Kód pojišťovny

Poruchy spánku

Ilustrační obrázek

Spánek plní velmi důležitou funkci, protože v průběhu pracovního dne dochází k fyzické i psychické únavě.  V případě, že jsme dlouhodobě neodpočatí a nevyspalí, dostavuje se únava. Naše tělo ani mozek svou činnost během spánku nezastaví, protože musíme i nadále dýchat a naše srdce musí pracovat. Poruchy spánku se projevují podrážděností, únavou a sníženou výkonností.

Noční děs

Mívá formu nervového záchvatu, který se odehrává ve spánku. Velmi často se objevuje u dětí předškolního věku a u dětí mladšího školního věku, ale může se objevit i v dalších věkových obdobích. Dítě ve spánku křičí, zmítá sebou a může mít oblouzněné vědomí. Ráno po probuzení si však dítě nic nepamatuje a příčina je doposud neznámá. Pravděpodobně to souvisí s určitým typem nervového systému a s vývojovým obdobím.

Enuréza a enkopréza

Poruchy vyměšování se objevují jako reakce na závažnou nebo déletrvající psychickou zátěž. Závažnost poruch vyměšování může být příznakem určitého stupně regrese. Z hlediska následků má největší význam ohrožení v oblasti sociální. Enuréza je mimovolné pomočení u dětí, které jsou starší pěti let. Do pěti let je tento jev ještě považován fyziologický. Rozlišujeme denní a noční enurézu. Noční enuréza se vyskytuje v daleko častějším měřítku. Příčiny se hledají především v citové oblasti, a to zejména v rodinných vztazích a konfliktech. Enkopréza je opakovaná mimovolní defekace u dětí starších čtyř let při normální konzistenci stolice a bez zjištěné organické příčiny. Na enkopréze se podílejí vlivy psychologické nebo mohou vzniknout v důsledku nepřiměřeně intenzivního nácviku a zásad čistoty nebo zanedbanou výchovou.

Chronická únava a subfebrilie

Tyto obtíže bývají často spojeny s akutním somatickým onemocněním, objevují se po opakovaných infekcích, angínách virózách. V mnoha ohledech se jedná o obraz, který se velmi podobá chronickému únavovému syndromu. V případě, že únava trvá déle než dva měsíce, může dojít ke zhoršení pozornosti  a k poruchám paměti. Subfebrilie představuje výskyt zvýšených teplot bez známek nemoci. Objevuje se především u dětí ve školním věku. Častěji se subfebrilie vyskytuje více u chlapců mezi osmým až dvanáctým rokem.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.