Kód pojišťovny

Nádorová onemocnění pohybového aparátu

Ilustrační obrázek

Nádory pohybového aparátu mohou vycházet přímo z tkání, které tvoří kloub a označujeme je jako primární nádory. V oblasti kolenních a jiných kloubů se mohou objevit metastázy jiných nádorů. Nejčastěji ze zažívacího traktu, plic, prostaty, dělohy a prsu.

Zánětem kloubu může organismus reagovat na nádor do jiného orgánu, aniž bychom v kloubu objevili metastázy nebo primární nádor.

Primární nádory

V oblasti kolenního kloubu mohou vznikat primární nádory kostí a měkkých tkání, které přímo vyrůstají ze struktur kloubu a jeho okolí. Jedná se o nádory kostní, nádory chrupavky a nádory tkáně cévní nebo pojivové. Může se jednat o benigní (nezhoubné) nádory, které rostou pomalu, jsou ohraničené a nemetastazují. Dají se dobře odstranit chirurgicky. Nádory maligní (zhoubné), narušují kost, rostou neohraničeně a metastazují do vzdálených míst. Před chirurgickým zákrokem je nutná spolupráce s radiology a onkology, kdy je součástí léčby ozařování nebo chemoterapie. Cílem je zmenšit nádor a snížit tak riziko rozsevu do organismu během operace.

Osteosarkom

Jedná se o nádor, který vzniká z kostní tkáně a je nejčastějším primárním maligním nádorem kostí. Vyskytuje se častěji u mužů než u žen. Tento nádor je také označován jako  osteogenní sarkom. Velmi často jej nalezneme v oblasti kolene. Nádor o sobě dá vědět bolestivostí, zvětšením objemu končetiny a proteplením kůže.

Chondrosarkom

Jedná se o nádor, který je tvořený tkání chrupavky. Po osteosarkomu se jedná o druhý nejčastější primární maligní nádor v oblasti kostí. Jeho růst je pomalejší než u osteosarkomu a nejčastěji se nalézá v kosti stehenní a lýtkové, ale také v kosti pažní nebo lopatce.

Hemangiom

Tento nádor se vyskytuje méně často a vyskytuje se zejména v obratlích. Hemangiomy mohou být benigní, nemetastazující nádory. V některých případech se mohou chovat maligně a rychle se rozrůstají nebo metastazují. Za takových okolností je nutné přistoupit k radikálnímu řešení, kterým je amputace končetiny.

Pigmentová vilonodulární synovitida

Jedná se o nezhoubná nádorová postižení kloubů, která nemetastazují. Nádor vychází se synoviálních buněk, synovie je červenohnědá, ztluštělá a vyplňuje kloubní dutinu. Pigmentová vilonodulární synovitida se může vyskytnout v každém věku, najdeme ji jak u dětí, tak u mladých lidí mezi 30. a 40. rokem. Postihuje izolovaně jeden kloub, symetrické postižení nebo postižení většího množství kloubu a vyskytuje se jen velice zřídka. Nejčastěji se jedná o kloub kolenní, méně často se jedná o kyčel nebo loket. V oblasti kolene se projevuje bolestivostí, výpotkem a omezením kloubní pohyblivosti. Synoviální tekutina je krvavá a diagnóza se potvrdí pomocí biopsie. Léčba se provádí pomocí synovektomie, ozáření kloubů, v ojedinělých případech je nutná amputace.

Metastázy jiných nádorů

Do kostí nejvíce metastazují nádory prsů, plic, prostaty, štítné žlázy, ledvin nebo zažívacího traktu a gynekologické nádory. Charakter postižení rozlišuje metastázy osteolytické a osteoplastické. Osteolytické metastázy vytváří v kostech defekty s minimální mineralizací, narušují architektoniku kosti a tím také její pevnost. V místech metastáz mohou vzniknout zlomeniny i při minimální zátěži (např. zlomení žeber při masáži). Osteoplastické metastázy mají vysoký stupeň mineralizace. Novotvořená kost je často bezstrukturní a nemá vlastnosti a pevnost zdravé kosti (např. metastázy prostaty).

Paraneoplastický syndrom

Při těchto nádorových onemocněních může dojít k reakci pohybového aparátu, aniž by byl kloub sám přímo napaden nádorovým procesem. Příznaky postižení pohybového aparátu se mohou objevit před samotným nádorovým onemocněním. Tento typ revmatických onemocnění není způsoben nádorovými buňkami, ale jsou zprostředkovány řadou působků. Organismus může zareagovat různým způsobem. Při některých karcinomech se objeví zánět kloubů, který může být akutní nebo přejde do chronického stavu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.