Kód pojišťovny

Příprava k porodu

Ilustrační obrázek

Na to, co ženu čeká v souvislosti s porodem a péčí o dítě, je dobré se připravit. Pokud se žena vydá na předporodní kurz přímo do porodnice, kde bude rodit, kromě informací o těhotenství a péči o miminko se také podobně dozví, jak to v dané porodnici konkrétně chodí.

I když pro to, aby porod byl co nejpohodovější, může nastávající matka udělat hodně, všechno přece jen neovlivní. Komplikace mohou nastat i v případě, že těhotenství bylo bez zádrhelů. Porod je možné přirovnat k plánovanému sportovnímu výkonu, na který je možné se předem připravit. Dobrá fyzická kondice před otěhotněním je vynikajícím předpokladem zvládání zvýšených fyzických nároků v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Pokud je na tom žena dobře fyzicky, bude mít při porodu sílu na tlačení. Čím lépe bude schopna tlačit, tím je menší pravděpodobnost, že bude muset využít pomoci porodníka.

Cvičení rovněž přispívá k natrénování činností, které mohou příznivě ovlivnit průběh porodu a vnímání porodních bolestí. Posilování břišních a prsních svalových skupin a svalů pánevního dna spolu s nácvikem hlubokého nádechu a povrchního dýchání má prokazatelný vliv na nekomplikovaný  průběh první doby porodní a kvalitu tlačení v druhé době. Velmi důležité je také relaxační cvičení. Napomáhá totiž lépe zvládnout uvolnění při bolestivých kontrakcích, čímž se zlepší spolupráce rodičky s porodníky. Relaxační cvičení pomáhá též k uvolnění budoucí maminky při porodu, zejména  pak při zvládání úzkosti a strachu ve vypjaté situaci.

Dobré zvládnutí dýchání a relaxace při porodu umožní kontrolovat průběh porodních bolestí. Správný způsob dýchání je vhodné trénovat zejména v posledních dvou měsících před porodem. Hluboké dýchání, které je důležité na začátku a na konci děložního stahu, spočívá v hlubokém maximálním nádechu a v pozvolném výdechu. Hluboký nádech se zadržením vzduchu v plicích na  přibližně dvacet sekund má velký význam také při tlačení ve druhé porodní době.

Rychlé a povrchní dýchání může pomoci na vrcholu děložní kontrakce v první porodní době. Toto dýchání ulevuje při nucení na předčasné tlačení v době, kdy porodní cesty ještě nejsou plně otevřené a rodička ještě nesmí tlačit. Tento způsob dýchání by bylo vhodné dobře natrénovat, při porodu je totiž často využíván.

Vleže na zádech se dýchá krátce a povrchně přibližně 30 sekund (tak dlouho trvá děložní kontrakce). Pokud se toto rychlé povrchní dýchání při porodu neprovádí, má rodička tendenci dýchat rychle a zhluboka, což vede nejen k pocitu na zvracení, ale i k brnění a mravenčení končetin nebo k závratím.

Cvičit nebo necvičit?

Pokud jde o pohyb v těhotenství, platí známé pravidlo: všeho s mírou. I když výzkumy naznačují, že kondice maminky v těhotenství má na dítě blahodárný vliv, mělo by se jednat o cvičení vhodné pro těhotné ženy a přiměřený pohyb, který jí nebude dělat potíže. Velmi vhodná je v těhotenství jóga, pilatek, zdravotní cvičení na míčích, plavání, cvičení pro nebolestivá záda, břišní tanec – vše pod odborným vedením se zaměřením na těhotenství. Z pravidelného pohybu žena profituje, vyhne se potížím daným změnami v těhotenství, které pochopitelně gradují a ke konci tohoto období mohou působit velmi obtížně. Může jít o bolestivá záda, nateklé končetiny, zatuhlý krk, zažívací potíže. Zvláštním druhem cvičení, které se v těhotenství doporučuje, je také příprava pánevního dna na porod pomocí speciálního míčku. Tato pomůcka, která se zavádí do pochvy a postupně se zvětšuje, má tělo vytrénovat na průchod miminka, aby se dostalo ven bez nástřihu, a zároveň maminku připravit na porod i psychicky. Postoj odborníků k této pomůcce není jednoznačný: upozorňují  především na to, že při jejím použití je potřeba důsledně dbát na hygienu, aby se do porodních cest nezanesla infekce.

