Kód pojišťovny

Kdo je hypochondr?

Ilustrační obrázek

Jedinec, který trpí až přehnaným zájmem o své zdraví je nazýván hypochondr. Rozhodujícím až klíčovým faktorem pro rozvoj hypochondrie představuje rodinné zázemí, v němž se klade nadměrná pozornost zdraví a také strach. Hluboký vliv na vývoj dítěte může mít chronické onemocnění jednoho nebo obou rodičů, popř. prarodičů, stejně jako úmrtí blízké osoby. Veškeré tyto události mohou být spoušťovým signálem, kdy se jedinec bojí nemoci nebo smrti.

Vliv úzkosti a deprese

S hypochondrií mohou mít souvislost mnohé duševní poruchy. Jednou z nich je úzkostný stav a nepříjemná obava, že se stane něco hrozného. S tím také souvisí mnohé změny tělesných funkcí. Může se jednat např. o zvýšení srdečního rytmu nebo výrazné pocení a nevolnost. Chuť k jídlu se může zvětšit nebo může naopak až vymizet. Dále se mohou objevit poruchy spánku, pocity závratě až mdloby. Hypochondr se mnohdy „zasekne“ na určitých projevech konkrétní nemoci, z které má strach (např. rakovina, nemoc srdce apod.).

Depresivní stavy a nutkavé představy

Mezi další přispívající činitele patří depresivní stavy. Ty zpravidla následují po nešťastných událostech, jako jsou vážná onemocnění postiženého nebo některé blízké osoby nebo zhroucení důležitého vztahu. V pozadí se může vyskytovat také dlouho neřešený citový konflikt, který byl zatlačen až hluboko do podvědomí. Nutkavé představy neboli obscese se vyskytují jako důsledek vlivu rodinného prostředí nebo se může jednat o jevy vrozené. U takto postiženého člověka vznikají nutkavé představy o tom, že se v jeho těle něco děje a stále o tom přemýšlí. Často dochází k vytváření opakovaných rituálů a dotyčný má pocit, že pokud by konkrétní rituál vynechal, onemocní.

Hysterie a duševní onemocnění

Duševní sklony k hysterickým stavům mohou být vrozené a projevovat se při stresové situaci. Jedná se o přehánění běžných tělesných pocitů nebo příznaků lehkých onemocnění. Dotyčný může pociťovat mnohem silněji a vyvine se u něj mimořádný strach, že jeho zdraví nebo život jsou v ohrožení. Schizofrenie a maniodepresivní psychóza jsou dobře známé duševní nemoci, při nichž se hypochondrie může vyskytnout. Příznaky mohou být velice neobvyklém zcela bizarní. Nemocný trpí představou, že se jeho tělo scvrkává nebo otéká. Zvýšený zájem o tělesné funkce může vést k ustavičnému zkoumání vlastního nitra, a dokonce k úplné ztrátě zájmu o okolní svět a přerušení jakýchkoli aktivit.

Příznaky

Při hypochondrii se projevuje celá řada příznaků, které se mohou objevovat po sobě nebo dokonce všechny najednou. Někdy bývá obtížné příznaky odlišit od úzkostných představ. Lékař musí být trvale ve střehu, protože i hypochondrický pacient může onemocnět vážnou chorobou.

Léčba

Hypochondři potřebují získat přesvědčení o negativním nálezu, což bývá mnohdy velmi obtížné, protože hypochondři se naopak neustále domnívají, že trpí hroznou a vážnou nemocí. Zde je na místě vyhledat pomoc psychologa popř. psychiatra a hledat příčiny tohoto stavu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.