Kód pojišťovny

Inkontinenci lze předejít

Ilustrační obrázek

Pánevní dno tvoří svaly a vazy, jejichž úkolem je být oporou orgánům takzvané malé pánve, tedy děloze, močovému měchýři s močovou trubicí a konečníku. Mají je udržovat na správném místě a ve správné poloze, aby plnily svou funkci za všech okolností. Díky nim žena dokáže snáze zvládnout porod nebo ji nezačne trápit inkontinence. Tento opěrný systém se také podílí na celkovém držení těla, protože je součástí stabilizačního systému páteře. Kondice pánevního dna má také vliv na sexuální prožitek.

Pravidlo, že má žena výbornou fyzičku a díky tomu i silné pánevní dno, často neplatí. Svaly pánevního dna jsou svaly vnitřní. Jejich aktivace i relaxace je závislá na uvědomění si jejich uložení v malé pánvi. Oslabené svaly pánevního dna totiž nemusí být nutně spojené se symptomy inkontinence. Častěji jsou spojené s bolestmi zad a nezáleží tolik na věku. Že je pánevní dno oslabené, se nejčastěji žena dozví právě proto, že trpí inkontinencí při kašli, kýchání nebo smrkání.

Nesprávnou funkci poznáme snadno

O tom, jak moc je zdravé pánevní dno důležité, se přesvědčíme, když se dostaví potíže. Například při nechtěném úniku moči nebo když poklesne děloha. Nepružné svaly pánevního dna se však mohou podílet i na poruchách plodnosti a na komplikacích při porodu. Jejich nedostatečné zapojení má také dopad na bolesti zad, kyčlí, hlavy a krční páteře. Dojít může i k rozestupu břišních svalů, takzvané diastáze.

Asi nejčastějším projevem oslabeného pánevního dna je nekontrolovaný únik moči. Poprvé se obvykle objeví při kýchnutí nebo poskoku. Urologové to nazývají stresová inkontinence – ve stresu je močový měchýř, nikoli pacientka. Psychická nepohoda bývá až následkem vlastní inkontinence. Močový měchýř je takzvaně ve stresu, protože povolené pánevní svaly jej nedrží v poloze, která je pro něj a svěrač ideální. Během námahy, kdy se na měchýř přenáší tlak břicha, dojde k úniku moči. Tímto typem inkontinence trpí zhruba 20 % pětačtyřicátnic a až 30 % padesátiletých žen.

Pro takzvaný stresový typ inkontinence je typický únik moči při zvýšení nitrobřišního tlaku například při kašli, běhu, poskoku a podobně. Příčinou úniku moči může být zvýšená pohyblivost močové roury a hrdla močového měchýře, která vzniká nejčastěji po těžkém porodu a také u těžce pracujících žen. Dále se na rozvoji tohoto typu inkontinence podílejí strukturální změny ve stěně močové roury, které vznikají u žen po přechodu.
Urgentní inkontinence se projevuje naléhavým nucením na močení. Její příčinou mohou být neurologická onemocnění, případně se objeví jako následek zánětu, operace nebo nádorového onemocnění.

Správná funkce svalů

Aby pánevní dno dobře fungovalo, musí být jeho svaly dostatečně pružné, schopné uvolnit se i aktivovat čili zatnout. A právě to může být problém, protože postupem času na pánevní dno působí dlouhodobě jednostranně určité vlivy, takže svaly svoji pružnost ztrácejí. Škodí jim nadměrná fyzická zátěž, špatné pohybové stereotypy či chůze na vysokých podpatcích. Také stres a nezvládnuté emoce mohou svaly stáhnout a nepovolit. Naproti tomu nedostatek pohybu a kolísání hormonální hladiny často způsobují nadměrné uvolnění těchto svalů. Ty pak nejsou pro orgány malé pánve oporou, což se může projevit zmíněným únikem moči, případně stolice. Naštěstí svaly pánevního dna patří mezi příčně pruhované, tedy vůlí ovladatelné, a tak se dají trénovat a jejich pružnost můžeme obnovit.

