Kód pojišťovny

Uhlí, železo a vodní zdroje

Historie zdravotního pojištění, které alespoň vzdáleně připomíná systém dnešního zdravotního pojišťovnictví, je na severní Moravě od počátku spjata s rozvojem zdejšího průmyslu. Vlajkovou lodí rozvoje hospodářství byly především Vítkovické železárny.

Od roku 1828, kdy arcibiskupský hofmistr hrabě Troyer vydal zakládající listinu nových železáren, se stalo jméno Vítkovic, malé obce v panství hukvaldského arcibiskupství, symbolem hospodářského rozvoje Ostravska a okolí. Vhodná poloha, sloje černého uhlí, blízkost vodních zdrojů, to vše vytvořilo prvotní předpoklady úspešného rozvoje železáren. Jestliže v roce 1833 pracovalo v železárnách 45 zaměstnanců, během příštích deseti let se jejich počet zdesateronásobil. V té době už patřily hutě vídeňskému bankéři Salomonu Mayerovi z domu s červeným štítem ,,Zum rothen Schild“ ze Stuttgartu – Rothschildovi.

Desetiletí, které nastoupilo po krizi a depresi na sklonku 60. let, přineslo v dějinách Vítkovických železáren celou řadu pronikavých změn technického i společenského charakteru. Držitel železáren ,,Vítkovické horní a hutní těžírstvo“ v čele s bratry Rotschildovými uzavřelo v rámci dalšího rozvoje firmy smlouvu o kapitálovém vstupu s bratry Gutmannovými. Splynutím rotschildovského a gutmannovského kapitálu v ostravském důlním a hutním podnikání došlo k vytvoření mohutné společnosti „Vítkovického horního a hutního těžírstva“, které získalo dominantní postavení ve výrobě surového železa a těžby uhlí v moravsko-slezské části monarchie.

Dobová fotografie závodní nemocnice ve Vítkovicích
Dobová fotografie závodní nemocnice ve Vítkovicích

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.