Kód pojišťovny

Přišlo na svět příliš brzy

Ilustrační obrázek

Běžné těhotenství trvá přibližně 40 týdnů. Čím dříve přijde dítě na svět, tím hůře pro ně. Musí se potýkat s adaptačními problémy, jako je dýchání, udržení správné teploty, přijímání potravy či infekce.

Proč se tak stane a dítě se narodí příliš brzy, se nedá stoprocentně vysvětlit. Rizikové faktory se mohou vyskytnout jak na straně matky, tak na straně plodu. Některé z nich jsou ovlivnitelné, jiné nikoli.

Předtermínový nebo předčasný porod nastává tehdy, kdy k němu dojde před dokončením 37. týdne těhotenství. Nedonošenci se dělí na velmi nezralé (pod 1000g), středně nezralé (do 1500g), nezralé (mezi 1500-2500g). 60% úmrtnost mají novorozenci s váhou mezi 500-1500 gramy.

Nejzákladnějším faktorem pro přežití je schopnost plic dýchat samostatně. Životaschopnost plodu je u nás, stejně jako ve vyspělých západoevropských zemích, stanovena na 24. týden těhotenství, což představuje extrémně nedonošené novorozence s porodní váhou 500-750 g.

V populaci dochází k předčasným porodům zhruba v 6-8 %.

Příčiny předčasného porodu

Žijeme bohužel v době, kdy přibývá těhotenství, která zařazujeme mezi riziková. Příčin a důvodů, proč dochází k předčasnému porodu, je několik. V některých případech se však nikdy nezjistí, proč se děťátko narodilo předčasně.

Stará babská pověra, že je lepší porodit dítě v sedmém měsíci než v osmém, je skutečně jen babskou pověrou, která nemá s pravdou nic společného. Čím déle miminko v maminčině bříšku vydrží, tím pro něj lépe.

Komu tedy hrozí předčasný porod?

 • Věk budoucí maminky je nižší než 16 a vyšší než 40 let
 • Ženy s výškou pod 160 cm, hubené, s úzkou pánví a naopak ženy s nadměrnou hmotností vzhledem k jejich výšce
 • Opakované předčasné porody - pokud předcházející těhotenství skončilo předčasným porodem, je riziko, že se to může opakovat
 • Budoucí maminky - kuřačky nebo požívající nadměrně alkohol nebo jiné drogy
 • Ženy se slabou, nevyváženou výživou v době těhotenství
 • Ženy nadměrně citlivé, úzkostlivé typy žen
 • Ženy se závažným zdravotním onemocněním
 • Nejčastější příčinou předčasných porodů bývají infekce močových nebo porodních cest
 • Víceplodové těhotenství, například čekáte-li dvojčata nebo trojčata
 • Nedostatečnost děložního hrdla, tzn. že se začínáte předčasně otevírat
 • Polyhydramnion = zvýšené množství plodové vody
 • Placenta nevykonává dostatečně svoji funkci
 • Onemocnění matky v těhotenství (těhotenská cukrovka, preeklampsie)
 • Vrozené vady plodu nebo vady dělohy

Příznaky předčasného porodu

Známek, které signalizují počínající předčasný porod, je hodně a vždy je nutné konzultovat je s lékařem. Ne vždy jde totiž o předčasný porod. Pokud žena cítí častější a bolestivější děložní stahy (v pokročilejším těhotenství jsou kontrakce již častější a jsou normální, ale neměly by být pravidelné), bolí ji v podbřišku nebo cítí tlak v břiše či zádech, případně začala krvácet, je nezbytné, aby se nechala vyšetřit odborníkem. V případě, že ženě odteče plodová voda (může jít jen o nepatrné množství plodové vody, které je téměř okem neviditelné), je nutné, aby žena odjela na porodnické oddělení. V tomto případě totiž hrozí infekce, které může poškodit plod.

Stadia předčasného porodu

 • 1.stadium: Hrozící předčasný porod - bolestivé pocity v podbřišku a v kříži. Výtok z rodidel je zvýšen, případně zbarven krví.
 • 2.stadium: Začínající předčasný porod - bolestivé pocity se mění na kontrakce, děložní hrdlo se postupně zkracuje
 • 3.stadium: Předčasný porod je v chodu - kontrakce jsou čím dál silnější a častější, děložní hrdlo je spotřebované
 • 4.stadium: Předčasný odtok plodové vody

Co dělat? V případě podezření, že by mohlo jít o předčasný porod, ihned zanechte toho, co v tu chvíli děláte. Vypijte 2-3 sklenice vody, lehněte si na levý bok a oddechujte. Jsou-li vaše pocity a příznaky velmi intenzivní nebo vám odtekla plodová voda, nejlepší je zajít rovnou do nemocnice.

