Kód pojišťovny

Počet diabetiků roste

Ilustrační obrázek

Počet nemocných, kteří trpí diabetem rok od roku neustále narůstá. U diabetu 2. typu si tělo nedokáže správně zpracovávat cukr a na vzniku onemocnění se velmi podílejí genetické dispozice. Kromě genů má vliv na vznik diabetu také obezita, protože ta snižuje citlivost různých tkání a orgánů na účinky inzulínu a může kvůli ukládání tuku ve slinivce břišní zhoršovat tvorbu vylučování inzulinu. Hraniční stavy cukrovky jsou předstupněm diabetu 2. Typu. Zvyšující se hladina cukru v krvi je rizikem především pro jedince, který trpí hypertenzí a současně vysokým cholesterolem.

Nepodceňujte rizika

Vznik cukrovky také ovlivňuje náš životní styl a životospráva. Pomocí zdravého stravování s přiměřené pravidelné fyzické aktivitě můžeme vznik cukrovky oddálit nebo ji zcela předejít. U nemocných, kteří mají ještě jiná metabolická onemocnění (kardiovaskulární onemocnění, zvýšení tuku v krvi apod.) se nasazuje tzv. antidiabetická léčba. Je však na místě si uvědomit, že snížení hmotnosti a zvýšení pohybu je mnohem účinnější než tablety.

Máme cukrovku

Jestliže již máme diagnostikovanou cukrovku, je nutné dodržovat tzv. diabetickou dietu. Diabetici by měli mít také pravidelnou fyzickou aktivitu, postačí rychlá chůze. V případě léčby pomocí inzulinu, by si měl diabetik pravidelně měřit hladinu cukru v krvi glukometrem, aby si mohli dávky inzulinu popřípadě sami upravovat. Je nutné dbát na celkovou hygienu, především dolních končetin, které jsou nejvíce ohroženy možnými komplikacemi. Dále je nutné chodit na pravidelné kontroly a snažit se získat o své nemoci co nejvíce informací.

Těhotenský diabetes

Jedná se o tzv. gestační cukrovku, která se týká zhruba 3% žen. Ve většině případů se projeví až v druhé polovině těhotenství, kdy slinivka nedokáže reagovat na zvýšenou potřebu inzulinu. Příznaky zmizí po porodu nebo odloučení placenty. Častěji jsou postiženy ženy, které mají genetické dispozice. Toto onemocnění výrazně zvyšuje riziko vzniku cukrovky 2. typu v pozdějším věku.

Měření hladiny krevního cukru

Mezi tradiční způsob kontroly hladiny krevního cukru patří měření množství cukru v moči. Tento způsob měření používají většinou nemocní, kteří nejsou závislí na inzulinu. Diabetici, kteří si píchají inzulin, musí používat daleko přesnější metody kontroly glykemie, aby mohli v kteroukoliv dobu přizpůsobit dávku inzulinu momentální hladině krevního cukru.  Pro domácí použití se používají k měření chemicky upravené papírky, pomocí kterých můžeme stanovit koncentraci cukru z kapky krve z prstu.

Diabetické kóma

Tento pojem se používá pro označení dvou zcela různých situací. První takto označovaný stav se nazývá hypoglykémie, kdy je nízká hladina krevního cukru, což vyústí až k rychlé ztrátě vědomí. Druhou takto označovanou situací je stav, kdy se u diabetiků, který je závislý na inzulínu začne hladina krevního cukru  zvyšovat a nastane hyperglykémie. Tyto dva stavy se jsou zcela zásadně odlišné, když si je mnozí laici pletou. K hypoglykémii dochází během několika minut a můžeme ji zastavit podáním cukru. Naproti tomu k rozvoji  hyperglykémie dochází za několik hodin nebo dnů a opětovný návrat k normálu trvá přes hodiny. V případě, že krevní cukr stoupá důsledkem nedostatku inzulinu, tak buňkám chybí dostatek potřebného „paliva“. Místo spalování cukru později dochází ke spalování tuků. Rozpadem tuků dochází ke vzniku látek, které se nazývají ketony.

Jaké mohou být komplikace cukrovky?

Cukrovka působí na nemocného negativně jednak přímo, kdy je nemocný závislý na inzulinu a potřebuje je ke svému životu a dále nepřímo. Nepřímé působení vzniká později a může dojít k rozvoji komplikací. Můžeme říct, že čím je hladina krevního cukru lépe kontrolována a tím se blíží normálu, tím se snižuje riziko případných komplikací.

Mezi nejzávažnější komplikace řadíme oční a ledvinové, které vznikají vlivem účinku onemocnění na krevní cévy. U velké části nemocných, kteří  trpí dlouhodobou cukrovkou, dochází ke změnám cév na oční sítnici a důsledkem těchto potíží může vzniknout slepota na jedno nebo dokonce obě oči. U diabetiků se také mohou objevit abnormality nervů a nemocní mohou mít ztrátu citlivosti na rukou nebo nohou. Při diabetu se také zvyšuje riziko vzniku aterosklerźy, což může vést k mozkové mrtvici.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.