Zvýšené riziko v těhotenství

Riziko rozvoje inkontinence se významně zvyšuje nejen u žen, které porodily více dětí, ale rovněž u těch, které porodily alespoň jedno dítě o hmotnosti více než 4000 g. Natažení svalů a vazů pánevního dna a velká pravděpodobnost částečného narušení pánevních nervů vznikajícího během porodu přirozenými cestami se považují za hlavní příčiny uvolnění závěsných vazů mezi kostmi stydkými a močovou trubicí a močovým měchýřem. Jejich úkolem je udržovat tyto orgány ve správné anatomické poloze v těsné blízkosti stydkých kostí. Tato poloha se považuje za základní podmínku udržení moči při zmíněném zvýšeném nitrobřišním tlaku v průběhu fyzické aktivity.
Některé ženy se proto „domáhají“ porodu císařským řezem a myslí si, že tak riziku inkontinence předejdou. Na první pohled by se to sice mohlo zdát být logické, ale odborné medicínské studie zkoumající vliv císařského řezu na stresovou inkontinenci tvrdí, že tomu tak v praxi není.

Jestliže nejběžnějším urologickým problémem žen po třicítce je občasná stresová inkontinence, pak starší matky jí trpí téměř vždy. U starších maminek nebo těch po těžkém porodu se neobnoví v plné míře funkce svěrače močového měchýře a žena trpí v menší či větší míře močovou inkontinencí.
V některých případech může po porodu dojít k dočasné ztrátě citlivosti v intimních partiích. Obvyklé nutkání k vyprázdnění se nemusí hned objevit a močení bývá zpočátku velice nepříjemné, protože moč může pálit v místě nastřižené hráze.

Když cvičení nepomůže

S inkontinencí moči se nežije snadno. Zhruba 30 % žen s tímto problémem trpí depresemi ze snížené kvality života. To je důvod, proč se nakonec dotyčný rozhodne vyhledat pomoc. Jedním z řešení je operace metodou TOT. Při zákroku se pod močovou trubici zavádí speciální nevstřebatelná páska, která  pak při nitrobřišním tlaku uzavírá močovou trubici a brání tomu nechtěnému úniku moči. Zákrok se provádí v krátkodobé anestezii, trvá přibližně 15 minut, rekonvalescence bývá asi deset dnů a úspěšnost je 80-90 %.

Další metoda je vhodná pro ženy se syndromem uvolněných poševních stěn a pánevního dna a s lehkou i střední inkontinencí. Při této neurochirurgické metodě laser tepelně působí na vaginální tkáň, povzbuzuje přetváření kolagenu a nových kolagenových vláken. Po zákroku se zlepší podpora močového měchýře. Výkon probíhá bez anestezie, rekonvalescence je rychlá a kromě vymizení inkontinence zkvalitní i prožívání pohlavního styku.

Pravidelné cvičení

Pánevní dno je citlivý mechanismus. Jeho stav a případné ochabnutí ovlivňuje mnoho faktorů. Roli hraje vrozená dispozice – to, jakou kvalitu pojivových tkání má žena v genech. Dalším významným faktorem jsou porody, jejich počet, doba trvání, způsob porodu, velikost dítěte a kvalita poporodního ošetření. Roli hraje i těžká fyzická práce ženy nebo častá nadměrná námaha. Abychom se problémům s inkontinencí vyhnuli, měli bychom svaly pánevního dna pravidelně procvičovat i relaxovat, jinak budou mít sklony k oslabení. Podle sexuologů by se mělo stát procvičování pánevních svalů součástí běžné péče o tělo jak u žen, tak u mužů, a to zejména po 35. roce věku. V sexuální oblasti vede ochablost těchto svalů ke snížení intenzity prožitků při sexu a může způsobit i bolestivost při styku.

