Kód pojišťovny

Jaké jsou příčiny šikany?

Ilustrační obrázek

Bohužel ne všechny děti mají štěstí na dobré mezilidské vztahy a kamarádské spolužáky.

Mohou nastat situace, kdy by člověk nejraději na školní léta zapomněl, protože se k nim pojí celá řada negativních vzpomínek spojených s ponížením a strachem. Šikana je dlouhotrvající opakované a záměrné ubližování a pro její zvládnutí je bezpodmínečně nutné, aby se na jejím odstranění podíleli učitelé, vedení školy, rodiče a také samotné děti.

Důvody šikany

Šikana je jev, který není typický pouze pro školní kolektivy, ale můžeme se s ní setkat v rodině, zaměstnání a dalších sociálních skupinách. Snaha o ovládání druhých, vzbuzování strachu a manipulace s druhými jsou typickým znakem agresora. Tento jev nejde zcela vyloučit, avšak rozhodně by neměl být tolerován. Rozhodně bychom děti měli vést k tomu, aby se uměli jednak účinně bránit a také, aby šikanu netolerovali.

Jaké jsou typy šikany?

Nevhodné typy chování má mnoho různých projevů a podob. Může se jednat o psychické nebo fyzické trestání. Měli bychom zpozornět vždy, když se mění chování našeho dítěte. O šikanu se nejedná v případě, že se vzájemné škádlení střídá s obdobím kamarádství. Pokud, ale dojde k jednostrannému posmívání a znevýhodňování, může se jednat o počáteční fázi šikany. Dítě začne být skleslé a smutné a zpravidla se nikomu nesvěří. V další fázi se můžeme setkat s postupnými fyzickými útoky. Nejprve se může jednat o schovávání nebo braní věcí, což zpravidla začne eskalovat. Rodiče si všimnou poškozených věcí, roztrhaného oblečení nebo ztráty peněz. Dítě se začne bát chodit do školy, ale agresor může pronásledovat svou oběť i v domácím prostředí, a to prostřednictvím internetu nebo sms zpráv. V případě, že je agresor silný a ostatní se ho bojí, tak se mu daří do šikany zapojit i další děti. Oběť pak může získat pocit, že mu nikdo nemůže pomoci a cítí se osamoceně. Psychické křivky a rány však přetrvávají po celý život a mnohdy jsou horší než rány fyzické.

Oběť

Obětí šikany se může stát jakékoli dítě. Některé děti však přitahují pozornost ostatních více. Jaká je příčina? Jedná se zejména o děti, které jsou nějakým způsobem odlišné od druhých. Odlišnost dětí je ve skupině jen velmi těžko tolerována. Může se jednat o fyzický o fyzický vzhled, sociokulturní odlišnosti, potíže při učení, řečí nebo zvýšená ostýchavost. Neoblíbené jsou také děti, které se chovají nevypočitatelně a nemají dostatek sociálních dovedností. Více zranitelné bývají ty děti, které mají úzkostné rodiče.

Kdo bývá nejčastěji agresorem?

Ve větší míře se jedná o děti, které si osvojily nevhodné vzorce jednání a samy zažívají nepochopení ze strany svých vlastních rodičů. Na opačné straně stojí rodina, která své dítě rozmazluje a přehnaně operovává. V takovém případě dítě nemá stanovené hranice a může šikanovat vlastní sourozence nebo dokonce rodiče. Někdy se dítě chová nevhodně proto, že se rodiče rozvádějí, doma je disharmonické prostředí a dítě chce na sebe nějakým způsobem upozornit. V některých případech se jedná o děti, které si samy již šikanou prošly a obávají se, aby se opět nestaly její objetí. Z těchto důvodů raději zaútočí nebo jsou vždy na straně silnějšího.

Podpora rodičů

Důležité je získat důvěru dítě a zjistit co nejvíce možných informací, aby bylo možné si udělat představu o závažnosti celé situace. Důležitá je také délka trvání útoku, zda se jedná o jednoho, či více agresorů a na jakých místech k šikaně dochází. Dalším důležitým krokem je informovat třídního učitele a nepokoušet se situaci řešit pouze vlastními silami. Není vhodné vyčkávat, až se celá situace vyhrotí.

Podpora školy

První stadium šikany lze zvládnout za dobré podpory učitele, výchovného poradce nebo školního psychologa. Kvalitní škola a vzdělaní učitelky měli mít plán na prevenci proti šikaně. V případě, že rodiče oběti snaží kontaktovat rodiče agresora, se situace ve většině případů ještě více zhorší a snaha o smír končí konfliktem. Rozhodně je nezbytně nutné nenechat se odbýt a trvat na stanovení řešení. V případě, že se vám zdá, že se situace nelepší a dítě trpí, je možným řešením převést dítě na jinou školu. Důležitý je však rozvoj správných sociálních dovedností, jinak se situace může opakovat.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.