Kód pojišťovny

Imunitní systém a mozek

Ilustrační obrázek

Imunitní systém je vynikající nástroj, který chrání tělo, a to jak zevnitř, tak i zvenčí. Vzájemný vztah mezi imunitním systémem a dalšími systémy v těle (nervovým a hormonálním) z něj činí něco, co spíše než jako samostatný orgán vypadá jako jedna část komplexního systému, který zahrnuje mnoho míst po celém těle.

Psychika a imunita dětí

V posledních letech se velmi horšil imunitní stav malých dětí. Nasvědčují tomu často opakující se virózy, záněty průdušek, zvětšující se krční nebo nosní mandle, ale také i chronické poruchy trávení. Posilovat imunitu u dětí je velice důležité. Přirozená imunita  v těle je zajištěna celým komplexem orgánů. Jedná se zejména o brzlík, slezinu, tenké střevo, lymfatický systém a játra.  Jestliže jsou tyto orgány po dlouhou dobu vystavovány nadměrné zátěži, je zvýšené riziko vzniku onemocnění.

Příliš zatěžovaná psychika

Mezi velkého nepřítele imunitního systému patří právě nadměrná fyzická zátěž.  Míra psychické zátěže je zcela individuální a co je snadné pro jednoho, může být velmi náročné pro druhého. Zejména děti jsou velmi senzitivní a stresové faktory jsou pro děti velmi škodlivé. Děti, které jsou více bázlivé špatně snášejí např. přechod do nového kolektivu, nadměrné požadavky rodičů apod.

Reakce organismu

V případě, že je naše tělo vystaveno stresové situaci, aktivuje limbický systém, který se nachází v mozku veškeré mechanismy na přežití. Dochází k produkci adrenalinu a dalších stresových hormonů v nadledvinkách.  Prokrví se svalstvo, zaktivuje se dýchací a kardiovaskulární systém tak, aby tělo mohlo se stresovou situací bojovat nebo abychom mohli utéct.  Tyto obranné pochody spotřebují dostatečnou dávku energie, a proto si ji tělo musí někde ušetřit. Dochází tedy ke snížení činnosti jiných orgánů. Velmi často zavírá trávící trakt  (chronické bolesti břicha), zavírá imunitní systém, ale také snižuje funkce jiných v tu chvíli nepotřebných orgánů. Velkým stresem se v organismu stimuluje rychlé a náhlé oslabení imunitního systému a jestliže se v té době organismus setká s nějakými viry nebo bakteriemi, dochází k prudkému oslabení imunitního systému.

Prevence

Měli bychom se snažit svým dětem vytvořit klidné a harmonizující prostředí a chápat jeho zájmy a potřeby. Velmi podstatnou podporou imunitních dějů je strava. Rozhodně bychom měli dbát na pestrou a pravidelnou stravu s omezením rafinovaných cukrů a rychlých jídel. Důležitý je také pravidelný a přirozený pohyb na čerstvém vzduchu a dostatek tekutin. Mezi oblíbenou metodu posledních let patří také podpora správné funkce mozkových hemisfér – tzv. biofeedback.

Leváci

S ohledem na to že, emoce a imunitní systém spolu velmi úzce souvisí, je také dlouhodobě známo, že poranění neuronů v mozku může vést k problémům s imunitním systémem. Poškození mozku může odpověď imunitního systému jak stimulovat, tak utlumovat, v souvislosti s tím, která část mozku byla poškozena. V pokusech, které byly prováděny na myších léze v levé hemisféře aktivitu T- lymfocytů potlačila, zatímco léze v pravé hemisféře  funkci T- lymfocytů podpořila. Tento typ asymetrie může objasnit, proč leváctví, které se podle jedné teorie vyvinulo jako reakce na určité onemocnění nebo poškození levé hemisféry, souvisí s dyslexií a sníženou imunitou silněji, než by odpovídalo náhodě.

Stresující zážitky

Lidé vždy věděli, že určité stresující zážitky zvyšují riziko infekce, onemocnění a dokonce smrti. Např. úmrtnost ovdovělých mužů se zvýšila po smrti manželky. Někdy v podstatě lidé „umřou žalem“. Tento jev můžeme také pozorovat u primátů. Odborníci došli k závěru, že psychická a fyziologická narušení, která jsou spojena se ztrátou, nás činí zranitelnější a citlivější vůči chorobám.

Odolnost vůči nemocem

Klinická deprese bývá spojena se snížením úrovně obranných mechanismů těla proti bakteriálním a virovým infekcím a chorobám, včetně poklesu hladiny T- lymfocytů. To může znamenat, že viry nás neustále obklopují a mohou během období deprese, chronické úzkosti a dalších druhů stresu prolomit obranu našeho těla.

Příjemné zážitky

V nedávných studiích odborníci došli k závěru, že příjemné zážitky (např. zábavné společenské činnosti, sporty apod.), mohou působit příznivě na náš imunitní systém po dobu až dvou dnů. Naproti tomu účinky rutinních nepříjemných událostí, které tlumí imunitní systém zpravidla odezní během jednoho dne.

Psychická deprese

Lidé trpící depresí vylučují větší množství potencionálně škodlivých stresových hormonů, včetně kortizolu a noradrenalinu.  Tyto hormony způsobují zrychlení srdeční frekvence, narušení spánku, zvýšení krevního tlaku, zvýšené srážení krve., zvýšení poměru špatného cholesterolu v krvi a narušení rytmu srdce. Kortizol může dokonce zvýšit častost záchvatů nepravidelného tlukotu srdce nazývaných arytmie, které jsou potencionálně životu nebezpečné. Když je deprese vyloučena, biochemie těla se vrátí do normy a často se upraví i nepravidelný srdeční rytmus. Někdy je být šťastnější daleko těžší, než si myslíme a lidé trpící klinickou depresí o tom ví své. 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.