Jestli už vám předčasný porod hrozí, budete s největší pravděpodobností hospitalizována. Snahou je porod oddálit a poskytnout dítěti čas, aby dozrálo.

Lékař s vámi sepíše anamnézu, zeptá se vás na vaše pocity související s předčasným porodem. Potom bude následovat gynekologické vyšetření, kterým lékař stanoví tzv. cervikální skóre, tj. rozměry děložního hrdla, jeho konzistenci. Může také odebrat vzorek z děložního hrdla na kultivaci - zjištění infekce. Kolem 80 % předčasných porodů vzniká totiž následkem infekce matky a v naprosté většině případů infekce k plodovému vejci přechází pochvou.

Dalším krokem bývá obyčejně kardiotopografické vyšetření - připojení na monitor, který snímá kontrakce a zároveň srdíčko miminka.

Pokud udáváte podezření na odtok plodové vody, udělají vám tzv. Temesváryho zkoušku, která ukáže, jestli jde opravdu o plodovou vodu.

Prokáže-li se, že jde o hrozící předčasný porod, bez jakéhokoli odkladu vás hospitalizují na gynekologicko - porodnickém oddělení. Na lůžku budete v tzv. Trendelenburgově poloze, což znamená, že dolní část těla budete mít výš než horní.

Matce se podávají léky tlumící děložní činnost (tokolytika), kortikoidy (látky, které podporují zralost orgánů dýchacího systému) a případně antibiotika (používají se hlavně při předčasném výtoku plodové vody, nebo pokud je prokázaná přítomnost infekce).

Může se stát, že vaše příznaky nebudou velmi intenzivní, spíše jen náznakové, nebo za krátkou dobu přejdou. V takovém případě gynekolog pravděpodobně udělá potřebná vyšetření a pošle vás domů s poučením o klidovém režimu, abyste se nenamáhala a dostatečně si odpočinula.

Pokud váš gynekolog pojme podezření, že vám hrozí předčasný porod, měl by vás okamžitě poslat do poradny pro riziková těhotenství, nejlépe do centra, kde je návaznost na další případnou péči o předčasně narozené novorozence. Intermediárních center (když dojde k porodu po 32. týdnu těhotenství) je v České republice asi dvacet, perinatologických center (k porodu dochází před 32. týdnem těhotenství) je u nás dvanáct.

Součástí perinatologických center by měla být i poradna pro rizikové novorozence. Ta koordinuje péči o nedonošené děti, spolupráci s lékařem pro děti a dorost, který má toto dítě v péči. Do těchto poraden se zvou děti, které se narodily pod 32. týden nebo 34. týden těhotenství, či pod 1500 gramů.

Jak zvládnout rizikové těhotenství?

 • Minimální tělesná námaha a duševní traumatizace, žádný sport, žádné cestování na dlouhé trasy, zejména letadlem, nejlépe ani nepobývat mimo svůj domov či republiku.
 • Omezit sexuální aktivitu, a pokud není milování zcela zakázáno, pak raději s mužskou ochranou. Bez ní totiž hrozí přenos infekce.
 • Nekoupat se v horké vaně, optimální je vlažná sprcha.
 • Konec domácím pracím! Žádné luxování, mytí podlahy nebo oken.
 • Nezvedejte těžké předměty, nenoste těžké nákupní tašky, nošení dětí na rukou omezte na minimum.
 • Větší část dne relaxujte ve vhodné poloze (v polosedě, vleže na levém boku)
 • Vše je ovšem ryze individuální a vše musí rozumně posoudit těhotná i její lékař. Některá žena je doma stresovaná nicneděláním a ve větší pohodě by byla v práci než sama doma.

