Kód pojišťovny

Řízení tělesné teploty

Ilustrační obrázek

Termoregulace představuje schopnost organismus udržovat stálou tělesnou teplotu, i když tvorba tepla a jeho ztráty nepřetržitě kolísají. Jednotlivé druhy teplokrevných živočichů se mezi sebou liší teplotou, na níž je tělo udržováno. Podle změn teploty prostředí se vytváří určitý teplotní rozdíl mezi vnitřkem organismu, jeho povrchem a zevním prostředím.

Teplota lidského těla

Teplota lidského těla se pohybuje mezi 36,0-36,7°C, což je fyziologická teplota, která kolísá v průběhu dne. Ranní minimum nastává mezi 4. - 6. hodinou, odpolední maximum je mezi 16. -18.  Hodinou. Ve většině případů rozdíl mezi teplotním minimem a maximem činí několik desetin stupně, výjimečně však i 1. stupeň. Z těchto důvodů se doporučuje měřit teplotu minimálně dvakrát denně. Informace o tělesné teplotě, kterou měříme lékařským teploměrem, patří mezi základní diagnostické údaje. Nejčastěji měříme teplotu v podpaží, a to po dobu 7 minut, přičemž fyziologické rozpětí je mezi 36 -36,9 °C. Kromě toho měříme také teplotu v ústech, která je o 0,3 °C vyšší než v podpaží.  Teplota v konečníku dosahuje fyziologických hodnot mezi 36,5 – 37,4 °C. U žen se sleduje také teplota v pochvě, která je ovlivněna hormonálními změnami během vaječníkového cyklu a v průběhu ovulace nastává její zvýšení o 0,5°C.

Únik tepla z organismu

Tělesné teplo uniká z organismu zejména tělesným povrchem, a to následujícími způsoby:

  •          Sáláním – jedná se o proces, při kterém je přenášeno teplo z jednoho předmětu na druhý, aniž se vzájemně dotýkají.
  •          Vedením – jedná se o děj, při kterém dochází k výměně tepla vzájemně se dotýkajících předmětů. Intenzita výměny je úměrná rozdílu teplot obou předmětů.
  •          Proudění – pohyb molekul plynu nebo tekutiny z místa s určitou teplotou do místa o jiné teplotě. Člověk nacházející se v chladném prostředí, ztrácí teplo vedením do vzduchu, jenž jej obklopuje a sáláním na chladné předměty nesvém okolí.
  •          Odpařování – zbavení se přebytečného tepla, např. vody z pokožky a sliznic.
  •          Pocení – patří mezi nejdůležitější termoregulační mechanismus.

 

Jak je teplota řízena?

Tělesná teplota je řízena centrem, které se nachází v hypotalamu. Zde najdeme také velké množství neuronů, které jsou citlivé na změny teploty. Tato centra dostávají informace z termosenzorů, které se nachází v kůži, páteřní míše a dutině břišní. Veškeré tyto složky, které se spolupodílejí na řízení tělesn teploty, označujeme jako hypotalamický termostat, což je systém udržující stálou tělesnou teplotu. Hypotermie neboli snížení tělesné teploty až na 28 -30°C, vede k výraznému snížení metabolismu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.