Kód pojišťovny

Pohybová aktivita dětí

Ilustrační obrázek

Pohyb je pro děti naprosto přirozenou potřebou.

Již od útlého dětství, pokud se dítě cítí ospalé a unavené, začne se energicky pohybovat v postýlce, vzpínat se, vyskakovat ze židličky nebo běhat po místnosti. Pohyb poskytuje dětem již od narození radost a jistou výhodu. Ve srovnání s dětmi, které jsou pasivní a pouze v klidu sedí,  získává dítě, které je aktivní a cvičí obrovské množství informací o svém těle a okolním prostředí. Fyzické zatížení nutí děti řešit různé situace, což je důležité pro rozvoj jejich myšlení, intuice. Bylo prokázáno, že pohyb v raném dětství spouští schopnost učení v mozku.

Radost a elán

Pravidelné cvičení dodává tělu energii, pozitivní náladu, člověk lépe zvládá fyzickou i psychickou zátěž a stává se odolnější. Pravidelně sportující osoby jsou čilejší, mají více radosti ze života a snadněji překonávají vzniklé překážky.

Rodiče jsou jako zrcadlo

Rodiče jsou pro děti jejich vzorem. V případě, že tráví volný čas pasivně, budou i děti projevovat nízkou aktivitu. Děti jsou bohužel často nuceny omezovat svoji přirozenou potřebu pohybu, protože jim v tom dospělí brání. Například jsou omezeny hodiny tělesné výchovy, omezuje se pohyb o přestávkách atd., což přispívá k sedavému způsobu života.

Zdatnost pěstujme již odmalička

Pohyby jako lezení, plazení, koulení, otáčení, válení, houpání jsou nezbytné pro vývoj dětského mozku. Děti potřebují čas strávený v lehu na břiše, aby mohly projít základním vývojem , který spojí mozek  s ostatními orgány a tak se vytváří předpoklady pro čtení, psaní, sociální vnímání a zdravé chování. Jestliže dítě nemá možnost projít tímto postupným motorickým vývojem, mohlo by mít později problémy ve škole s učením a chováním, bez ohledu na míru inteligence. Na druhou stranu je chyba pokud dítě učíme sedět nebo chodit příliš brzy. Vhodnější je, nechat uzrát čas až v momentě, kdy je organismus na takovou změnu připraven. Na rodičích je, aby zajistili dostatek příležitostí a příroda se postará o správné tempo vývoje.

Pravá a levá polovina mozku

Mozek se skládá ze dvou hemisfér, které jsou oddělené a nepropojené. Levá hemisféra řídí logické operace, jako zaměstnání, studium, domácí práce, a snaží se dobrat logické podstaty problémů. Levá hemisféra monitoruje stres a snaží se dobrat logické podstaty.

Množství energie a kondice

Děti, které mají dobrou životosprávu, mají nejen pevnější zdraví, ale také dostatek energie a snadněji se učí. Podpořit dítě v konzumaci zdravých jídel je povinností každého rodiče. Vhodná strava pomáhá aktivním dětem zejména při:

  • Růstu a správném vývoji.
  • Upevnění zdraví.
  • Oddálit únavu a dodržet dostatek energie po cvičení.
  • Podpořit radost a nadšení z pohybu.

Bohužel v současné době vzhledem k uspěchanému životnímu stylu  se v mnohých rodinách stává jídlo okrajem zájmu  a klasická příprava jídel se pomalu vytrácí. Děti, které se stravují nevhodně jsou často obětmi rodičů, kteří jsou v zajetí spěchu. Na tréninky je vhodné nosit banány, jogurt, pití a utišit tak hlad do doby než se vrátíme domů a připravíme plnohodnotné jídlo.

Aktivní děti

Pro aktivní děti je nutností mít stejné množství energie jako pro jejich rodiče, možná i více. V průměru potřebují desetileté děti 8500-9500kJ denně. Mezi aktivními  šestiletými dětmi je průměrný energetický příjem 6700-7500kJ. V případě, že se dítě vyvíjí a roste normálně je předpoklad, že jeho tělo dostává dostatek všeho co potřebuje. Jestliže je dítě nadměrně unavené nebo letargické, může být na vině nedostatečný příjem energie. Každé hlavní jídlo nebo svačina by měly energii dodávat především ve formě složených sacharidů (obiloviny, ovoce a zelenina), protože to jsou nejvhodnější zdroje pro svalstvo aktivních dětí.

