Kód pojišťovny

Štítná žláza

Ilustrační obrázek

Štítná žláza náleží k žlázám s vnitřní sekrecí a je také jednou z nejdůležitějších z nich. Podílí se na vytváření dvou hormon, které současně skladuje a poté vylučuje přímo do krevního oběhu. Tyto dva hormony, navzájem si hodně podobné, obsahují malé množství jódu a zvyšují látkovou výměnu všech tkání v těle, ovlivňují okysličování tkání a získávání energie pro činnost orgánů včetně mozku. Podstatné je, že dochází k ovlivnění nejen fyzické, ale i psychické činnosti.

Příčiny nemocí štítné žlázy

V minulosti byly poruchy štítné žlázy z velké části způsobeny deficitem jodu. Tento deficit v minulosti způsoboval vznik strumy, lidově zvané vole, tedy zvětšení štítné žlázy, někdy závažný nedostatek způsoboval také poruchu tvorby hormonů štítné žlázy. V současné době je jod přidáván do jedlé soli v dostatečném množství, dále se přidává také do kojenecké stravy. I tak nemocemi štítné žlázy trpí stále velké množství lidí, často se jedná o autoimunitní poruchy. Odborníci se domnívají, že z osmdesáti procent se na poruchách štítné žlázy podílí genetické vlivy a ve zbývajících procentech se jedná o vlivy vnějšího prostředí. Mezi škodlivé zevní vlivy patří kouření a stresové situace. Štítná žláza může být poškozena některými léky, radioaktivním zářením, virovými nebo bakteriálními infekcemi. Také těhotenství může ovlivnit některé nemoci štítné žlázy a předpokládá se, že je také jedním z faktorů způsobující poruchy štítné žlázy.

Varovné signály

Soubor příznaků, které nám dávají najevo, že je něco v nepořádku je velice různorodý, a to proto, že nemocí štítné žlázy je více. Při poruchách struktury může docházet k narůstání velikosti žlázy, později i tvorbě uzlů, v malém procentu se může jednat o vnik karcinomů. Zvětšená štítná žláza může nejprve vadit kosmeticky, avšak později může způsobovat vážné zdravotní potíže nebo dokonce komplikace. Poruchy funkce se projevují nadměrnou nebo nedostatečnou tvorbou hormonů. Nadměrná tvorba hormonů je spojena s nervozitou, pocením, ztrátou tukové , ale i svalové tkáně, třesem někdy i poškozením práce srdce.

Průběh vyšetření

Lékař začne nejprve anamnézou, kdy se zjišťují typy potíží, genetická zátěž, prodělané nemoci apod. Dále se provádí vyšetření pohmatem a vyšetřují se orgány, které s činností štítné žlázy souvisí. Po vstupních vyšetřeních se provádí laboratorní testy a sonografie štítné žlázy. Pomocí sonografie je možné změřit velikost štítné žlázy, její vztah k okolním strukturám a zjišťuje se přítomnost tzv. uzlů, což jsou různé odchylky struktury. Nejčastěji se jedná o benigní uzly. K zjištění charakteru ložiska se používá také punkce tenkou jehlou a získaný materiál se posílá na rozbor jednotlivých buněk. Pomocí této metody lze odlišit stavy, kdy je potřeba štítnou žlázu operovat a kdy lze volit spíše konzervativní typ léčení.

Problematika léčby

Prvotním předpokladem pro normální fungování štítné žlázy je přiměřený a dostatečný příjem jodu a selenu. Přirozený výskyt jodu v naší stravě je nedostatečný, proto je přidáván do jedlé soli a dalších potravin. U některých onemocnění štítné žlázy však může nadbytek jodu škodit a vést k poruše tvorby hormonů nebo zvýšit riziko nádorů ve štítné žláze. Přirozenou stravou nadbytek jodu nepřivodíme, ale může k němu dojít po aplikaci některých léků s obsahem jodu, jodovými kontrastními látkami nebo nadužíváním multivitaminových preparátů s obsahem jodu.

Další možnosti léčby

Jestliže dojde u nemocného k prostému zvětšení štítné žlázy v dětském nebo mladistvé věku a nejsou přítomny zvýšené protilátky proti štítné žláze nebo nejsou při sonografickm vyšetření objeveny poruchy její struktury, můžeme zahájit léčbu pomocí jodu. Sníženou až vymizelou produkcí hormonů léčíme náhradou chybějících hormonů ve formě tablet.  Současná medicína ještě nemá jiné možnosti, jak přimět tělo, aby hormony opět začalo tvořit samo. Jestliže dochází k nadprodukci hormonů léčbu, začneme léčbu pomocí léků, které tlumí jejich nadprodukci. Tato nemoc se nazývá tyreotoxikóza. Po zklidnění nadměrné produkce se další postup odvíjí podle příčiny tyreotoxikózy, v některých případech je nezbytný operativní zákrok štítné žlázy. V případě nárůstu štítné žlázy lze opě zahájit léčbu pomocí tablet.  Jestliže došlo k útlaku okolních tkání nebo je podezření na onkologické onemocnění, je opět nutno přistoupit k operačnímu řešení.

Poruchy štítné žlázy u těhotných žen

Plod do poloviny těhotenství nevytváří vlastní hormony a je zcela závislý na tvorbě hormonů v mateřském organismu. To znamená, že jestliže nastávající maminka trpí poruchou štítné žlázy, není tím ohrožen pouze její organismus, ale také vývoj těla i mozku dítěte. U nadměrné produkce hormonů hypertyreózy se devítinásobně zvyšuje riziko vrozených vývojových vad a potratů. Jestliže se tato nemoc včas léčí pomocí vhodných léků, je možno toto riziko do podstatné míry snížit. Nedostatečná tvorba hormonů vede k poruše vývoje mozku, může vyvolat poruchy psychomotorického vývoje, snížení jeho IQ a v nejtěžších případech, které se u nás již naštěstí nevyskytují i kretenismus. Tomu všemu však lze předejít tím, že si nastávající  maminka nechá vyšetřit hormony štítné žlázy v počátku těhotenství a v případě špatných výsledků je správně léčena.

Pobyt u moře

Pobyt u moře patří mezi skvělou relaxaci, avšak není zcela vědecky podloženo, že by krátký desetidenní pobyt u moře nějak výrazně zlepšil funkci štítné žlázy. Je známo, že také obyvatele přímořských států trpí nedostatkem jodu a následně s ním také spojenými nemocemi. Choroby štítné žlázy se vyskytují nejčastěji u žen ve středním věku.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.