Kód pojišťovny

Co je to ultrazvuk?

Ilustrační obrázek

Ultrazvuk jsou zvukové vlny vznikající kmitáním s vyšší frekvencí, než je schopno zachytit lidské ucho. V lékařské ultrasonografii se používá paprsku ultrazvukových pulsů, které se vytvářejí v sondě. Pomocí sondy pohybuje lékař na povrchu kůže. Co se s každou ultrazvukovou vlnou stane, závisí na charakteru a struktuře tkání a orgánů, kterými prochází.

Vlastnosti ultrazvuku

Sonda produkuje asi 1000 ultrazvukových pulsů za vteřinu a každý z nich trvá pouze nepatrnou chvíli a mezi jednotlivými pulsy jsou malé přestávky. V průběhu těchto přestávek sonda zachytí odrazy ultrazvukových vln, které se vracejí zpět z těla. Tyto odrazy jsou dále počítačově zpracovávány a vyhodnocovány. Podstatnou vlastností ultrazvuku je to, že intenzita ultrazvukových vln, která je potřebná k vytvoření obrázku je nepatrná, že nemá žádný škodlivý vliv.

Ultrazvukové vyšetření

Ultrazvukové (sonografické ) vyšetření je naprosto bezbolestná procedura, kterou provádí speciálně vyškolený lékař. Po úvodním poučení je aplikován pacientovi na kůži gel, který zajistí dostatečný kontakt mezi sondou a kůží, aby mohlo dojít k přenosu ultrazvukové vlny a kvalita obrazu byla odpovídající. Před vyšetřením není nutná žádná speciální příprava a není nutný ani pobyt v nemocnici, kromě okamžiku samotného vyšetření. To se však netýká případů, kdy se vyšetřením diagnostikuje stav, který hospitalizaci nezbytně potřebuje.

Vyšetření těhotných žen

Vyšetření těhotných žen se provádí s co nejvíce naplněným močovým měchýřem, protože se a tak děloha vytlačuje do polohy , která je pro vyšetření vhodnější a ostatní orgány jsou odsunuty z cesty. Mimo to, moč v měchýři vede velmi dobře zvukové vlny a tím zlepšuje kvalitu obrazu.

Informace o plodu

V těhotenství poskytuje ultrazvuk informace o růstu plodu od raných fází těhotenství. Pomocí ultrazvuku můžeme prokázat těhotenství od pátého nebo šestého týdne po poslední menstruaci. V této době je možnoidentifikovat zárodečný vak s embryem. Od sedmého až osmého týdne lze na ultrazvukovém obrazu rozpoznat vyvíjející se zárodek, zda se jedná o vícečetné těhotenství. Ultrazvukové vlny odrážejí charakteristickým způsobem krev, která proudí srdcem plodu. K vyšetřování srdeční činnosti nenarozeného dítěte porodníci často používají přenosné ultrazvukové přístroje. V počátku těhotenství můžeme ultrazvuk využít k diagnostice abnormálního krvácení, jehož častou příčinou je hrozící potrat. Jestliže je na ultrazvuku viditelné pracující srdce plodu, lze těhotenství udržet a budoucí maminka by měla setrvat v klidu na lůžku, dokud krvácení neustane. V případě, že srdce plodu nepracuje, je potrat neodvratný. Pomocí ultrazvuku lze také odhalit abnormální těhotenství, jakým je například mimoděložní těhotenství, kdy se zárodek vyvíjí mimo dělohu, nejčastěji v jednom vejcovodu.

Rutinní ultrazvukové vyšetření

Při normálním průběhu těhotenství se rutinní ultrazvukové vyšetření provádí zpravidla mezi 7. a 14. týdnem, aby se zjistila velikost plodu. Změřením jeho délky lze s velkou přesností odhadnout délku trvání těhotenství. Později se pomocí ultrazvuku měří průměr hlavičky plodu, aby se zjistilo, zda plod správně roste. V případě pochybností správného vývoje plodu se provádí série dalších ultrazvukových vyšetření v pravidelných intervalech.

Umístění placenty

Pomocí ultrazvuku můžeme také zjistit velikost a umístění placenty, což je například důležité při plánování amniocentézy. Při ní je do dělohy těhotné ženy zavedena jehla, kterou se odebere vzorek plodové vody, aby se mohl vyšetřit v laboratoři. Tato metoda je využívána k včasné diagnostice některých vrozených vad a dědičných onemocnění (např. Downův syndrom). Před provedením amniocentézy je žena vyšetřena pomocí ultrazvuku, aby se vyloučila možnost poškození placenty jehlou při jejím zavádění do dělohy.

Abnormální krvácení

Ultrazvuk také hraje podstatnou roli ve všech případech abnormálního krvácení z rodidel v průběhu pozdějších fází těhotenství. Důvodem takového krvácení může být předčasné odlučování placenty od stěny dělohy neboplacenta, která je uložena příliš nízko a zasahuje děložní hrdlo. Takový stav se nazývá vcestnélůžko. Následně při zjištění příčiny krvácení, může lékař rozhodnout o následném postupu. V některých případech se přistupuje k urychlení porodu, jestliže hrozí bezprostřední nebezpečí ze strany poruch placenty, provádí se císařský řez.

Jaká je úloha ultrazvuku ?

Ultrazvuk lze dobře využít při diagnostice těch onemocnění, při kterých dochází ke změně tvaru nebo odrazových vlastností orgánů, které jsou přístupné vyšetření pomocí ultrazvuku. Prostupu ultrazvukového paprsku a vzniku uspokojivého zobrazení orgánů na obrazovce brání vzduch, kosti a tuková tkáň. Z těchto důvodů jsou orgány jako plíce, střeva nebo mozek pro vyšetření nevhodná. Ultrazvuk se uplatňuje v jiných oblastech těla jako rutinní diagnostický nástroj.

Srdce

Ultrazvukové zobrazení srdce a měření průtoku krve velmi prospělo kardiologii. Ultrazvukové přístroje, které jsou používané k vyšetření srdce mají schopnost zobrazit jak samotné srdce, tak i jeho pohyby a proudění krve v jeho jednotlivých částech.

Ledviny a močový měchýř

Pomocí ultrazvuku lze zjistit velikost, tvar a také uložení ledvin, nebo jejich poruchy. Pokud dojde k ucpání močovodu tak se v ledvinné pánvičce hromadí moč a postižená ledvina se začne roztahovat. Ultrazvukovým vyšetřením ledvin lze zjistit například malé nádory.

Gynekologie

Pomocí ultrazvukového vyšetření můžeme zjistit děložní myomy nebo cysty ve vaječnících. Touto metodou se také zjišťuje rakovina vaječníků a někteří lékaři se domnívají, že tato vyšetření by měly podstupovat všechny ženy ve středním věku, aby mohly být včas zachyceny vážné nemoci ještě v raném stadiu. Také ve štítné žláze a ve slinivce břišní se mohou vytvořit cysty, které můžeme pomoci ultrazvuku odhalit.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.