Obiloviny

Mezi obiloviny řadíme pšenici, rýži, kukuřici a oves. Potraviny vyrobené z obilovin, jako cereálie, pečivo a těstoviny, by měly tvořit základ každého jídla. Zcela v ideálním případě by měly nejméně polovinu obilných jídel tvořit celozrné obiloviny, protože poskytují více vlákniny a živin. Také rafinované obiloviny (bílý chléb, těstoviny) přispívají svými živinami ke zdravému stravování, protože jsou obohacovány vitaminy skupiny B a železem.

Dítě roste

Vzhledem k tomu, že dítě roste, potřebuje potraviny s vysokým obsahem vápníku. Mezi hlavní zdroje vápníku patří mléčné výrobky. Pro normální růst a budování svalové tkáně je nezbytný odpovídající příjem bílkovin. Děti potřebují 1,0 až 1,5 kg tělesné hmotnosti denně. To představuje 40-60 g bílkovin pro desetileté dítě vážící 40 kilogramů, což odpovídá množství bílkovin  ze tří porcí mléka nebo jogurtu a dalších dvou jídel, která budou dostatečně bohatá na bílkoviny. Příkladem snadno přijatých bílkovin během dne mohou být: tři sklenice mléka o objemu 250 ml (odpovídá zhruba 30g bílkovin), sendvič (odpovídá zhruba 15g bílkovin), jídlo bohaté na bílkoviny k večeři, jako např. špagety s masovou omáčkou (odpovídá 15 g bílkovin).

Adekvátní množství bílkovin

Přiměřený příjem bílkovin podporuje růst, ale nadbytek bílkovin nevede k většímu nárůstu svalové hmoty. Až činnost hormonů, které se začnou produkovat v období puberty  jsou příčinou rychlého růstu svalové tkáně. V případě zvýšeného příjmu bílkovin nebylo zaznamenáno u dětí, které posilují lehkou až střední zátěží rychlejší růst svalové tkáně.

Volba masa

I když existuje rozšířený názor o škodlivosti červeného masa na organismu, opak je pravdou. Červené maso udržuje hladinu železa, což je zvláště důležité u dětí, protože díky tělesnému růstu se také zvětšuje objem krve. Důležité je také vybírat libová masa a takové potraviny, které obsahují minimální procento tuku, a proto volíme taková masa, ve kterých je podíl energie připadajících na tuky menší než 30% celkového obsahu energie v porci.

Stravování před cvičením a po soutěži

Správné zásobení energií a živinami před cvičením je pro aktivní dítě velmi důležité. Pro dítě, kterému dojde během cvičení energie, nebude cvičení vůbec zábavné, bude unavené, a to může vést k přerušení  nebo úplnému skončení s pohybovou aktivitou. Co je nejvhodnější svačinka? Může se jednat o následující potraviny: jogurt s ovocem, cereálie s mlékem, pečivo s arašídovým máslem, banán s cereální tyčinkou. Noc před náročným cvičením nebo soutěží se doporučuje konzumovat jídlo s vysokým obsahem sacharidů.

Co dělat s dítětem s nadváhou?

Pokud má dítě nadváhu, musí se změnit stravovací režim celé rodiny, nejen dítěte. To platí rovněž pro pravidelný pohyb a celkový životní styl.

Je prokázáno, že omezení příjmu potravy nefunguje a vede spíše ke zvýšené konzumaci jídel potají, nárazovému přejídání a pocitu selhání při dietě. Navzdory našim nejlepším úmyslům zabránit obezitě dítěte nenutíme dítě násilně do diet, zákazu hranolek a sladkostí. Stravovací omezení nefungují ani pro dospělé ani pro děti. Diety vyvolávají u dětí mnohem více problémů než řeší. Narušují přirozenou dětskou schopnost se najíst, když mají hlad, a přestat jakmile jsou syté. Naopak dítě se snaží nedostatek potravy kompenzovat, jak to jen jde, což ve svém důsledku vede opět k přejídání. Jestliže je přestávka mezi jídly delší než tři hodiny, organismus to vnímá jako začátek období hladovění. Čím déle odkládáme příjem potravy, tím více pocítíme následující tři efekty reflexu hladovění: zpomalení látkové výměny, zvýšení produkce enzymů, které se podílejí na ukládání tuků a zvýšená až enormní chuť k jídlu. Mnohem vhodnější je získat dítě pro nějakou pohybovou aktivitu.

