Kód pojišťovny

Autismus

Ilustrační obrázek

Autismus je neurobiologická porucha některých mozkových funkcí.

Jedinec nerozumí tomu, co slyší a prožívá, čímž je narušena jeho schopnost komunikovat a ve společnosti odpovídajícím způsobem reagovat. Z těchto důvodů mají autisté problémy ve vztazích. Přesná příčina autismu není doposud známa a odborníci se domnívají, že vliv na vznik autismu má kombinace genetických faktorů, infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Škála poruch autistického spektra je velice široká, avšak společným znakem je neschopnost navázání vztahů s okolím.

Atypický autismus

Děti, které jsou postiženy atypickým autismem, jsou v některém ohledu méně narušeny, než ty, které trpí klasickým autismem. Dokážou lépe komunikovat nebo mají přehnaný sklon ke stereotypním zájmům. Také děti s atypickým autismem potřebují odbornou péči.

Rettův syndrom

Jedná se o syndrom, který je doprovázen neurologickým postižením s těžkým dopadem na motorické, psychické a také somatické funkce. Viditelná je také špatná pozornost, nízká úchopová schopnost rukou, časté poruchy hybnosti. Tato porucha se týká zejména děvčat.

Aspergův syndrom

Děti trpící aspergovým syndromem jsou dobře intelektuálně vybavené, některé jsou také výrazně nadané (naučí se např. samy číslice nebo písmena, citují z encyklopedie apod.). Mají však potíže s osvojováním a chápáním sociálních situací, obtížně se vžívají do myšlení a pocitů ostatních lidí. Neumí pochopit humor, ironii a nadsázku. Velmi špatně se zařazují do kolektivu.

Dezintegrační porucha

Tento typ poruchy se objevuje nejčastěji mezi třetíma čtvrtým rokem života. Do té doby postihne normálně se vyvíjející dítě z neznámých důvodů mentální retardace a autistické projevy. Jedinec se zhorší v komunikačních a sociálních dovednostech. Může dojít k opětovnému zlepšení stavu, nikoli však na původní úroveň.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.