zlepšit ochranu před nadměrným hlukem. Osvědčily se také některé alternativní techniky jako jsou např. akupunktura a reflexologie spolu s fytoterapií.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.