Kód pojišťovny

Léčba dotykem

Ilustrační obrázek

Léčebná fyzioterapie je obor, který v rámci svého léčení využívá fyzikálních podnětů a také úzce spolupracuje s ostatními medicínskými obory. Mezi nejčastější onemocnění a potíže, kterými se zabývá, patří akutní a chronické bolesti páteře, degenerativní onemocnění pohybového systému, kloubní blokády, stavy po operacích apod. Velmi dobrých výsledků dosahuje také při léčení neurologických potíží (např. výhřezu meziobratlové ploténky, centrální periferní obrny, syndrom karpálního tunelu apod.).

Léčebné cvičení

Fyzioterapeuti při léčbě mnohých onemocnění vyzdvihují systematicky prováděný pohyb, přesněji řečeno léčebně rehabilitační cvičení. Mezi další rehabilitační metody patří např. hydroterapie, termoterapie, elektroterapie, fototerapie nebo masáže. Fyzioterapeuti mají široké znalosti z mnoha oborů a komplexním přístupem spojený s individualitou nemocného dokážou mnohdy zázraky.

Hydroterapie

Hydroterapie je stará léčebná metoda, která využívá léčivých účinků a vlastností vody. Patří zde tzv. malá a velká vodoléčba. Součástí terapie jsou zábaly, polévání sprchy koupele, podvodní masáž, šlapací koupele apod. Základy této metody u nás položil V. Priessnitz, který mimo jiné propagoval cvičení, pobyt na čerstvém vzduchu a zábaly na bolesti v krku. Jeho věhlas a léčebné úspěchy jsou známy dodnes.

Termoterapie

Termoterapie je léčba pomocí termických podnětů a dělí se na pozitivní a negativní. Při pozitivní termoterapii je teplo do organismu přiváděno a u negativní termoterapie je tomu přesně naopak. Pozitivní termoterapie má hluboký relaxační a protibolestivý účinek. Užívá se zejména před masáží nebo jako samostatná procedura. Mezi negativní termoterapii řadíme např. polárium, kde je sice zima, ale účinky této metody mají svůj úspěch zejména u kloubních onemocnění.

Elektoterapie

Elektroterapie při své léčbě využívá účinků elektrických proudů. Rozlišujeme elektroterapii kontaktní a bezkontaktní a podle typu proudu se rozděluje na nízkofrekvenční, středně frekvenční a vysokofrekvenční. V současné době se kromě rehabilitace využívá také ve sportovním lékařství. Tato terapie je vždy indikována lékařem, který rozhoduje o typu proudu případných kontraindikacích a dalších postupech. Využívá se zejména u onemocnění pohybového aparátu, poúrazových stavech, při léčbě paréz nebo oslabených svalech.

Fototerapie

Fototerapie je velmi stará léčebná metoda, která vznikla v antice a k jejímu rozmachu došlo v 2.polovině 18.století. V současné době je léčba pomocí světla poměrně rozšířená metoda, která má také i velké možnosti použití. K fototerapii patří celá řada přístrojů, se kterými  se setkáváme ve zdravotnických či wellness zařízeních nebo je můžeme použít i při domácí léčbě (solux, biolampa). Další z možností je léčebné využití pomocí barev a světla tzv. fotokolorterapie.

Masáže

 Masáže obecně patří k velmi oblíbeným prostředkům regenerace i léčby. V posledních letech jsou vedle evropských masážních technik populární tradiční asijské masáže. Cílem masáže je příznivé ovlivnění místních i celkových stavů, potíží a vyvolaných změn, které jsou způsobeny chorobou, zraněním nebo námahou.  Masáž je svým způsobem také úkonem léčebným a jako takový má své indikace i kontraindikace. Dále pak masáž přispívá ke stimulaci fyziologických pochodů v organismu, k posílení zdraví a zvyšování celkové odolnosti. Existuje mnoho typů masáž, např. klasická, sportovní lymfatická, reflexní, thajská apod. O některých z nich se budeme zabývat podrobněji.