Nezapomínat na odpočinek

Pravidelný a dostatečný spánek je základním předpokladem obnovování fyzických i psychických sil. V těhotenství se nároky na délku odpočinku obvykle zvyšují. To pozná každá těhotná již na počátku gravidity. Potřeba spánku ji přepadá kdykoli během dne. A nejinak je tomu v období před porodem. S postupujícím těhotenstvím a s pomalu se blížícím termínem porodu vznikají často problémy se spaním. Neklid, strach z neznámého a časté noční močení obvykle brání klidnému spánku. Velká děloha navíc omezuje možnost najít vhodnou a pohodlnou spánkovou polohu. Nedostatek spánku může ubrat psychickou i fyzickou sílu, která bude potřeba na zvládání první a druhé porodní doby.

Otec u porodu

Zásadní věc, kterou by si rodiče před příchodem potomka na svět měli ujasnit, je to, zda bude u porodu tatínek. Dnes se to považuje za standard, všechny nemocnice to umožňují, a maminky to považují za mužovu povinnost, aby viděl, co to obnáší a co jeho žena musí zvládnout. Odborníci nicméně upozorňují, že pro řadu mužů je to velké trauma, a i rodičku mnohdy nejistý otec na sále spíš rozptýlí, než aby jí byl oporou. Každý muž je jinak disponován k tomu, aby zvládal bolesti své partnerky nebo pohled na krev.

Vliv přítomnosti otce u porodu na budoucí vzájemný sexuální život partnerů je nepředvídatelný, a to jak z pohledu ženy, tak i z pohledu muže. Zastánci přítomnosti otců u porodu tvrdí, že se negativní vliv na vzájemný sexuální život partnerů nevyskytuje. Ale i takové tvrzení je nutné brát s rezervou. Ne všichni muži jsou schopni „bez následků“ absolvovat porod své partnerky. Přítomnost otce u porodu může prohloubit a zkvalitnit vzájemný vztah partnerů a jejich pohlavní život.

Přítomnost partnera přispívá v průběhu porodu k tomu, aby se rodička lépe vyrovnala s cizím prostředím a nově vzniklou neobvyklou situací. To by mělo vést k její lepší spolupráci s porodníky v průběhu porodu. Aby byl efekt přítomnosti otce u porodu maximální, měl by muž realisticky posoudit své schopnosti a poté absolvovat předporodní kurz, aby se seznámil s celým průběhem porodu.

Partner by rozhodně neměl být nikým, ani nasávající maminkou, přemlouván k tomu, aby byl u porodu přítomen. Pokud sám nechce, není jeho přítomnost smysluplná a po porodu je třeba očekávat často nečekané negativní dozvuky. Je-li společný porod oboustranným přáním rodičů, pak může otec dítěte naopak poskytnout rodičce skvělou podporu, kterou nemůže personál porodního sálu i přes velkou zkušenost a dokonalou kvalifikaci adekvátně nahradit.

Přibližně dvě třetiny rodiček hodnotí své zkušenosti s otcem u porodu pozitivně, přičemž jen obtížně popisují pocity, které jim porod za přítomnosti otce přinesl. U většiny žen přispívá přítomnost otce ke klidu a rozvaze při řešení stresových situací v průběhu porodu. Napomáhá rovněž ke zvládání strachu z neznámého a při úzkostných a panických reakcích, které se mohou během porodu rovněž objevit. V přítomnosti otce se rodička obvykle lépe ovládá a spolupracuje s porodníkem a porodními asistentkami Příznivý efekt otce u porodu je často patrný v redukci psychické nadstavby při procesu vnímání bolesti, v důsledku čehož jsou méně podávána analgetika.

Víte, kdo je dula?

Pokud chce mít nastávající maminka u porodu ženu, může se obrátit na dulu. Dula je osoba, která se stará o těhotnou před porodem, během něj i po něm, pokud si to žena přeje. U porodu jde o duševní, fyzickou a emoční podporu. Správná dula se umí do ženy vcítit, odhadnout její předpoklady, stav, očekávání a přání, takže v rámci možností svých i porodnického oddělení ji poskytuje takový komfort, zázemí a intimitu, jak nejlépe umí. Dobrá dula by v rodičce měla vyvolat pocit bezpečí, důvěry. Rodička by se na ni měla plně spolehnout a odevzdat své pochyby, strachy a nejistoty. Zkušená dula by rovněž měla dobře znát fyziologii porodu a umět včas zareagovat, pokud probíhá něco nesprávně. Úkolem duly je starat se o rodičku v rámci, který určuje porodnice sama, nesmí jakkoli zasahovat do ordinace, medikace ani navrhovaného postupu porodníka.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.