Několik tipů pro snižování hmotnosti

Dítě musíme podporovat k plnohodnotným, nutričně bohatým potravinám. Dále je nutné dítě podporovat v konzumaci snídaně. Plánujeme složitější jídla a dobu večeře bereme za důležitou součást rodinného života. Rodič by měl rozhodovat o tom, co, kdy a kde bude dítě jíst. To však neznamená, že dítě násilně nutíme do dojídání nebo mu bráníme přidat. V případě, že budeme zasahovat rušivě do přirozené dětské schopnosti regulovat příjem stravy, můžeme tím zapříčinit celoživotní vnitřní stravovací boj. Nechme také iniciativu na dětech, aby jedly pokud mají hlad, a přestaly jíst pokud jsou syté. Pouze v takovém případě budou mít dostatek energie pro aktivní životní styl.

I přibrat může být problém

Nejen obezita může být problémem, ale může také existovat zcela opačný problém. Je mnoho vyzáblých a hubených dětí, které mají potíže s přibíráním hmotnosti a nedostatkem energie pro sport. Aby dítě přibralo, potřebuje zvýšit příjem energie ve stravě. Toho můžeme docílit například tímto způsobem:

  • „vypít více energie" (například používat vyšší sklenice na mléko),
  • sníst svačinu navíc,
  • jíst větší porce hlavních jídel.

Nejedná se však o překrmování dítěte tučnými jídly, např. porci hranolek nebo zmrzliny navíc. Mezi nejjednodušší způsob, jak přibrat se doporučuje, aby dítě pilo více zdravých nápojů.

Proč se nemůžeme tuku zbavit?

Tuk je v podstatě naše biologické pojištění proti katastrofám. Jedná se o palivo pro náš organismus v případech hladovění, onemocnění trávícího systému, zranění, apod. Usilovné cvičení je jedním z několika možných způsobů , kterými můžeme udržovat zásobu tělesného tuku na přijatelné úrovni a také i jeho množství redukovat. Nestačí však pouze tuk spálit. Z hlediska dlouhodobého zdraví je nutné se jej zbavit. K tomu, abychom byli úspěšní, musíme dodržovat následující doporučení:

  • Pochopit proces spalování tuků.
  • Vytvořit si plán, který nám pomůže zvýšit pohybovou aktivitu a současně vyhovuje našemu životnímu stylu a tento plán také úspěšně realizovat.
  • Dostat pod kontrolu příjem energie.

Pro představu, jak se tuk v našem organismu hromadí. Při konzumaci nějakého tuku,  to stejné jako bychom vzali injekční stříkačku a vstříkli do žaludku nebo do svalů stejné množství tuku. Jeden gram zkonzumovaného tuku představuje jeden gram tuku uloženého do tukových zásob. V případě, že sníme více energie, ať už ve formě bílkovin (ryby, drůbež, skot, tofu) nebo sacharidů (pečivo, ovoce, zelenina, rafinovaný cukr), než ji vydáme je přebytek uložen do tukových zásob.

Vliv genetiky

Lidské tělo je naprogramováno zadržovat tuk z jednoho prostého důvodu, a tím je přežití. V minulosti přežil nemoc jen ten, kdo měl dostatečnou zásobu tělesného tuku. Množství tuku se nastaví okolo 25. roku. To v praxi znamená, že v tomto období náš organismus nashromáždí intuitivně takové množství tuku, kolik považuje za nejnižší hranici. Genetické nastavení je naprogramováno tak, aby se zásoby tělesného tuku  každý rok o trochu zvyšovaly. S rostoucím věkem se roční přírůstky zvyšují.

Muži versus ženy

Tuk u mužů se ukládá především v podkoží, u žen je tomu tak, že mezi dvaceti až čtyřiceti lety naplňují především vnitřní zásoby. Mnoho dívek následně zjistí, že jejich hmotnost rok od roku roste, ale nevěnují tomu velkou pozornost, protože navenek není ukládání tuku patrné. Jakmile se interní tuk naplní, začne se nadbytečný tuk hromadit na břiše, stehnech a v dalších oblastech. Nespravedlivé je, že jakmile muži začnou s aerobními aktivitami (běh, spinnig a podobně), jejich tělo začne spalovat s mnohem větší rychlostí než je tomu u žen. Vzhledem ke genetickému nastavení organismu lze očekávat, že osoba ve věku 45 let přibírá okolo 2 kg ročně.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.