Klasická masáž

Klasická masáž je soubor mechanických podnětů, které jsou prováděny za účelem preventivním, léčebným a doléčovacím. Tato masáž působí stimulačně při únavě, celkově uklidňuje nebo naopak podle volené techniky tonizuje, zlepšuje spánek apod. Pomocí cílené masáže lze napomoci uvolnění, vstřebávání i odplavení výpotků a usazenin, lze narušit různé tkáňové ztluštěniny. V hlubších tkáňových vrstvách lze pomocí roztírání a vytírání rozrušit srůsty ve zjizveném podkožním vazivu, v okolí kloubů, v průběhu šlach a jejich pouzder.

Sportovní masáž

Sportovní masáž se provádí zejména u sportovců před sportovním výkonem nebo následně po něm. U sportovců dochází k daleko větší únavě a energetickému výdeji než u běžné populace. Je to zejména proto, že jejich tréninkový i závodní výkon se velmi často pohybuje na hranici metabolických i psychických možností. Snaha o dosažení sportovního maxima klade také velké nároky na následnou regeneraci sil. Pomocí komplexní regenerace lez ovlivnit  zdatnost, výkonnost a s tím také souvisí i dosažení maximálního možného výkonu.

Automasáž

Automasáž ve spojení s pohybem může také ovlivnit tělesnou zdatnost a zvýšit odolnost vůči zátěži. Pro provádění automasáže platí stejná pravidla, zásady i způsoby jako u sportovní masáže. Je potřeba zajistit, aby masírovaná svalová skupina byla co nejvíce uvolněna. Samotné provedení masáže vyžaduje větší úsilí a sebedisciplínu, avšak když masér není někde nablízku, musíme si umět poradit.

Reflexní masáž

Reflexní masáž pracuje s principem vzájemného propojení a ovlivňování vzdálených orgánů a systémů. Jedná se o speciální terapeutické ošetření vyžadující velkou znalost vzájemných souvislostí. Tato masáž působí preventivně i léčebně a má na organismus celkově velmi posilující účinek. V případě kombinace s jinými terapeutickými ošetřeními lze dosáhnout mnohých terapeutických úspěchů.

Thajská masáž

Je často spíše rituál, filozofie, než pouhé stačování reflexních bodů, svalů a šlach, které odstraňuje

Překážky v prodění energie v energetických drahách, zbavuje napětí, uvolňuje svalstvo a klouby a je velmi přínosná jak pro tělo, tak pro mysl klienta. Thajské masáže bývají prováděny jako celková masáž, což je velmi příjemné, uvolňující a zdraví prospěšné.

Shiatsu

V překladu to znamená tlak pomocí prstů, proto se při ní používají palce, prsty, dlaně, ale také loktya a chodidla, pomoci kterých se opět nastoluje energetická rovnováha těla.  Shiatsu pracuje na celých akupunkturních drahách pomocí strečinku, tlaku nebo doteku.

Reiki

Reiki aktivuje sebeléčebný potenciál člověka za pomoci dotyků rukou. Slouží k posílení životní energie a k pročištění energetických drah a center v těle. Reiki se předává zpravidla vleže při relaxaci a přes oblečení. Metoda vznikla na principech východní filozofie a je pokládána za formu alternativní medicíny. Pracuje s duchovním polem a energiemi člověka.

Ajurvédská masáž

Ajurvédská masáž se provádí pomocí nahřátého bylinkového oleje a za harmonických tahů dochází k uvolnění celého těla. Tato masáž trvá přibližně devadesát minut a jedná se o relaxační a jemnou masáž, která dává člověka do rovnováhy. Výběr kvalitních olejů je jedním ze základních pilířů této masáže.

Medová masáž

Medová masáž je jednou z detoxikačních metod, které nám pomáhají zbavit naše tělo nežádoucích látek. Během medové masáže se používá zahřátý med, který zlehka proniká do pokožky, vyživí ji a v závěru odstraní nečistoty z těla. V průběhu masáže dochází ke změně barvy medu, což je ukazatelem probíhajícího procesu odstraňování toxických látek.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.