Předčasný porod

Předčasný porod se zásadně liší od fyzického porodu v termínu. Neoperační porod je možný jen v případě, je-li miminko v porodní poloze záhlavím a předpokládaná porodní hmotnost je 2500 g a více. Přítomný lékař posoudí celkové podmínky, stav matky a plodu. U předčasného porodu se provádí preventivní nástřih hráze na ochranu hlavičky miminka, aby nebyla vystavena nadměrnému tlaku. V ostatních případech (např. v poloze zadečkem, při víceplodovém těhotenství) nebo při komplikacích se předčasný porod provádí císařským řezem.

Obávaný inkubátor

Novorozenecká jednotka intenzivní péče je místo, kde jsou hospitalizováni rizikoví a nedonošení novorozenci. Nedonošenému dítěti je potřeba zajistit vše potřebné, aby se mohlo dál vyvíjet. Vlastně všechny orgány a systémy jsou nezralé - nefunguje termoregulace, plíce, dítě má problémy s udržením tlaku, zajištěním vnitřního prostředí a látkové výměny, trávicí trakt není dozrálý na příjem a zpracování potravy, nefungují plně ledviny, nezralý je i zrak a sluch, imunitní systém.

Možná rizika

Nezralý organismus nedonošence se nedokáže rychle přizpůsobit vnějšímu okolí. Jeho tělíčko se kvůli malému množství tuku a nezralého regulačního centra snadno podchladí, stejně jako mu hrozí i přehřátí. Právě inkubátor zajišťuje správně teplé a přiměřeně vlhké prostředí, které udržuje vhodnou teplotu, vlhkost, případně i množství kyslíku, které je přesně určeno pro potřeby každého dítěte.

Daleko větším rizikem pro přežití jsou nezralé plíce, které nemají dostatečně vyvinuté sklípky, nejsou schopny udržet svůj objem a řádně okysličit krev. Pokud nestačí vzduch obohacený kyslíkem v inkubátoru, umístí se kolem hlavičky dítěte průhledná plastiková maska, do které se trubicí vhání další kyslík. Některé děti jsou příliš slabé, takže potřebují při dýchání mechanickou pomoc, takzvaný ventilátor. V takovém případě se opatrně zavede nosem nebo ústy dítěte plastiková hadička do jeho dýchacího ústrojí a napojí se na ventilátor.

Některé děti jsou natolik nezralé, že samy vůbec nedokážou strávit potravu. Musí pak být krmeny nitrožilně pomocí speciálních výživných roztoků. V případě, že dítě dobře tráví mateřské mléko nebo jeho náhražky, ale má zatím příliš slabý sací reflex, dostává potravu přímo do žaludku tenkou plastikovou sondou. Když už miminko samo dobře dýchá a dokáže polykat, může být krmeno ústy, a to buď po malých dávkách z injekční stříkačky, nebo savičkou z lahvičky, případně i po lžičkách.  K přechodu na postupné plné kojení dochází přibližně mezi 33.-40. gestačním týdnem. Mateřské mléko, které se tvoří u maminek, jež porodily nezralé miminko, se liší od mléka jiných maminek. Obsahuje větší množství různých živin, hormonů, růstových, imunitních  a protizánětlivých faktorů, které potřebuje právě a jen nezralé dítě. Pokud není možné zajistit takové mléko, podávají se dětem speciální formule mlék pro nedonošené děti. V našich porodnicích se mateřské mléko jiných matek „cizím" dětem podává, na rozdíl např. od USA, kde se toto nedělá z důvodu možné nákazy HIV, syfilidou nebo žloutenkou.

Vážné následky mívá i případný otok nebo krvácení do mozku, protože hrozí rozvoj dětské mozkové obrny. Postiženy bývají i další smyslové orgány, často je zasažen zrak. Nedonošenci nemusí mít v pozdějším věku nižší IQ, přesto mívají problémy se vstřebáváním informací.

Konečně domů

Nezbytné je přizpůsobit všechno potřebám miminka - žádné návštěvy, pečlivé hlídání pokojových teplot a úrovně vlhkosti vzduchu, zkrátka odstranit cokoli, co by případně ohrožovalo fungování plic. K většině miminek dochází týdně dětská lékařka. Obvodní dětský lékař také odesílá dítě ke kontrolnímu sledování v domluvených časových intervalech. Výhodná je spolupráce s centry pro sledování rizikových a předčasně narozených dětí, která se často sdružují s klinickým pracovištěm vyššího typu (fakultní nemocnice).

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.