Zabránění inkontinenci i dalším problémům, za které mohou nepružné svaly pánevního dna, prokazatelně pomáhá speciální cvičení. Stejně tak je důležitá správná aktivace i uvolnění svalů při běžných pohybových aktivitách. Známá je sestava Kegelových cviků, ale úspěch přináší zejména cílené postupy, například elektrostimulace, posilování a uvolňování svalů se speciálními pomůckami. S výběrem konzervativní metody a postupu vám pomůže gynekolog, urolog nebo fyzioterapeut na základě výsledků vyšetření. Správně zvoleným cvičením je možné kompenzačně zvládnout i následky poranění svalů pánevního dna. Pro přesnější volbu té nejvhodnější terapie slouží cílené vaginální vyšetření. Jestliže má žena svaly pánevního dna utržené, což se stává při těžkých porodech velkých miminek, projeví se to za deset či více let právě poklesem močového měchýře nebo dělohy. Pokud je pokles orgánů teprve v počátečním stadiu, není nutné hned zvažovat operaci, protože pomůže fyzioterapie. Totéž platí i o úniku moči.

Začít co nejdříve

S posilováním svalů pánevního dna můžeme začít už během dospívání. Cvičení není nikterak náročné. Musíme si uvědomit, kde se svaly pánevního dna nacházejí, a naučit se je stahovat dovnitř pánve a vtahovat nahoru směrem k pupku. Stahování a vtahování svalů pánevního dna je možné zařazovat v průběhu dne s delší výdrží jako trénink vytrvalostní. Dále se svaly pánevního dna dají vtahovat proti kašli, kýchání a zvedání těžkých břemen jako trénink rychlostní.

Cvičení po porodu je závislé i na tom, jak byl porod náročný. Žena po šestinedělí by si měla nechat vyhodnotit celistvost – strukturu pánevního dna, jestli není utržené. Má-li žena pánevní dno v pořádku, může jej postupně začít zatěžovat. Nejčastěji do půl roku po porodu by žena měla být v pořádku, bez úniku moči. Začít s cvičením by ale ženy měly už před porodem, v průběhu těhotenství. Jedním z velmi účinných, a přitom naprosto jednoduchých cviků je ten, při kterém vší silou vtahujete konečník dovnitř tak, jako byste chtěli zadržet stolici.

Než začnete své pánevní dno trénovat, musíte jeho svaly objevit a naučit se je ovládat, aby se místo nich nezapojovaly hýždě (hlavně na začátku vtahování svalů pánevního dna) břišní svaly nebo jenom svěrače. Pomůže vám v tom představit si jemné pohyby svalů v pánvi například při výdechu a nádechu. Existuje mnoho pomůcek, díky kterým začnete vnímat tyto svaly. Dříve k tomu účelu sloužily třeba Venušiny kuličky, které se vkládají do vagíny. Později přibyly speciální cvičební pomůcky pro posilování pánevního dna.

Pomocí vyšetření a zhodnocení síly svalů pánevního dna od 0 do 5 lze vybrat účinné cvičení a rovněž pomůcky. Při svalové síle pánevního dna na stupni 2 je vhodné použít vaginální tonizéry Kegel 8. Tři různě těžká závaží ze silikonu se podle návodu postupně zavádějí do pochvy a donutí aktivně zapojit již ochablé svaly.
Jsou-li svaly na hodnotě 0, je nejprve nutná jejich elektrická stimulace. Prokáže-li se svalová síla na stupních 2 až 5, je vhodné biofeedbackové cvičení vestoje, při němž žena sledovaná ultrazvukem pozoruje, jak se jí daří vlastní vůlí ovládat svaly pánevního dna, vědomě tak fixuje zpevnění i uvolnění pánevního dna. Tato cvičení jsou startem pro vnímání základní funkce svalů pánevního dna a trénink je důležitý při běžných denních činnostech během vaření, úklidu, chůze.
Objevit, aktivovat i uvolňovat svaly pánevního dna můžete při dechovém cvičení. Vleže na zádech s nohama pokrčenýma a chodidly opřenými o podložku snižte těžiště pánve a beder tak, abyste v této oblasti cítila kontakt s podložkou. Se zavřenýma očima volně dýchejte a postupně začněte myslet na pánev.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.